Nasjonale skytjenester sørger for at alt er på stell

I dag har de fleste land sine egne lover som regulerer hvordan data skal håndteres og lagres innenfor landets grenser, og de fleste av disse regelverkene endres stadig. 

Endringer og innstramminger i lover og forskrifter kombinert med økt geopolitisk ustabilitet, har skapt økt bekymring fra offentlige og privat sektor om å sikre at klassifiserte data er beskyttet i samsvar med regelverket, oppbevart innenfor Norge og underlagt landets lover. 

En rapport fra IDC* viser at nesten 50 prosent av europeiske selskaper plasserer sensitiv data i offentlige skyer, noe som kan true datareguleringer og datasikkerheten.

Sverre Støkken

Sverre Støkken

Director Sovereign Cloud

"Sovereign cloud eller nasjonale skytjenester sørger for at alt er på stell både når det gjelder datasuverenitet og datalokalisering. Det betyr at vi ivaretar sikkerheten og tilgang til data er i henhold til strenge krav for regulerte bransjer og nasjonal lovgivning om personvern, innsyn og kontroll. Ikke bare i Norge, men på tvers av landegrenser."

Les mer om Sovereign Cloud her

Datasuverenitet handler ikke bare om lokalisering og sikring av data, men også sikring av og kontroll på alle avhengigheter i en komplett tjenesteleveranse for å sikre at alle komponenter og del-leveranser er omfattet av det samme regelverk og har samme krav. Først da kan man påstå at man har full suveren kontroll på sin tjeneste, påpeker Støkken.

Nasjonal sky har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Regjeringen har lansert nasjonal strategi for bruk av skytjenester og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har igangsatt forprosjekt som utreder en kommersiell løsning for nasjonal sky, det vil si at det inngås avtale med én eller flere kommersielle aktører som skal eie, levere, videreutvikle og drifte tjenesten.   

Nasjonal sky er en lukket suveren nettsky som sikrer at alle data og relatert metadata forblir på suveren jord. Den er konstruert og bygget for å beskytte og realisere verdien av kritiske data for både private og offentlige organisasjoner. 

Orange Business leverer kommersielle, private og nasjonale skyløsninger for både offentlig og privat sektor i Norge. Partnerstatus fra VMware betyr at Orange Business sine funksjoner er bygget på VMware Cloud. 

– Vi vil med dette gjøre det mulig for kunder å modernisere applikasjoner, infrastruktur og drift med bedre økonomi og mindre risiko. Orange Business tilby både offentlige og privat sektor en tryggere vei fremover for å redusere risikoen ved datautnyttelse, sier Støkken 

Les mer om våre Sovereign Cloud-løsninger her

*IDC report 2023, Implementing Digital Sovereignty in the Journey to Cloud

Kontakt gjerne meg om nasjonal sky!

Sverre
Sverre Støkken
Director Sovereign Cloud, Orange Business - Digital Services
Kontakt