Workspace Security

Sikkerhet på den digitale arbeidsplassen

I dag er det viktigere enn noensinne å ivareta sikkerheten på de digitale arbeidsplassene. Det er helt kritisk å beskytte sensitiv informasjon mot truslene på nettet idet de ansatte veksler mellom ulike arbeidsmiljøer og ulike enheter. Det handler om å unngå sikkerhetsbrudd og sikre at virksomheten fungerer uten problemer – så vi fortsatt kan opprettholde tilliten partnerne og kundene viser oss. 

Utfordringen ligger i å bygge et sikkerhetsrammeverk mot malware, phishing og løsepengevirus, og som sikrer selskapets data og den daglige driften uten å komplisere og forsinke arbeidet. Du må finne den rette balansen der teamene dine kan jobbe effektivt samtidig som du opprettholder et sikkert tilkoblet miljø, der arbeidet og dataene er både sikre og tilgjengelige. 

Decentralization-Apllication.jpg

Din partner i kampen mot cybertrusler

Dra nytte av vår solide kompetanse innen Threat Intelligence* og sikre den digitale arbeidsplassen – uten all kompleksiteten som vanligvis følger med. Vi har fokus på å ligge et hestehode foran cybertruslene ved hjelp av avansert deteksjon og rask respons som minimerer driftsforstyrrelser og avvik. Vi tilbyr skreddersydde, fleksible og kostnadseffektive sikkerhetsløsninger basert på en modell der du kun betaler for tjenestene du bruker. Få tilgang til løsninger for dine spesifikke behov uten å betale for ting du ikke trenger, og dra nytte av en sikker digital arbeidsplass som er robust, proaktiv og kostnadseffektiv. 

*Våre sikkerhetstjenester er drevet av Orange Cyberdefense

Orange Business

Basert på over 20 års erfaring og kompetanse – og med mer enn 150 spesialister – designer, utvikler og administrerer vi moderne, digitale arbeidsplassløsninger, og kundene våre inkluderer selskaper som Microsoft, Citrix og VMware. Vi er en pålitelig partner i overgangen til digitale arbeidsplasser, og målet vårt er å vise deg at den digitale arbeidsplassen ikke bare er et verktøy, men at den faktisk er et hjelpemiddel som gjør det enklere for deg å videreutvikle virksomheten din.Vi er din pålitelige partner i arbeidet med å omstille den digitale virksomheten 

Cloud Based Engine

Hvorfor velge våre sikkerhetstjenester

 • Threat Intelligence

  Threat Intelligence

  Threat Intelligence

  Dra nytte av investeringene våre innen FoU, Cyber Threat Intelligence og automatisering. 

 • Intelligence-Led Security for an Ever-Changing Environment

  Intelligent sikkerhet i et miljø i stadig endring

  Intelligent sikkerhet i et miljø i stadig endring

  Få tilgang til verdifulle tjenester som intelligent trusseldeteksjon og egendefinerte deteksjonsregler som fanger opp en rekke avanserte trusler, som løsepengevirus og APT-er (avanserte og vedvarende trusselaktører). Alle tjenestene forbedres kontinuerlig for å holde tritt med den raske utviklingen i trusselbildet. 

 • Beyond Detection - Advanced Incident Management

  Ikke bare trusseldeteksjon: Avansert hendelseshåndtering

  Ikke bare trusseldeteksjon: Avansert hendelseshåndtering

  I tillegg til å identifisere og avdekke trusler kan vi også sørge for avansert hendelseshåndtering, iverksette umiddelbare avbøtende tiltak, sikre den digitale arbeidsplassen og sørge for et trygt og stabilt miljø ved hjelp av profesjonelle og proaktive forsvarsverk. 

 • Cost-Efficient Security Services

  Kostnadseffektive sikkerhetstjenester

  Kostnadseffektive sikkerhetstjenester

  Med sikkerhetstjenester fra oss får du et større driftsmessig og økonomisk spillerom i et forretningsmiljø i rask endring. Få tilgang til avanserte og eksklusive sikkerhetsløsninger og betal bare for det du faktisk bruker. Dermed får du en forutsigbar, modulær kostnadsmodell basert på bruksomfang og antall brukere, servere og moduler.

La oss sikre den digitale arbeidsplassen

Snakk med ekspertteamet vårt og se selv hvordan våre intelligente sikkerhetstjenester kan gjøre selskapets digitale arbeidsplass fullstendig robust, pålitelig og trygt. La oss bygge et beskyttende digitalt skjold sammen – ta kontakt med oss nå.