Workspace Services

Den digitale arbeidsplassen 

Digital Workspace - eller digitale arbeidsplasstjenester, er et samlebegrep for de tjenestene vi levererer som ligger brukeren nærmest.

Samlet så utgjør de alt en organisasjon trenger for å kunne tilby sine ansatte en sikker og moderne digital arbeidsplass - uansett hvor de ansatte jobber ifra. Alle våre Digital Workspace-tjenester er skybaserte. 

DW

Brukeren i fokus

Den digitale arbeidsplassen, eller Digital Workspace, handler om å legge til rette for en fleksibel, mobil og hybrid arbeidsplass. Dette innefatter alt fra brukerens sikkerhet, identitet, kontoer, og tilganger - til den fysiske enheten som de ansatte jobber på. 

Det handler om å øke den individuelle produktiviteten. Å gi ansatte tilgang når som helst og hvor som helst med en enhetlig ansattopplevelse på alle typer enheter vil forbedre produktiviteten deres. Kort oppsummert er fordelene: 
 

 • Økt produktivitet
 • Forbedret beholdning av ansatte
 • Redusert TCO 
DW

Hva vi leverer innenfor Digital Workspace

Vi tilbyr flere tjenester som kan løse alle komponenter av Digital Workspace. Våre kunder kan velge mellom disse tjenestene, og hver tjeneste løser en eller flere utfordringer. Alt er basert på skytjenester, og tar utgangspunkt i Microsoft sin portefølje. 

Her er noen av tjenestene vi tilbyr:

 • Cloud managed device 
 • Device as a service
 • Managed Application Delivery 
 • Managed Cloud Foundation 
 • Managed Cloud Hosted Desktop and Apps 
 • Managed Collaboration Productivity
 • Managed Identity and Access 


Les mer om våre tjenester her

DW

Hvorfor velge Digital Workspace fra Orange Business?

Ta gjerne kontakt med meg!

Henrik Bryne
Henrik Bryne
Digital Workspace Lead
Kontakt

FAQ

 • Våre Workspace-tjenester er basert på standard tjenestekomponenter som er utviklet basert på vår omfattende kunnskap og erfaring. Alle komponenter er designet for å møte kundens behov på en sikker måte. Tjenestene er også bygget på en modulær måte, noe som betyr at vi kun velger de reglene som er nødvendige for å møte kundens behov. Hvis kunden trenger spesifikk funksjonalitet som ikke dekkes av de nåværende tjenestene, vil vi vurdere om vi skal integrere det i våre standardtjenester eller bygge en kundespesifikk tilleggsløsning.

 • Vår Workspace-tjeneste er skalerbar med antall ansatte som bruker Workspace. Minimum antall brukere er rundt 500.

 • Sikkerhetstjenestene er modulære og basert på bruk, og tilbyr en forutsigbar kostnadsmodell. Kundene betaler kun for tjenestene de bruker, noe som sikrer økonomisk effektivitet samtidig som høye sikkerhetsstandarder opprettholdes.

 • Ja - på samme måte som Citrix. Men de brukes mye til å sikre tilgang til/administrasjon av Linux-VM-er som kjører i Azure - fra en Windows-maskin som kjører på AVD.

 • Med over 20 års erfaring og mer enn 150 spesialister, designer, utvikler og administrerer Orange Business moderne løsninger for digitale arbeidsplasser, i samarbeid med bransjeledere som Microsoft, Citrix og VMware.

 • Vår user support desk er tilgjengelig for kunder 24/7. 

 • Ja, våre tjenester støtter multi-language. 

 • Ja, brandingen av Workspace-portalen er tilpasningsdyktig. Under implementeringen vil vi endre portalen i henhold til kundens behov og muligheter.

 • Vår løsning inkluderer også Microsoft Teams-anrop. Den er basert på Microsoft Operator Connect*, en skybasert telefoniløsning for Microsoft Teams som tilbyr telefonsystemer inkludert Orange Business Talk (PSTN-funksjonalitet fra Orange). Tilgjengeligheten av denne modulen er Q3 2022.

  *For å bruke Microsoft Operator Connect-tjenesten kreves en ekstra Microsoft-lisens per bruker (Microsoft 365 Phone System).

 • Dataene relatert til våre Workspace-tjenester blir lagret i offentlig sky:

  Microsoft Azure: Avhengig av kundens lokasjon og krav vil Azure-geografi bli valgt for å lagre dataene. For en oversikt over tilgjengelige Azure-datasenterregioner, kan du besøke følgende nettsted: https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/data-residency/#select-geography

  Microsoft Office 365: Hvor dine Microsoft 365-kundedata er lagret: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/o365-data-locations?view=o365-worldwide

  Styringskontrollplanet er lokalisert i Europa. I dette systemet blir ingen personidentifiserbar informasjon (PII) lagret.

 • Våre tjenester for digitale arbeidsplasser betales basert på faktisk forbruk. Vi tar betalt en pris per ansatt per måned. Prisnivået avhenger av hvilke tjenestemoduler man trenger. 

 • Siden våre tjenester er basert på fleksible skytjenester, støtter vi opp- og nedskalering.