AI, ML og IoT: En fremtidsrettet guide

Hvis vi forstår hva ulike teknologier innebærer og hvordan de virker sammen med andre, kan vi utnytte nye muligheter bedre. Her kan du lese hva kunstig intelligens, maskinlæring og IoT er – og hvordan disse teknologiene henger sammen med IoT og big data.

I Orange Business jobber vi med disse begrepene hele tiden. Noe vi legger merke til, er at mange setter likhetstegn ved kunstig intelligens (KI) og maskinlæring. Vi ser også flere ulike beskrivelser av hva som er hva, og dessuten at begrepenes innhold forandrer seg over tid. Så hvis du velger å gå inn i denne materien, er det lurt å studere så ferske kilder som mulig.

Vi forsøker oss likevel med en begrepsavklaring.

Menneskelig og kunstig intelligens

Heldigvis får vi hjelp av begrepene selv. Vi mennesker har intelligens. Vi tar inn sanseinntrykk – data – fra forskjellige sensorer som hud, øyne, ører, munn og nese. Hjernen vår er programmert med en intelligens som vi bruker til problemløsing og påfølgende handlinger.

Kunstig intelligens er parallellen til vår egen intelligens. En eller flere programmerte datamaskiner behandler innsamlede data, treffer beslutninger og utfører handlinger.

Spesifikk og generell intelligens

Akkurat som for oss mennesker kan intelligensen variere. Maskiner med smal kunstig intelligens kan utføre helt spesifikke prosesser, for eksempel gjenkjenne en hest på et bilde, men ingenting annet. Maskiner med generell kunstig intelligens nærmer seg mer den menneskelige hjernen og kan løse problemer basert på ulike inputs og utføre påfølgende handlinger.

Noen mener at den øvre grensen for generell kunstig intelligens er å kunne operere på samme nivå som den menneskelige hjernen. Steget over dette er kunstig superintelligens som mer enn matcher mennesket. Det kan gi lovende, skremmende eller kanskje til med litt komiske utsikter, som det triste eksemplet med roboten Marvin som sliter med depresjoner, i «The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy».

Men tilbake til vår virkelige verden og det neste begrepet: maskinlæring.

Igjen hjelper begrepet oss. Det handler om maskiner som lærer. Begrepet er tett knyttet til KI. Slik mennesket lærer av nye inputs, gjør maskiner det samme – og kan fortrinnsvis treffe bedre beslutninger. En ferdig programmert KI vil gjøre det samme om og om igjen. En kunstig intelligens med maskinlæring får et bedre grunnlag for problemløsning og utvikler seg. På denne måten kan maskinlæring betraktes som en del av KI.

KI- og IOT-samarbeidet

Men ett viktig spørsmål gjenstår: Hva kan vi bruke KI til?

HAL 9000 i filmklassikeren «2001: en romodyssé» lærte å synge. Han kunne styre romskip, lese på leppene via et videokamera, hente data fra ulike sensorer, holde på hemmeligheter og gi beskjeder via stemme/høyttalere, skjermer og andre løsninger.

På samme måte kan kunstig intelligens innhente data fra sensorer. I hverdagen kommer mange av dem fra Internet of Things (IoT). KI kan sende informasjon og kommandoer i retur til IoT-nettverk. På denne måten er KI og IoT nært sammenvevd, omtrent som hjernen og kroppen, en kombinasjon mange mener kan gi grunnlag for en enda dypere læringsform enn det som ligger i maskinlæring alene.

KI og maskinlæring representerer forskjellige prosesser og trenger følgelig ulik programvare og maskinvare. Maskinlæring trenger infrastrukturer som både kan innhente og prosessere big data-innsjøer. Dette krever stor prosessorkraft og lagringskapasitet. KI trenger rikelig tilgang på prosessorkraft og internminne.

Arbeidsmengden varierer over tid. For å kunne bygge skalerbare KI-løsninger vil du derfor ha behov for en fleksibel infrastruktur som er tilrettelagt for vekst.

Med vår brede erfaring i å bygge og drifte virksomhetskritiske applikasjoner er vi i Orange Business en ideell partner for planlegging, oppsett og sikker drift av svært skalerbare infrastrukturer. Et annet viktig forhold er at den fysiske avstanden mellom IoT og KI ikke må være for stor, fordi kommunikasjonen må skje lynraskt. Med nærhet til våre egne datasentre og partnerskap med store offentlige skyleverandører er Orange Business i tetsjiktet når det gjelder å håndtere denne typen «edge computing». Dermed kan du fortløpende sikre deg maksimalt utbytte av moderne KI og maskinlæringsteknologi.