Bedre helse med gode data

Pandemien har plassert helse i sentrum av den globale tenkningen. Men hvordan kan teknologi, automatisering og data bidra til bedre helsemessige resultater, både på sykehusene og i samfunnet for øvrig?

Sykehusene har stått i frontlinjen av pandemien siden mars 2020, og det å finne teknologiske løsninger som kan gi bedre resultater for pasientene, prioriteres høyt. La oss ta Wirral universitetssykehus i Nordvest-England som eksempel. Dette er et av verdens mest digitaliserte sykehus, som blant annet arbeider med å utforske grensene for digital medisin. Det har plassert sykehuset helt i forkant når det gjelder behandling av covid-19-pasienter.

Tidlig i pandemien oppdaget sykehuset et problem da de sykeste pasientene ble lagt i respirator. Problemet var den manuelle datainnsamlingen: Sykepleierne innhentet pasientdata, som de deretter skrev inn manuelt i sykehusets elektroniske journalsystem. Etter hvert som krisen forverret seg, oppstod det feil siden de ansatte slet med å finne balansen mellom administrative oppgaver og det enorme behovet for intensivhjelp.

Automatisering med Enovacom

Da besluttet de å ta i bruk Enovacom Patient Connect-systemet (forkortet EPC) fra Enovacom, et datterselskap av Orange*. Systemet innhenter pasientdata i sanntid fra respiratorene (uansett merke og modell) for deretter å legge dem inn automatisk i det elektroniske journalsystemet. I tillegg til å sikre mer nøyaktige data, frigjør automatiseringen dyrebar tid for helsepersonellet. Systemet brukes også andre steder, blant annet ved sykehuset i Chalon-sur-Saône i Frankrike.

Paul Charnley er IT- og informasjonsdirektør ved sykehuset i Wirral. Han kalte prosjektet «En viktig etappe på ferden mot digitalisering av pasientjournaler i behandlingsforløpet og papirfritt arbeid.  Vi har tatt i bruk et strategisk integrasjonsverktøy som først og fremst skal støtte intensivsykepleierne, men som også kan skaleres til andre deler av helseforetaket og gi nye fordeler knyttet til digital samhandling i fremtiden.»

Krisen har synliggjort en rekke bruksområder for teknologi i helsesektoren. Wirral er den perfekte illustrasjonen på hvordan automatisk innhenting av helsedata kan gi bedre helsetjenester. Eksemplet tydeliggjør også hvordan digitaliserte pasientjournaler og samhandling mellom enheter kan skape en effektiv, papirfri arbeidsflyt og gi helsepersonellet rom til å konsentrere seg om sitt primære ansvarsområde.

Innhenting av data

Under pandemien benyttet to NHS-foretak seg av Isansys Lifecares såkalte Patient Status Engine, som automatisk henter inn pasientdata direkte fra nettbaserte bærbare enheter. Dette har allerede vist seg å være langt mer effektivt for å oppdage forverringer i barns helsetilstand enn metodene som vanligvis brukes i dag.

Dr. Heather Duncan, som er konsulent ved intensivavdelingen ved barnesykehuset i Birmingham, sier det slik:  «Fordelen med kontinuerlig overvåking av pasienter på en avdeling er at tendenser og analyse av big data kan brukes for å oppdage en eventuell forverring tidligere. Teknologi som dette betyr at det snart vil bli slutt på å måtte registrere vitale tegn manuelt på papir med noen timers mellomrom. Pasientenes helsetilstand vil i stedet bli overvåket fortløpende og individuelt. Det gir mer nøyaktige data og kan bidra til raskere behandling og kortere sykehusopphold.»

Fordeler utenfor helseinstitusjonene

Digitale løsninger spiller også en rolle utenfor det ordinære helsevesenet. På samme måte som hjertemonitorer på kommersielt tilgjengelige smartklokker med jevne mellomrom redder liv, gjør nettbasert teknologi det mulig å flytte grensene for datadrevet, prediktiv helsehjelp og fjernovervåking av pasienter. Ikke minst kan det hjelpe pasienter med kroniske lidelser som grønn stær, diabetes eller hjertesykdommer å håndtere egen sykdom og leve et mer selvstendig liv. For eksempel kan diabetikere ha på seg en enhet som innhenter helsedata og sender dem til eksternt helsepersonell som holder øye med den enkeltes helsetilstand. I tillegg overvåkes helsetilstanden fortløpende av kunstig intelligens.

«Når for eksempel en bærbar enhet innhenter data, kan et AI-verktøy raskt kombinere disse dataene med andre relevante datastrømmer og analysere dem raskt og nøyaktig», skriver Jim O’Donoghue, som er direktør for helseteknologiselskapet S3 Connected Health.

Dr. James Somauroo i helseteknologiselskapet SomX sier at det foreligger «tydelige bevis på at de helsemessige resultatene ofte blir bedre når en pasient kan få behandling utenfor sykehusets fire vegger».

Datadrevet kunnskap

Klinikerne bruker datadrevet kunnskap som grunnlag for alt fra proaktive intervensjoner for å forhindre mer alvorlige helsemessige utfall til fjernoppfølging av eksisterende tilstander.

Denne typen datadrevet effektivisering kan gjøre det mulig å utnytte et begrenset antall helsearbeidere bedre og bruke AI og maskinlæring for å optimalisere behandlings- og omsorgstilbudet til en stadig eldre befolkning. PwC anslår at det vil bli stadig flere kronisk syke pasienter etter hvert som verdens befolkning blir eldre.

Helseforsikring og forskning

Hvilke andre utslag vil så dette gi i verdikjeden for helsesektoren? Medisinske forskere kan få tilgang til anonymiserte pasientdata innhentet fra nettbaserte enheter og elektroniske pasientjournaler og bruke disse for å skaffe seg økt kunnskap og stake ut kursen for fremtidig forskning.

«Vi er overbevist om at den digitale transformasjonen er viktig for videre fremskritt, og at potensialet for e-helse er enormt», sa Stéphane Richard, som er styreleder og administrerende direktør i Orange, da et europeisk digitalt økosystem for e-helse ble lansert nylig. Det var Orange, Sanofi, Capgemini og Generali som stod bak initiativet, som skal fremskynde utviklingen av digitale helseløsninger.

Forsikringsselskapene ser hvilke muligheter som ligger i nettbasert helseteknologi. For eksempel tilbyr Vitality Health i Storbritannia sterkt subsidierte bærbare enheter til helseforsikringskunder forutsatt at de oppfyller visse aktivitetskrav. De vet at personer med en aktiv livsstil utgjør en mindre forsikringsrisiko enn dem som ikke holder seg i form. Dette er en strålende illustrasjon på hvordan data kan hjelpe forsikringsselskapene med å håndtere risiko og vise forbrukerne vei til bedre helse.

Pandemien har drevet fram en større aksept for digitale helseløsninger. En undersøkelse fra forskning fra S3 antyder at 71 prosent er villige til å bruke digitale helsetjenester i fremtiden. Ifølge Grand View Research antas markedet for nettbaserte helse- og velværeenheter å komme opp i en verdi av 612  milliarder dollar innen 2024. Digital helseteknologi har blitt en del av folks hverdag og kommer til å styrke helsepersonells arbeid i årene som kommer.