Länk till inspelat Radar Talk webinar

Navigera viktiga fokusområden i den digitala världen

Om du missade Radar Talk den 14 mars kan du se en inspelning av webinaret via länken nedan. Radars VD Hans Werner, Peter Arrhenius VD på Inera, och Andreas Stuve och Jan Rizvi från Orange Business samtalar om hur man navigerar i den digitala världen.. 

Några av frågorna som behandlas under webinaret: 

  • Cybersäkerhet – Hur ser den nya hotbilden ut mot myndigheter och datasuveränitet. 

     
  • Teknik och molntjänster – Vad innebär multisourcing i praktiken och hur ska man balansera molnets två världar – publikt och privat moln – för att uppnå den bästa lösningen. 

     
  • Trender – Inspiration från Inera hur man använder digitaliseringens möjligheter för att förändra sin organisation. 

 

Se webinariet

Talare

bil1

 

  bil2

 

  bil3

 

  bil4

 

 

Hans Werner

 

Jan Rizvi

 

Peter Arrhenius

 

Andreas Stuve

 
CEO på Radar   Product Marketing Manager på Orange Business  

VD på Inera

  Senior Cloud Advisor på Orange Business  

Hans har lång erfarenhet från IT-branschen och grundade Radar 2006. Det inte alla vet om Hans är att han bland annat haft skrivbordet bredvid Ingvar Kamprad och att han sålt flygplan som inte kan flyga till länder som inte kan betala.

 

Jan har ett förflutet som CTO och har jobbat med outsourcing och molntjänster med flertalet av dagens aktörer på marknaden.

  Peter har haft ledande befattningar i 20 år bland annat som VD inom IT- och teknologisektorn och har stor vana att leda stora och komplexa organisationer. Idag är Peter VD för Inera – ett digitaliseringsbolag, som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag, och har i uppdrag att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden.  

Andreas hjälper kunder att välja den mest lämpade vägen för hur man implementerar molnlösningar och når uppsatta verksamhetsmål. Vilken typ av molnlösning som passar varje kund och vad man flyttar vid vilken tidpunkt.