Naar een gepersonaliseerde werkplek: efficiëntie en kostenbesparing in ziekenhuizen

Er zijn nog steeds veel ziekenhuizen die een 'one size fits all'-beleid hanteren voor werkplekken. Van de chirurg en verpleger tot baliemedewerker en ander ondersteunend personeel, elke medewerker krijgt dezelfde set aan tools en software aangeboden. Dit lijkt misschien efficiënt, maar in werkelijkheid is het verre van optimaal. In deze blog verkennen we hoe een op maat gemaakte benadering niet alleen de productiviteit en tevredenheid kan verhogen, maar ook significante kostenbesparingen kan opleveren.

Een dure oplossing voor een divers personeelsbestand

De meeste ziekenhuizen hanteren een standaardwerkplek die rijkelijk is uitgerust met diverse functionaliteiten om zo maar aan alle mogelijke behoeften te voldoen. Wat je krijgt, is een erg kostbare oplossing terwijl een groot deel van de mensen veel functies helemaal niet gebruikt. Zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen moeten eenvoudig kunnen wisselen tussen werkplekken – voor hen zijn geavanceerde virtualisatiefuncties zoals snelle sessie-overdracht belangrijk en de investering absoluut waard. Maar voor ondersteunend personeel zoals HR-medewerkers of ICT-specialisten, die een vaste werkplek hebben, zijn deze dure functies overbodig.

Digitale werkplek voor ziekenhuizen

Duurder én minder functioneel

De werkplek zoals een zorgverlener die gebruikt, hoe duur die ook mag zijn, kent zijn beperkingen. Doordat het een virtuele werkplek is, is deze minder geschikt voor activiteiten zoals het houden van virtuele vergaderingen, het volgen van online videocursussen, en andere activiteiten die eisen stellen aan de grafische mogelijkheden van de werkplek, zoals video's en live beeldmateriaal tijdens vergaderingen. Dit maakt het voor mensen die deze functies actief willen gebruiken een minder geschikte werkplek. Kortom: het is duurder en bovendien minder functioneel voor hen.

Traditionele werkplek remt het innoverend vermogen

Een moderne werkplek betekent dat je je werk met diensten vanuit de cloud naar je apparaat toe haalt. Door vast te houden aan de traditionele virtuele werkplek, beperk je de mogelijkheden om over te stappen naar cloud-gebaseerde oplossingen. Dit remt je vermogen om te innoveren en verhindert de ontwikkeling van die moderne werkplek. Vooral de ondersteunende medewerkers, die een flexibelere werkplek nodig hebben en vaak communiceren met externe partijen, worden hierdoor beperkt. Daarnaast zorgt deze aanpak voor hogere kosten door dure licenties en hardware. De overstap naar diverse werkplekoplossingen stuit vaak op weerstand binnen ICT-afdelingen, omdat men vreest voor extra beheeruitdagingen. Deze uitdagingen zijn echter lang niet zo groot als het doet vermoeden en de voordelen van wél diversifiëren zijn fiks.

Moderne werkplek voor ziekenhuizen

De noodzaak van diversiteit in werkplekconfiguraties

Het aanbieden van verschillende soorten werkplekken, aangepast aan de specifieke behoeften van verschillende rollen binnen het ziekenhuis, is een strategische move die de efficiëntie verhoogt. Dit vereist een omslag in denken binnen de IT-afdelingen. Je beweegt immers van het beheren van een uniforme omgeving naar het ondersteunen van een divers landschap aan werkplekoplossingen.

Onderbouwing door een business case

Door middel van een gedegen business case kunnen we aantonen dat het aanbieden van gepersonaliseerde werkplekken niet alleen kosteneffectiever is, maar medewerkers ook in staat stelt beter en prettiger te werken. Dit resulteert in een win-winsituatie, waarbij zowel kosten worden bespaard als de medewerkerstevredenheid toeneemt.

Het 7-stappenmodel

Tijd voor actie!

Ben je klaar om de efficiëntie van je ziekenhuis te transformeren en tegelijkertijd kosten te besparen? Neem contact met ons op voor een assessment van je huidige werkplekinrichting en ontdek je besparingspotentieel.

 

Neem contact met ons op