Forretningsutvikling og drift av applikasjoner for helsesektoren

Forretningsutvikling og applikasjonsdrift for helsesektoren blir enklere med Orange Business. Hos oss får du tilgang til hybride skysystemer, bred kompetanse og hjelp i anbudsprosesser. Du sikrer deg også mot teknologiske feilgrep som i verste fall kan innebære utestengelse fra hele sektoren.

Det krever kreativitet, mot og utholdenhet å drive forretningsutvikling overfor helsesektoren. Orange Business bidrar til å gjøre jobben enklere og mindre risikofylt. Vi har et enkelt verdibudskap: Alt for helse-Norge!

Slik jobber vi for helsesektoren

Hos Orange Business kommer du enkelt i kontakt med din faste kontaktperson via telefon, mail og chat. Gjennom personlig oppfølging klarer vi sammen å løse dine utfordringer på en optimal måte.

Kompetansen dekker også  norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgstjenesten (NORMEN) og konsekvensene av Schrems II-dommen.

Slik hjelper Orange Business deg med å nå målene dine:

  • Én fast kontaktperson for kundeforholdet (KAM) og én fast kontaktperson for teknologi (TAM).
  • Helsesektoren inkludert Sykehuspartner HF og Orange Business kjenner hverandre, også når det gjelder krav til IT-sikkerhet og compliance.
  • Tilgang til Norsk Helsenett (NHN)
  • Vi kjenner regelverket (NORMEN) for håndtering av sensitiv informasjon og hjelper dere med å etterleve kravene.
  • Dere får tilgang til en mengde verktøy i Orange Business Cloud inkludert vår egen Orange Business Kubernetes Service (BKS) og sikkerhetstjenester som IDS; SIEM og 24/7 SOC. Orange Business Cloud er «on prem» på norsk jord.
  • Medarbeidere som kan designe sikre løsninger sammen med deg som kunde.
  • Fremtiden byr på mange teknologivalg som er vanskelig å forutse og rekruttere for i dag. Vi har folk som kan hjelpe dere, uansett retningsvalg.
  • Vi er partner med de største skyleverandørene og kan hjelpe dere med utnyttelse av mulighetene i den offentlige skyen.
  • Som en del av franske Orange kan vi følge dere rundt hele kloden. Vi er globalt lokale.