Profitable Experience

Dagens CX-ledere opplever i større grad enn noensinne at de må levere mer – med færre ressurser. Det stilles krav om økt vekst, større kundelojalitet og økt tilfredshet i en situasjon der budsjettene bare blir strammere og kundenes forventninger øker. Selskapene som lykkes i dag, er de som kan overvåke og analysere hva som virkelig gir avkastning på investeringene i CX (kundeopplevelser) – i sanntid. De har ikke bare innsikt i mekanismene for engasjement, konverteringer, salg og fornøyde kunder, men også i kostnadseffektiviteten ved gode kundereiser og CRM-prosesser.  

Selskapene bruker nå i større grad tradisjonell forretningsintelligens og analyser i kombinasjon med ferdigutviklede analyseplattformer for å dra nytte av disse innsiktene raskest mulig. Disse plattformene er «hyllevare» som er skreddersydd til å analysere bestemte aspekter ved kundeopplevelsen. Målet er å levere innsikt til virksomheten raskere samtidig som arbeidsbelastningen på data- og IT-teamene reduseres. 

Cloud-Based-Engine.jpg

I næringslivet er det mange som har gode strategier og systemer for å overvåke resultater, men få av dem kan konsekvent forstå hva som er driverne bak kundeatferd og forretningsresultatene man oppnår. Det kan skyldes flere ting: 

  • Kundedata og resultatmålinger er spredt over ulike kilder og plattformer. 

  • Datakvaliteten er mangelfull, slik at man får ufullstendige innsikter. 

  • Man baserer seg i for stor grad på data- og IT-eksperter for å generere verdifulle innsikter. 

  • Man sitter på komplekse data som er vanskelige å forstå for ikke-teknisk personale. 

  • Forretningsanalytikerne kan ha vansker med å tolke kundereiser på tvers av kanaler og virkningen av viktige hendelser. 

  • Det kan være utfordringer med å koble kundeatferd opp mot eksisterende CRM-prosesser og kostnader. 

  • Det kan være svært utfordrende å omsette innsikter i praktisk handling. 

AI-Powered-Marketing-Tools.jpg

Derfor bør du velge Orange Business