Med mer enn 350 ansatte og en omsetning på mer enn en milliard i året er Orange Business Services AS omfattet av åpenhetsloven, og er derfor etter §4 pliktig å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, samt å offentliggjøre en redegjørelse for disse aktsomhetsvurderingene.

Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold jf. §1.

Som et ansvarlig selskap arbeider vi aktivt for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold mm i egen virksomhet, leverandørkjeden og hos forretningspartnere.

Les våre redegjørelser her