Bruk innovasjon til å endre forretningsmodellen for å redusere risiko

Den globale helsekrisen har virket oppløsende på næringer og tvunget organisasjoner til å endre måten de jobber på og investere i nye måter å tenke på. Skyen er avgjørende for nyskapning for virksomheter som ønsker å styrke forretningen og lete etter nye vekstmuligheter.

Nyskapning er ikke lenger et  «ekstra gode». Det er avgjørende for at virksomheter skal overleve nå som vi beveger oss inn i en økonomi med lite kontakt og et stort behov for hjelp og støtte.

I henhold til en fersk IDC-undersøkelse har nesten 98 % av de ledende organisasjonene i Stillehavs-asia nylig sagt at nyskapning er nødvendig for å styrke forretningen under en krise.

Nesten tre fjerdedeler (73 %) av organisasjonene i Singapore styrker nå digitaliseringen på ulike måter for å tilpasse seg til nye markedsforhold og utfordringer, blant annet introduseres digitale betalingsmåter for å styrke e-handel og automatisering.

Resultatet er at organisasjoner beveger seg raskere og tar større risiko enn de ville gjort for bare noen måneder siden, ifølge WEF (World Economic Forum).

For at organisasjonene skal redusere risikoen, maksimere arbeidet og lykkes med innovasjonen, anbefaler WEF at de investerer i innovasjonstalent, finner ut hva kundene i økende grad etterspør og utsetter seg for mer risiko ved å bruke “fast to fail“-eksperimenter som gjør at de både kan lære raskere og lykkes raskere neste gang.

Med sin enkle tilgang til sentrale forretningsprogrammer, effektive samarbeidsverktøy og inngående analyseløsninger kan skyen utgjøre et avgjørende og fleksibelt utgangspunkt for denne innovasjonen.

Den har mulighet til å styrke tverrfaglig utvikling, styrke tilgangen til teknologisk fjerntliggende områder og koble kunstig intelligens til andre «Industri 4.0»-teknologier, ifølge WEF.

Fremtidssikring av virksomheter

Nå som forretningsmodeller endres for å tilpasses de nye markedsrealitetene, kan det hende at særtrekkene som noen organisasjoner hadde tidligere, ikke lenger er like spesielle eller trendsettende.

Forretningens robusthet har blitt en utfordring.

Digitaliseringen har lenge banket på døren, men krisen har ført til et sterkt behov for å akselerere den, ifølge McKinsey. Samtidig har organisasjoner blitt tvunget til å endre forretningsmodellene sine for å overleve.

Restauranter har for eksempel lansert nettbaserte takeaway-tjenester for å styrke virksomheten nå som det er begrensninger på innendørs servering.

Organisasjoner som tidlig fokuserte på innovasjon, har styrket sin posisjon.

Et eksempel er hvordan selskap som styrket innovasjonen etter finanskrisen i 2009, slo markedsgjennomsnittet med mer enn 30 %, ifølge McKinsey, og har fortsatt å levere vekst i mange år etterpå.

Selskap som ikke transformeres og innfører skyløsninger, vil ikke bare slite med å overleve, men også med å beholde nærheten til kundene sine. De vil oppdage at det blir nesten umulig å utnytte nye inntektsstrømmer, og de vil mangle de økonomiske fordelene av skalerbarhet.

Tilgang til AI i skyen

Kunstig intelligens (AI) åpner nye veier for innovasjonen, og får en stadig større tilgjengelighet i skyen. Vi har allerede sett hvordan skyleverandører tilbyr AI-tjenester som kan brukes i både eksisterende og nyutviklede (greenfield) applikasjoner. Blant disse finner vi Googles AI Prediction-tjenesteGoogle Cloud AutoML for Vision og Microsoft Azure Machine Learning Service.

I henhold til en IDC-prognose vil AI-drevne organisasjoner innen 2022 respondere minst en tredel raskere til kunder, konkurrenter, myndigheter og partnere enn andre organisasjoner.

Hvis organisasjoner ikke vurderer en overgang til skyen i tide, blir de forbigått av konkurrentene.

Innovasjon krever en endret tenkemåte

Med skyen, og spesielt skybaserte programmer (cloud native), kan du bygge en løsning som er forberedt på endring på en måte som ikke var mulig tidligere. Organisasjoner kan levere nye funksjoner og tjenester i løpet av uker i stedet for måneder, og reagere på mer komprimerte tilbakemeldingssløyfer i sine utviklingssykluser.

Skybaserte programmer vil gi organisasjonene enda mer smidighet, fleksibilitet og utviklingsfart. Ved innføring av en skybasert tilnærming kan innovasjonen raskt bidra med forretningsverdi.

Ved transformasjon, flytting til skyen og innføring av en skybasert tilnærming til innovasjon må organisasjoner innføre smidige, dynamiske prosesser. Hvis de ikke gjør det, vil de til slutt bare realisere en liten prosentdel av fordelene neste generasjons skytjenester bringer.

For administrerende direktører betyr dette at de må prioritere en tenkemåte som bemyndiger i stedet for å begrense. Utviklingsteam trenger frihet til å gå raskt fra idé til ferdig løsning, og de må få tilgang til de riktige verktøyene og retningslinjene for å lykkes med innovasjon.

Dette krever en viss grad av autonomi og tillit.

Produkt- og servicesykluser vil til syvende og sist bli kortere, men dette må ikke gå ut over kvaliteten.

Tro ikke at du kan basere deg på det du har

Det er viktig å forstå at du ikke uten videre kan legge den eksisterende servicemodellen over til skyløsningen og forvente at den skal fungere. Det er heller ikke mulig å transformere VHS-kassetter til videostrømming.

Byggeklossene og konseptene er fundamentalt ulike, og dette gjelder i like stor grad for skyen. Du må starte fra grunnen av og bygge opp skyløsningen over tid. Det er her konsulenthjelp blir avgjørende for å legge robusthet inn i organisasjonens veikart og sørge for at de samsvarer med innovasjonsplanene.

Organisasjoner, uansett hvor store de er, har et begrenset antall kompetanseområder.

Pålitelige partnere som Orange Business kan bidra til å fylle hullene og bidra med uvurderlig ekspertise innen for eksempel skybasert sikkerhet, kontinuerlig samsvar og bærekraftige verktøy.

Det er på tide å begynne å tenke skyspesifikt

Skybasert og innovasjon er tett sammenvevde verdier som vil være avgjørende for enhver organisasjon som ønsker å håndtere langsiktig risiko.

Organisasjoner som innfører skybaserte løsninger, vil uunngåelig få en økning i produktiviteten og effektiviteten og en styrket brukeropplevelse. Organisasjoner som ennå ikke har startet på sin skybaserte reise, bør ikke utsette den lenger.

Det tar tid å innføre den nye kulturen og prosessene som følger med den, men nyskapningskapasiteten og den store forretningsmessige fordelen som følger med, leverer den transformasjonen alle administrerende direktører ønsker seg.

Ett skymodent FMCG-selskap (Fast Moving Consumer Goods) bruker skyekspertisen hos Orange Business og Orange Business til å utnytte en ny bølge med skydreven innovasjon og setter en ny standard for hva digitale plattformer kan bidra med i deres bransje.

Automatisering: en byggekloss i fremtidens skyvirksomhet

Jan A

Jan Aril Sigvartsen

Som Chief Evangelist fokuserer Jan Aril på å dele transparent og inspirerende kunnskap om sine ekspertiseområder, for eksempel den offentlige skyen, big data og AI, med mål å hjelpe selskap med å ta fatt på en mer bærekraftig innovasjonsreise.

Han har over to tiårs erfaring fra IT-industrien, og har hatt ulike posisjoner fra utvikler og sysadmin til toppleder og styremedlem.

Han jobber på tvers av varemerkene til Orange Business og Orange Business.