Skyen hjelper driftsledere å håndtere endringer på et helt nytt nivå

Driftsledere har mange baller i luften, fra strategisk planlegging til praktisk drift. Det er vanskelig å håndtere alle, ikke minst i et ustabilt økonomisk landskap. Flinke driftsledere må være mestere i transformasjon, og skyen har en kritisk plass i verktøykassen.

De siste par årene har den globale helsekrisen understreket behovet for fleksibel drift, og satt driftslederne i søkelyset. I følge Gartner er driftslederen en viktig aktør for digital suksess, da de skal forstå virksomheten og det bredere økosystemet den opererer i.

I tillegg til å håndtere den daglige driften, har mange driftsledere tatt på seg ytterligere ansvar for endringshåndtering og digital transformasjon. Ifølge IDC inkluderer dette en revurdering av drift, teknologimegling og integrasjonsstøtte, bedre kundeopplevelse og risikohåndtering. Dette er spesielt relevant for produksjonsbedrifter.

Den viktigste prioriteringen for driftslederne er å øke effektiviteten, slik at virksomhetene kan utnytte mulighetene i den digitale økonomien. Dette handler ikke bare om å etablere en smidig, sikker og datadrevet forsyningskjede ved behov, men muligens å redefinere måten verdikjedene skaper verdi og organiserer seg på. Samtidig tar enkelte driftsledere på seg mer ansvar ved å organisere utrullingen av digitale produkter og tjenester som vil påvirke virksomhetens ytelse betydelig, og gjøre den mer robust ved hjelp av innovasjon. Skyen kan levere på disse viktige områdene.

Drift i et multiskymiljø

Gartner spår at vi vil se at 75 % av mellomstore og store organisasjoner tar i bruk en multisky- eller hybrid IT-strategi i år.

Skyspesifikke applikasjoner øker raskt ettersom bedriftene tar i bruk programvare-som-en-tjeneste (SaaS) og skybaserte prinsipper for å akselerere den digitale virksomheten. Virksomhetene er allerede interesserte i å integrere kunstig intelligens (AI), Tingenes Internett (IoT) og edge-databehandling for å sette fart på utviklingen av andre generasjons digitale virksomheter, og bruker innovasjon for å fremme reelle konkurransefortrinn.

Problemet er at mange virksomheter fortsatt ikke forstår hvordan de skal bruke multiskyløsningene til å fremme både smidighet for verdiskaping og driftseffektivitet!

Skyen har omfanget til å øke forretningsfleksibiliteten og til og med redusere kostnadene og driftsutgiftene ved hjelp av detaljerte forbruksmodeller, hvis den håndteres riktig. Samtidig kan innføringen av best practice for DevOps bidra til å optimalisere programvareutvikling, distribusjon og drift – og gi sluttbrukerne økt produktkvalitet. Bruk av multisky og driftsplan er imidlertid avgjørende for å håndtere forretningfleksibiliteten best mulig og beholde konkurranseevnen.

En pålitelig partner kan hjelpe virksomheten å identifisere flaskehalser og gi råd om den beste tilnærmingen for å støtte forretningsresultater innenfor fleksibiliteten til et skybasert tankesett.

Utilstrekkelige ferdigheter forsinker migrasjoner

Driftsledere må se helheten, spesielt når det gjelder ressurser. Mangelen på ferdigheter innenfor sky og sikkerhet er spesielt stor. Nye måter å utvikle applikasjoner på og den nye formen for sluttbrukertjenester skaper nye grunnleggende kompleksiteter og sikkerhetsutfordringer, for eksempel serverløs sikkerhet eller kunstig intelligens som er mulig å forklare. Alle selskaper globalt må mestre de nye sikkerhetsferdighetene for å holde seg bærekraftige.

I følge Gartner vil utilstrekkelig skyinfrastruktur som en tjeneste (IaaS) forsinke skymigreringen til 50 % av IT-organisasjonene frem til 2022 eller lenger. Når applikasjonsmodernisering og refaktorering skyter fart, kan ikke tjenesteleverandørene lære opp og sertifisere folk raskt nok til å tette kompetansegapet.

Ifølge Gartner er serverfri databehandling en viktig teknologi som definerer måten virksomheter bygger, bruker og integrerer skyspesifikke applikasjoner på. Tilnærmingen kvitter seg ikke med servere, men eliminerer behovet for provisjonering og drift av infrastruktur. Den har mange fordeler, blant annet reduserte utviklingskostnader, forbedret ressursstyring og fleksibel skalerbarhet.

Den første nye bruken av serverfri databehandling finner vi i funksjonsplattform som tjeneste (fPaaS). Gartner spår at halvparten av globale virksomheter vil ta i bruk fPaaS innen 2025. Her er hindringen for vekst at markedet mangler utviklere med serverfrie ferdigheter. Det samme gjelder plattform som tjeneste (PaaS) og programvare som tjeneste (SaaS).

For å løse dette problemet, anbefales driftlederne å samarbeide med pålitelige driftsleverandører som har skyspesifikke ferdigheter for å få fart på migreringene og gjøre dem vellykket.

En økning i fjernarbeid

Den enorme økningen i fjernarbeid de siste årene har lagt stort press på driftslederne når det gjelder sky- og virksomhetskontinuitet.

Landskapet kommer ikke til å endre seg med det første. Gartner mener at 75 % av organisasjonene som har satt opp hjemmekontorapplikasjoner, vil beholde det som et alternativ innen utgangen av 2022. Skyen vil være avgjørende for å støtte medarbeidere som jobber “remote” fremover.

Gartner anbefaler virksomhetene å prioritere offentlige skymiljøer for å ta hånd om store arbeidsmengder, inkludert mobilapplikasjoner, samarbeid, innholdshåndtering, videokonferanser og virtuelle skrivebord. Analyseselskapet hevder at skydriftsmiljøer i seg selv er robuste og gir større garantier for tilgjengelighet enn private datasentre.

Transformasjonshåndtering gir en mer robust virksomhet

Å holde tritt med det høye tempoet i de digitale endringene har vist seg å være en stor utfordring for driftslederne! Etter hvert som virksomheter ruller ut mer teknologi og tar i bruk en skysentrert tilnærming, må driftslederne balansere den daglige driften med robusthet og kort- og langsiktige forretningsmål. Dette blir ytterligere komplisert av bimodal drift, nye verdikjeder og kulturer som styres av digital forretningstransformasjon.

En fleksibel og robust skystrategi er avgjørende for å fremme bruken på tvers av virksomheten. Det er viktig at driftslederne har en sterk forretningsvisjon i tillegg til et analytisk syn på organisasjonens administrative og funksjonelle drift for å utarbeide en vellykket skystrategi.

Skyprosjekter er komplekse, og skyoverføring tar tid. En verdisentrert og gjennomtenkt strategi understreker skyens fordeler og utfordringer, og hvordan teknologien kan tilpasses forretningsresultater og nye sikkerhets- og styringsregler. Driftslederens framtidsperspektiv er en viktig ingrediens i enhver sky-kokebok.

Last ned e-boken vår for å finne ut hvordan driftsledere kartlegger en fremtidssikker skystrategi som omfavner innovasjon, robusthet og transformasjon: “Seeking operational advantage with cloud”.