Trefdag Digitaal Vlaanderen

Bedrijven én overheden versnellen hun transformatie om niet enkel digitaal te handelen, maar digitaal te zijn in een steeds meer digitale samenleving. Ze worden meer wendbaar, door slanke processen en met beslissingen powered by data. Ze werken sneller en slimmer, door de juiste technologie, datastromen en intelligentie. Ze maken hun dienstverlening persoonlijker en “low touch”, om burgers en ondernemers op maat en zoveel mogelijk proactief te kunnen bedienen. Vlaanderen innoveert met slimme data pods waar persoonsgegevens veilig gedeeld kunnen worden en burgers en bedrijven zelf beslissen wat er met hun data gebeurt. Vlaanderen gaat voluit voor digitaal.

#Smart

Hoe kan technologie helpen om de levenskwaliteit in Vlaanderen te verhogen? In het eerste spoor #Smart verkennen we de mogelijke oplossingen en technologische innovaties om onze regio en onze steden slim te maken.(..)

#Data

Technologie en data laten overheden efficiënter werken, automatiseren processen en verbeteren zo de dienstverlening naar burgers en bedrijven (...) 

#Low touch

Overheidsdienstverlening langzaam en complex? Dat hoeft niet! Door vereenvoudiging, het samenbrengen van gegevens rondom de gebruiker, en het slim koppelen van data en processen, kan de overheidservaring iets heel persoonlijk worden, op maat van elke gebruiker (...) 

#Pods

Vlaanderen staat wereldwijd aan de top als het gaat om nieuwe en innovatieve oplossingen om persoonsgegevens te delen. In het spoor Pods (Personal Online Data stores) verkennen we de toekomst én kijken we naar wat er vandaag al mogelijk is met standaarden zoals Solid en andere oplossingen om gevoelige gegevens van burgers en bedrijven vlot te laten samenwerken.

Digital Transformation
Data
Public Sector