Microsoft 365 Copilot Readiness Assessment

Hvorfor trenger du en Readiness Assessment?

 

Sørg for at din organisasjon er klar til å maksimere fordelene med Microsoft 365 Copilot. Dette innebærer å få en dyp forståelse av verdien, vurdere ditt nåværende Microsoft 365-miljø, identifisere potensielle risikoer og mangler, og lage en strategisk veikart for implementering. Vår evaluering vil dekke nøkkelområder som Microsoft 365-tjenester, databehandling og sikkerhetstiltak for å sikre en jevn og effektiv implementering.

Prosessen 

  • Oppstartsmøte. Forstå mulighetene og målsettingene med Microsoft 365 Copilot. Definer omfanget og nøkkelfunksjonalitetene som skal brukes.
     
  • Gjennomgang av Microsoft 365-tjenester. Vurder nåværende bruk og beredskap for Microsoft 365-tjenester.
     
  • Gjennomgang av informasjonsarkitektur og styring. Analyser datastrukturen og definer ressurser for klassifisering, overvåking og beskyttelse.
     
  • Gjennomgang av sikkerhet og databeskyttelse. Sørg for at sikkerhetspolicyene er i tråd med beste praksis og planlegg for overholdelse av regelverk.
copilot

Vil du lese mer om Microsoft 365 Copilot? 

Å implementere nye arbeidsmåter krever mer enn bare å dele ut lisensene. Mange selskaper sliter med å få mest mulig ut av sin investering i Microsoft 365 Copilot til å begynne med, men med riktig tilnærming tror vi at man kan transformere måten man arbeider på.

 

Besøk vår Microsoft 365 Copilot-side

 

Kontakt gjerne meg om Copilot!

Christiaan
Christiaan de Vin
Sr Business Development Manager
Kontakt