Datasenter

Orange Business har drevet datasentre i over 20 år. Først til vår egen driftsorganisasjon og gjennom årene også som et colocation-tilbud til våre kunder. Gjennom dette skiller vi oss ut i markedet. Våre kunder stiller tøffe krav til våre datasenter-ansvarlige.

Vi følger kontinuerlig med på alt som kan gjøre datasenterdriften bedre, sikrere og mer effektiv, og samarbeider med Microsoft, AWS, Google med flere. 

I Norge har vi to datasentere med over 10 000 kvadratmeter areal. 

Lokasjon Oslo

Våre datasentere ligger 15 minutter fra Oslo sentrum med bil og 30 minutter fra Norges hovedflyplass (OSL). Oslo er også landets IT-hovedstad og dermed et naturlig samlingspunkt for alle toneangivende leverandører. Her vil du finne igjen samarbeidspartnerne dine representert, inkludert konsulentselskaper, maskin- og programvareleverandører. Det gjør det lett å arrangere møter med de beste ekspertene, få raske leveranser av lagringsløsninger og annen maskinvare og forhandle om de beste pristilbudene.

Datasentrenes store økosystem av tekniske tilbud er nyttig når du jobber med videreutvikling av løsninger, men også i kritiske situasjoner. Teknikere med spisskompetanse er tilgjengelig i hovedstadsområdet, og kan raskt komme seg til senteret også om natten uten en lang og tidkrevende reisevei som for eksempel involverer fly.

Dual site

Noen datasystemer er fullstendig virksomhetskritiske i den forstand at hele virksomheten stopper opp dersom systemene er nede. Slike systemer kan for eksempel være bookingsystemer, e-commerce systemer, ERP-, kommunikasjons-, styrings- og automasjonssystemer. Vi kan klare oss uten email og tekstbehandling en stund, men nedetid på virksomhetskritiske IT-systemer vil være alvorlig fra første stund og kan sette liv, helse og økonomi i fare.

Flere oppsett er mulig for redundant drift, lagring og backup. Å ha to datasentere i kort avstand fra hverandre er helt avgjørende for å kunne sette opp dual site-drift. Noen få kilometer fra OSL5 i Lørenskog ligger vårt OSL3-datasenter. Ved å etablere løsninger i begge sentrene kan du oppnå redundant drift.

Kjøling

Orange Business har installert topp moderne og høyeffektive kjøleanlegg basert på utveksling av varm luft direkte mot uteluft. Vårt skandinaviske klima gjør dette til en svært effektiv løsning. Kjøleanlegget er naturligvis redundant og tåler feil eller bortfall av komponenter uten innvirkning på klimaet i datahallene.

For spesielle behov kan vi også levere rom med tradisjonell dataromskjøling basert på isvann.

Sikkerhet

Våre datasentere har videoovervåking, fysiske barrierer, sluser, traps og sikker adgangskontroll som inkluderer registrering. Vi har state of the art branndeteksjon og –slukking, og er tilkoblet brannvesen. Vi har også døgnbetjening med vektertjeneste og vi kan levere individuell låsing av racks og bur.

Sentrene har et sikkerhetsnivå som dekker nødvendige krav for å ivareta samfunnskritisk infrastruktur og annen virksomhetskritisk IT-drift. Når det gjelder måten Orange Business opererer på også innenfor virksomhetskritisk datadrift, er nøkkelordene ISO 27001 for sikkerhet, ISO 14001 på miljø, ITIL for kundeforvaltning og nivå 1 PCI DSS 3.0 for kunder med behov for sikring av kredittkorttransaksjoner.

Betydningen av IT-sikkerhet er dypt befestet i vår organisasjon. Vi er fullverdige medlemmer av FIRST siden 2013 og en konsulentorganisasjon som til daglig jobber med problemstillinger knyttet til digital sikkerhet inkludert DDoS, hacking, phishing og social engineering.

Strøm

Våre datasentere leverer 100 prosent oppetidsgaranti på strøm. Dette gjøres ved hjelp av to uavhengige strømforsyninger matet av to uavhengige dieselgeneratorer og to uavhengige UPS-anlegg (avbruddsfri kraftforsyning).

Én UPS sørger for strøm fra batterier ved strømbrudd eller andre uregelmessigheter i strømforsyningen. Ved behov starter så dieselgeneratorene på under ett minutt. Orange Business har diesel for minst 48 timers drift uten behov for etterfylling. Ved behov er Orange Business en prioritert aktør for leveranser av diesel så lenge det er nødvendig.

Vårt driftssenter monitorerer alle våre leveranser døgnkontinuerlig.

OSL5 på Lørenskog er lokalisert rett ved sentral kraftforsyning.

Konnektivitet

Orange Business har en carrier neutral-politikk for våre cololocation-tjenester. Dermed står du som kunde fritt til å inngå konnektivitets-avtaler med Orange Business eller direkte med telekomleverandører.

Vi har lagt til rette for alle de store fiber-leverandørene som er Telenor, Telia, Eidsiva, Orange, Altibox, Global Connect og Fortum Fiber i det norske markedet. Disse har med andre ord tilgjengelig fiber og IP-VPN-kapasitet direkte inn til våre datasenter som du kan lage direkte avtaler med om ønskelig. Tilretteleggingen gjelder også store, internasjonale leverandører som normalt bruker lokale, norske underleverandører.

Orange Business leverer egne ISP-tjenester og linjer mellom våre datasentre.

Vårt internettprodukt er bygget opp av multiple 100 gbit/s-linjer til redundante transitt-leverandører, utvekslingspunkter for internett-trafikk i både Norge og andre europeiske hovedsteder. Vi har etablert lokale peering-linker til store, lokale aktører og lokale Internet Exchange-punkter. Inkludert failover og «shortest path»-routing mellom lokasjonene, går trafikken med dette alltid raskeste vei mellom server-løsninger og sluttbrukere. I sum innebærer dette høy ytelse, kapasitet og sikkerhet ved leveransene.

Mellom våre datasentere i Oslo har vi bygget opp redundante føringsveier med mørke fibre som blir multiplexet med DWDM teknologi. Til kunder som velger en dual site-løsning, kan vi dermed leverere dedikerte fiberbølgelengder mellom lokasjonene med full diversitet og redundans til fordelaktige betingelser.

Colocation

Vi leverer også colocation-tjenester i egen hall, private rom eller rack med dokumentert høy oppetid. Du har full kontroll med egne servere og applikasjoner i våre robuste datasentre som på alle områder har redundante løsninger og stort rom for kundespesifikke tilpasninger.

Les mer om colocation her. 

Snakk gjerne med meg om datasentere!

Michael Storrøsten
Vice President Datacenters
Kontakt