Energyworld 2024

Under Energyworld 2024 ønsker vi å se til fremtiden for å finne ut hvor veien går og hvordan transformasjonen i den nye energi-hverdagen kommer til å slå ut. Fellesnevneren for utfordringene ligger i IT og hvordan man implementerer korrekt strategi for å sikre bærekraftige løsninger.

Det er ikke lenger bare IT i olje og gass Energyworld skal ta for seg, nå flyttes fokuset til hvordan IT kan være med å bestemme veien videre, hvordan en lang erfaring kommer til nytte med nye teknologier og hvordan IT er broen til alternative energikilder.

Det handler om prosesser, teknologi og IT-ansvar, og Energyworld er den selvsagte møteplassen for alle med en strategisk interesse for å utveksle ideer om teknologi innen energibransjen.

Les mer og registrer deg her

 

Slipp løs AI og mennesker i kampen mot fremtidige trusler

Etablerte selskaper med stolte historier må tenke nytt om hvordan de opererer når avansert AI står på agendaen. Å plassere AI inn i forretningsdriften, som du burde for å være effektiv, åpner også for fundamentalt nye sikkerhetsscenarier. I tillegg har dagens geopolitiske situasjon endret angriperens motivasjon som fører til nye former for angrep og infiltrasjon.

Hvordan bør du tilnærme deg cyberforsvar som en konsekvens av "AI overalt" og hvordan påvirker dette din virksomhet, din IT og avdelinger?

La oss utforske emnet fra forskjellige vinkler og begynne å ruste opp bedriften din for denne AI-drevne slagmarken.

Our expert and speaker