SIEM: Sikkerhetsløsningen alle bedrifter må ha

Sikkerhetsinformasjon og hendelseshåndtering SIEM (Security Information and Event Management) er en løsning som hjelper organisasjoner med å oppdage, analysere og agere på sikkerhetstrusler før de skader virkshomheten din. Dette oppnås ved innhenting av sikkerhetsrelaterte logger fra ulike systemer, samt bruk av endepunkt beskyttelse (EDR). Innhentet informasjon blir automatisk analysert av deteksjonsregler og potensiell ondsinnet aktivitet blir varslet. Med økende frekvens av sikkerhetstrusler og sikkerhetsbrudd er det viktigere enn noensinne å ha innsikt og beskytte plattformen din. Tidlig oppdagelse av potensielle kompromittering er nøkkelen til å redusere skadeomfanget og å agere raskt.

3 utfordringer

En løsning

Ved å adressere disse utfordringene kan SIEM-løsninger effektivt bidra til å beskytte data og sikre at bedrifter kan håndtere sikkerhetsrisikoer på en proaktiv og effektiv måte.

For å supplere SIEM-løsningen og avlaste kunden tilbyr Orange Business "Security Operations Center (SOC) as a service". Vårt sikkerhets- og overvåkningssenter tar en helhetlig tilnærming til IT-sikkerhet og kan ta fullt ansvar for overvåkning og respons på alarmer 24/7/365. SOC er bemannet med sertifiserte sikkerhetsanalytikere som gjennomgår og handler ved sikkerhetshendelser i ditt miljø. SOC er en tjeneste som gir deg mulighet til å analysere avvik raskt og effektivt, og dermed legge til rette for å iverksette passende tiltak. Dette vil resultere i lavere kostnader for dine sikkerhetshendelser.

Untitled design (50).png

SIEM Demo

Våre eksperter presenterer hva SIEM kan gjøre for en lokal skybasert løsning. Demoen tar deg igjennom hvordan løsningen er designet, til funksjonalitet.

•SIEM Architectural design
•SIEM Kill Chain 
•SIEM Log Collection
•SIEM Endpoint Protection 
•SIEM Observability 
•SIEM Detection Rules 
•SIEM Response Capabilities

Kontakt våre Orange Business sine eksperter, og få svar på dine spørsmål om SIEM Security

Patrik storm
Patrik Storm Olsen
Head of Cybersecurity
Kontakt
Kim Håvar
Kim Håvar Rasmussen
Senior Cybersecurity Engineer
Kontakt