Data Governance

Den digitale omstillingen fører til store og mangefasetterte endringer ute hos bedriftene. For å sikre at disse endringene gir de ønskede resultatene over tid, er det nødvendig å ha et godt organisert system for koordinering av innsatsen. Det er her datastyring kommer inn i bildet. Dette handler i hovedsak om å organisere selskapets ressurser for å administrere data som en ressurs og realisere potensialet i dataene.  
 
I et digitalt landskap i rask endring er god datastyring avgjørende for å kunne bruke bedriftens datatilfang fullt ut i tråd med forretningsstrategien deres. Det kan være en gamechanger for selskaper som satser på en mer datadrevet virksomhet, og handler om å effektivisere prosesser, oppdatere verktøy og tenke nytt om hvordan ting er organisert. Resultatet er at bedriften blir i stand til å bruke data til å styrke bunnlinjen og starte positive og fremtidsrettete prosesser. 

Digital Services

Referanser

Retail

Carrefour Belgium samarbeider med Google Cloud og Orange Business for å forbedre kundeeengasjementet

Med 11 000 ansatte fordelt på 700 butikker og en omsetning på 4 milliarder euro, står Carrefour Belgium som en fremtredende detaljhandelsgigant i Belgia. Innenfor en sterkt konkurranseutsatt bransje ønsket selskapet å utnytte dataene sine for forbedret forståelse og kommunikasjon med kundene.

Mer informasjon
How the Customer Engagement Platform helped the TEC to increase their customer knowledge and customer satisfaction

Hvordan kundeengasjementsplattformen hjalp TEC med å øke kunnskapen om kundene og kundetilfredsheten

TEC er den offentlige transportoperatøren i Vallonia og en av de viktigste aktørene innen mobilitet, økonomi, sosialt og bærekraftig utvikling i Belgia. Med totalt 5 534 ansatte dekker TEC 5 forskjellige regioner gjennom 778 ruter med totalt 2 500 busser og trikker.

Mer informasjon

Det kan være krevende å implementere et godt system for datastyring, da det involverer å ta tak i tekniske, kulturelle og regulatoriske hindringer. Det forutsetter ofte en grunnleggende endring i hvordan organisasjonen administrerer og bruker data. Det er en pågående og kompleks prosess som krever gjennomtenkt planlegging og gjennomføring, men kan munne ut i en datadrevet fremtid med langsiktig suksess og en etisk virksomhet.

Machine-Learning-Engineer.jpg

Ta tak i utfordringene ved datastyring

 • En eksplosjon av data: Det å skulle håndtere store datamengder kan virke som en overveldende oppgave. 
   
 • Regulatoriske krav: Strenge personvernlover tilfører ekstra kompleksitet og complianceutfordringer. 
   
 • Datasiloer: Når dataene er spredt i ulike deler av organisasjonen, er det til hinder for en enhetlig oversikt over selskapets aktiviteter og relasjoner til tredjeparter.
   
 • Datakvalitet: Å sikre at man har nøyaktige data av god kvalitet krever kontinuerlig innsats. 
   
 • Teknisk utvikling: Styringsarbeidet må være fleksibelt og kunne tilpasses til stadige endringer og teknologiske fremskritt. 
   
 • Kulturendring: Omstillingen til en mer datasentrert tilnærming krever endringer i organisasjonen. 
   

Orange Business er din ideelle partner for å oppnå helhetlig datastyring. Vi har en tilnærming med skreddersydd kartlegging og strategiarbeid, etablering av retningslinjer, teknisk implementering, endringsledelse, dataansvar, overvåking og revisjoner. Vi sørger for at du lykkes i arbeidet med effektiv datastyring av høy kvalitet, der du realiserer dataenes fulle potensial uten at det går på akkord med gjeldende sikkerhets- og samsvarskrav.

top banner - digital services

Derfor bør du velge Orange Business

 • Digital Services Thumb

  Praktisk erfaring

  Praktisk erfaring

  Teamet vårt består av erfarne fagfolk med praktisk erfaring innen datastyring, noe som garanterer for en vellykket implementering. 

 • Digital Services

  Strategisk fokus

  Strategisk fokus

  Vi tilpasser datastyringsprosessen til forretningsstrategien din, med skreddersydde løsninger tilpasset dine unike behov. 

 • Expediting timelines

  Skreddersydd tilnærming

  Skreddersydd tilnærming

  Vi anvender mønsterpraksisene for bransjen i samsvar med bedriftens kultur og begrensninger, slik at dere får skreddersydde løsninger som fungerer for akkurat dere. 

 • Digital Services

  Dataspesialisering

  Dataspesialisering

  Vi fokuserer utelukkende på data, ikke på spesifikke sektorer eller aktiviteter, og gir et helhetlig bilde av hva dataene dine kan gjøre for deg.

Oppdag vår ekspertise innen data og kunstig intelligens