De mythes van IT-verandering in ziekenhuizen: Hoe drogredenen innovatie belemmeren

Ziekenhuizen staan vaak terughoudend tegenover veranderingen in hun IT-landschap. Deze aarzeling is veelal ingegeven door hardnekkige mythes en drogredenen die innovatie in de weg staan. In deze blog nemen we deze mythes eens onder de loep. Ook kijken we hoe je ze kunt overwinnen, zodat je als ziekenhuis niet alleen efficiënter wordt, maar ook betere zorg kunt leveren.

Het conservatisme van ICT-afdelingen

In veel ziekenhuizen dicteert de ICT-afdeling de voorwaarden voor technologische aanpassingen, waarbij vaak wordt vastgehouden aan vertrouwde routines. De algemene tendens is: "Het werkt toch? Waarom zouden we iets veranderen?" Dit conservatisme remt de innovatie van de werkplek en houdt ziekenhuizen vast in de greep van verouderde werkmethoden, ondanks overduidelijke signalen vanuit de markt dat het tijd is voor verandering.

Digitale werkplek voor ziekenhuizen

Beperkingen door oude EPD-systemen

De grootste belemmering voor verandering is vaak het bestaande EPD (Elektronische Patiënten Dossier), zoals HiX van Chipsoft en Epic, die nog steeds lokaal binnen ziekenhuizen worden gehost. Deze systemen zijn niet cloudgebaseerd en dat maakt dat IT beslist dat alle systemen dan maar binnenshuis moeten blijven, wat natuurlijk de flexibiliteit sterk beperkt en de gang naar de cloud tegenhoudt.

Verschil cure en care

Daar zit ook meteen het grootste verschil tussen de cure-markt en de care-markt. In ziekenhuizen worden complexe apparaten gebruikt die vaak met elkaar gekoppeld zijn. Hierdoor wil men de data die deze apparaten genereren dicht bij de bron – binnen het ziekenhuis – beheren. Dit houdt de overstap naar meer servicegerichte modellen tegen. In tegenstelling tot de care-markt, waar niemand meer software gebruikt dat lokaal geïnstalleerd moeten worden, maar iedereen clouddiensten gebruikt. Ook het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) is al in de cloud beschikbaar. De apparatuur in de care-markt is dan ook beperkt tot hoofdzakelijk domotica, denk aan sensoren die een alarm geven als een cliënt uit bed valt.

De zware last van verouderde apparatuur

Ziekenhuizen hebben te maken met complexe medische apparatuur die vaak lokale dataopslag vereisen. Dit versterkt de neiging om alle IT-diensten intern te houden. Toch zijn er bepaalde diensten die vrij makkelijk uitbesteed kunnen worden, zoals salarisadministratie en gebouwenbeheer. Deze diensten worden meestal al buiten de deur geplaatst, simpelweg omdat leveranciers ze niet meer lokaal aanbieden. Maar de kern, het EPD, blijft een slepend anker dat verdere digitalisering tegenhoudt. Waarom zou je niet zaken als de kantoorautomatisering – die geen directe connectie heeft met de kernsystemen – alvast moderniseren? Ook binnen de zorgfuncties zijn er leveranciers die al actief werken aan efficiëntieverbetering, bijvoorbeeld door software om röntgenbeelden te beoordelen aan te bieden als clouddienst. Ondanks dat houden veel ziekenhuizen nog steeds vast aan hun eigen interne beeldmanagementsystemen, maar wel om de verkeerde redenen. Ziekenhuizen beschouwen zichzelf vaak als 'slimme volgers', die pas nieuwe technologieën adopteren als deze volledig bewezen zijn. Deze afwachtende houding vertraagt de noodzakelijke vernieuwing en beperkt de mogelijkheid om op efficiënte wijze te innoveren. 

Strategieën voor verandering

Er zijn absoluut uitdagingen verbonden aan cloudtechnologie binnen de cure-sector, dat erkennen we zeker. Dat ligt anders dan binnen de care. Als daar een verbindingsstoring is, heb je misschien even geen toegang tot je cliëntendossiers. Lastig als je bijvoorbeeld medicatie moet verstrekken, maar dan kun je nog steeds de apotheek bellen die de medicatielijst beschikbaar heeft. In ziekenhuizen ligt het gecompliceerder. Als je in een operatiekamer staat en je kunt geen toegang krijgen tot patiëntgegevens, dan sluit de OK gewoonlijk. Als de spoedeisende hulp geen toegang heeft tot patiëntendossiers, dan sluit de SEH. In situaties waar acute zorg vereist is, leidt een stagnatie in informatievoorziening tot het letterlijk sluiten van afdelingen. Deze gevoeligheid zorgt voor weerstand om kritieke systemen buiten het ziekenhuis te plaatsen, ondanks dat er technieken bestaan om dergelijke risico’s te mitigeren. Het heersende idee dat alles 'in huis' veiliger is, blijft een barrière voor het adopteren van externe oplossingen. Toch bestaan er oplossingen om deze overgang mogelijk te maken, en wij kunnen helpen om deze mogelijkheden te verkennen en te implementeren.

Het 7-stappenmodel

Tijd voor actie!

Ben je klaar om de efficiëntie van je ziekenhuis te transformeren en tegelijkertijd kosten te besparen? Neem contact met ons op voor een assessment van je huidige werkplekinrichting en ontdek je besparingspotentieel.

 

Neem contact met ons op