Een virtuele zorgpraktijk voor NHS

De mogelijkheid om consulten te geven, diagnoses te stellen en medicijnen voor te schrijven was voor de NHS cruciaal om zonder onderbreking primaire zorg te kunnen blijven verlenen. Met dat doel voor ogen klopte de NHS aan bij Orange Business, een bedrijf van Orange Business, en zijn VMware partner. De opdracht was om een oplossing voor een ‘virtuele zorgpraktijk’ te ontwerpen die op korte termijn ingezet zou kunnen worden door huisartsen en primaire zorgverleners.


“In 2020, een jaar met beperkt perspectief voor de mensheid, maar een enorme versnelling van de technologie. Dit geldt met name voor de digital workspace. Als voorbeeld, de innovatieve oplossing die wij aan NHS hebben geleverd, zodat medewerkers vanuit huis konden werken tijdens de eerste golf van de Covid19-pandemie. We blijven nieuwe technologieën omarmen en oplossingen bouwen voor de workspace, om je voor te bereiden op wat er nog komt.” - Chris van Werkhoven, CTO Digital Workspace bij Orange Business

Het Britse zorgstelsel NHS wordt geconfronteerd met een ongekende wereldwijde pandemie. Terwijl in de frontlinie de crisis wordt bestreden, moet tegelijk de kwaliteit en consistentie van de primaire zorg gewaarborgd blijven. Samen met Orange Business hielpen wij de NHS de gemeenschapszorg op peil te houden om zo de verspreiding van het virus te voorkomen.

Primaire zorg is de eerstelijnszorg voor medische behandeling. Het speelt een essentiële rol in het gezond houden van de bevolking in het algemeen, en bij de ondersteuning van patiënten om te voorkomen dat deze in het ziekenhuis belanden. De NHS moest zijn primaire zorgverlening radicaal reorganiseren om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken en kwetsbare patiënten te beschermen.

Om aan deze vereisten te voldoen bedachten we een oplossing gebaseerd op een virtuele desktop-infrastructuur (VDI) van VMware. Deze aanpak voldeed aan de strenge beveiligingseisen van de NHS en gaf medische zorgverleners tegelijk de mogelijkheid om vanuit huis te werken. In een VDI-omgeving blijven gegevens op de server staan in plaats van dat ze op het apparaat van de eindklant worden geplaatst. Op die manier zijn de gegevens beschermd als een eindpuntapparaat zou worden gestolen of gehackt, en is ook beveiligd gebruik van persoonlijke apparaten mogelijk.

Vanwege de pandemie was snelheid geboden. Voortbouwend op de eigen expertise konden we snel een prototype bouwen dat branchegerelateerde applicaties ondersteunde en een beveiligde werkplek in de cloud creëerde. We werkten nauw samen met VMware om de VDI-oplossing en het netwerk efficiënt met elkaar te laten samenwerken.

Via een agile benadering van DevOps slaagden we erin binnen twee weken een prototype van de virtuele desktop te ontwikkelen met branchegerelateerde applicaties van de NHS. Hierop volgde een pilot in diverse ziekenhuisomgevingen om de prestaties te optimaliseren. De VDI-oplossing werd vervolgens uitgerold naar huisartsen en primaire zorgverleners, zodat zij op afstand consulten konden voeren op hun thuis-pc’s en Macs en daarbij beveiligd toegang hadden tot de patiëntgegevens.

Huisartsen en primaire zorgverleners loggen via een internetverbinding en hun eigen apparaat in op de virtuele desktop. Hun identiteit wordt gekoppeld aan een app voor multifactor authenticatie op hun mobiele telefoon om te bevestigen dat ze geautoriseerde gebruikers zijn.

De National Health Service (NHS) (Engels voor Nationale Gezondheidsdienst) is het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk. De NHS heeft meer dan 1,7 miljoen werknemers in dienst.​