Public Cloud - Cloned

Publika moln möjliggör företagsutveckling och innovation 

Det publika molnet erbjuder en mängd tjänster för innovation och utveckling av nya tjänster. De ledande molnleverantörerna investerar kraftigt i toppmodern teknologi för att göra den tillgänglig för sina kunder. Orange Business är inriktade på verksamhetskritiska lösningar och vi är glada att även våra kunder bekräftar vår starka kompetens inom multi-cloud. Vi hjälper dig att uppnå ditt företags affärmål och resultat.  

Våra Azure- och AWS-certifierade experter hjälper till med bedömning av planerade och befintliga molndistributioner, hybridlösningar, komplexa multi-kontomiljöer och avancerad nätverkshantering i molnmiljö. De erbjuder ”lift and shift” av befintliga miljöer, omkonstruktion och rekonstruktion av befintliga tjänster samt specialisttjänster som FinOps- och DevOps-uppsättningar. 

Cloud-Architect.jpg

Internal Developer Platform (IDP)

Denna plattform ser till att dina utvecklare kan publicera nya uppdateringar och funktioner utan att behöva tänka på infrastrukturkod eller "deploymentspipelines" Det automatiserade arbetsflödet för kodning snabbar upp produktionen och du kan effektivisera mjukvaruutvecklingen, öka produktiviteten, eliminera fel och korta ner tid för leverans av applikationer. Vår lösning ger utvecklare möjlighet att fokusera på kreativitet, innovation och excellens.

Vår lösning är utformad för att hantera följande utmaningar:

 • Kompetensbrist i arbetsstyrkan
 • Ökad efterfrågan på kontinuerlig och snabbare applikationsleverans
 • Brist på standardiserade DevOps-verktyg, processer och infrastruktur

Våra kundcase

307796-645x480.png

AWS kundcase: Ruter och AWS partner Orange Business

Ruter vill hjälpa människor att inte bara ta sig från hållplats till hållplats, utan från dörr till dörr – med buss, spårvagn, båt, järnväg, cykel och till fots.

Ruter gör detta med hjälp av plattformen ”Kafka”. Detta är en gemensam skalbar lösning som låter informationen flöda mellan olika transport- och IT-system. Nya system kan integreras relativt enkelt i Kafka, vilket innebär att både nya transportalternativ och användarbehov kan skyddas.

Mer information
Allvit thumb

Migrering och managerade tjänster avlastar DevOps-teamet hos Allvit

I en alltmer digital och snabbrörlig värld använder studenter över hela världen information som finns tillgängligt online som ett smart sätt att minska sina utgifter och studera mer effektivt. Allvit AS är ett företag som erbjuder digitala lösningar för inlärning till studenter i Norge. Företagets resa mot molnet började under våren 2022 med att man valde Orange Business som sin MSP-partner. Startskottet för DevOps-samarbetet var ett kritiskt projekt där en digital lösning skulle flyttas.

Mer information
Inera-thumb

Inera stöttar digitaliseringen av välfärdssverige med gemensam digital infrastruktur och arkitektur

Inera är den nationellt sammanhållande aktören för digitalisering inom kommuner och regioner. De levererar kritiska tjänster till invånare och verksamheter inom välfärden, som exempelvis Vårdguiden 1177 med 16 miljoner inloggningar per månad. För att trygga tjänsterna behöver Inera en säker och tillgänglig digital infrastruktur som kan skala upp och ner när behovet skiftar.

Mer information

Översikt Orange Business publika molntjänster

 • Managed Service Provider av AWS- och Azure-tjänster (CSP) med stöd av en portal för kostnader och användning (CUP). Portalen ger insikt i hur pengar spenderas och fördelas mellan olika moln, konton, prenumerationer, projekt och tjänster. 

   
 • Managerade tjänster inklusive övervakning och hantering av infrastruktur, säkerhetshantering, hantering av incidenter och katastrofåterställning. Hanteringen av incidenter kan tillhandahållas av Operations Center via Frontline Operations där fördefinierade processer specificerar hur man löser specifika varningar och händelser. 

   
 • DevOps-tjänster som hjälper kunderna att automatisera sina utvecklings- och distributionsprocesser. Detta inkluderar tjänster som konstruktion och drift av Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)-pipelines och arkitekturer, automatisering och övervakning av infrastruktur. 

   
 • PCI/DSS-certifierade miljöer på AWS och Azure för att stödja kunder som behöver bearbeta kreditkortsuppgifter. 

   
 • Granskningar och bedömningar av befintliga molndistributioner mot Well-Architecture Framework (WAF)-pelarna: kostnadsoptimering, tillförlitlighet, säkerhet, prestandaeffektivitet och operativ excellens. 

Orange Business - varför jobba med oss?

Vi tillhandahåller plattforms- och hanteringstjänster för kritiska molnapplikationer, bygger och managerar lösningar i världsklass, hanterar säkra, skalbara och kostnadseffektiva miljöer, på både lokala, privata, publika och hybrida molnplattformar. 

 • Operativ excellens - med 20 års erfarenhet som leverantör av digitala tjänster, hantering av affärskritiska applikationer och med lokala datacenter i Norge, Sverige, Nederländerna och Tyskland, kan vi kombinera lokala, privata och publika molnmiljöer i en total hybrid molnleverans. 
 • Prisbelönt kundfokus - Vi är en pålitlig partner som jobbar nära och tillsammans med våra kunder. Lokala kundteam avlastar den dagliga verksamheten och frigör tid för kundens egna resurser att kunna fokusera på att utveckla den egna verksamheten. Eller så gör vi det tillsammans. Läs mer om vad andra kunder tycker. [länk till referenser] 
 • Sann digital kultur -   Våra medarbetare är våra mest värdefulla resurser. Som en attraktiv arbetsgivare för högkvalificerade personer prioriterar vi kontinuerlig utbildning och utveckling så att du alltid får tillgång till kunniga och certifierade projektledare, systemarkitekter, säkerhetsexperter etc. 
 • Säkerhet framför allt - Robust IT-säkerhet och regelverksmässig efterlevnad ingår i allt vi levererar.  Suveräna datalösningar, beprövade säkerhetsramverk och avgörande certifieringar som ISAE 3402, SOC II, PCI-DSS, ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 står till ditt förfogande.