Orange Business Norge har spesialisert seg på «Kubernetes on Microsoft Azure»

Infrastructure-AzureEtter hvert som virksomhetene flytter stadig mer av driften til skyløsninger, må de ta noen viktige teknologivalg knyttet til infrastruktur. En av de mest populære teknologiene er «Kubernetes on Microsoft Azure», et container-orkestreringssystem med åpen kildekode fra Microsoft Azure.

Systemet gjør det mulig å automatisere distribusjon (deploying), skalering og administrasjon av containerbaserte applikasjoner.

 

På kort tid har AKS-Kubernetes blitt selve standarden for container-orkestrering. Mange virksomheter er derfor på utkikk etter en partner med AKS-Kubernetes-spesialisering, som kan hjelpe dem med å håndtere en kompleks skytransformasjon.

Mot slutten av 2022 fikk Orange Business Services i Norge sin spesialistgodkjenning for «Kubernetes on Microsoft Azure». Godkjenningen er et bevis på at Orange Business Services dyptgående kunnskap, omfattende erfaring og dokumenterte ekspertise på containerbasert «deployment» (distribusjon) og administrasjon av produksjonworkloads i skyen og administrasjon av driftede Kubernetes-miljøer i Microsoft Azure. Orange Business Services har gjennom flere år satset på AKS-Kubernetes- og containerområdet både gjennom kundeprosjekter og implementering og ved å bygge opp team av eksperter.

Microsoft-partnerbedrifter som ønsker å bli godkjent som «Kubernetes on Microsoft Azure»-spesialister, må oppfylle strenge krav til kundesuksess og opplæring av medarbeidere og dessuten bestå en ekstern evaluering av virksomhetens rutiner for containerbasert distribusjon av workloads og drift.

Hvordan kan Orange Business Services hjelpe kundene med skytransformasjonen og modernisering av applikasjoner?

Mange kunder er på utkikk etter en spesialist som kan hjelpe dem med å flytte eksisterende containerbaserte arbeidsbelastninger til skyen eller utvikle skybaserte applikasjoner ved hjelp av containerteknologi, DevOps-mønstre og en tilnærming basert på mikrotjenester.

Data-AI-Azure-Specialis Digital-App-Innovation-Azure-Specialist-K

 

Kubernetes-ekspertise (AKS)

AKS-Kubernetes er en kompleks teknologi, og selskaper som ikke har erfaring med den fra før, har neppe tilstrekkelig ekspertise til å deploye og drifte den på en god måte. Vi kan stille med et «Center of Excellence» for Microsoft Azure og tilbyr dessuten cloudkonsulenter lokalt. Vi har altså all den erfaringen og kunnskapen som skal til for å hjelpe virksomheter med å håndtere komplekse AKS-Kubernetes-løsninger og gjennomføre en vellykket deployment (distribuering). Virksomheten din kan med andre ord stole på at Kubernetes-distribusjonen (deployment) er i trygge hender, og at dere vil få maksimalt utbytte av Azure Kubernetes Service (AKS).

Raskere deployment og skalering av Azure miljøer

AKS-Kubernetes er utviklet for å automatisere deployment (distribuering) og skalering av containerbaserte applikasjoner. Ekspertene våre vet hvordan automatiseringen kan utnyttes til det fulle (f.eks. ved hjelp av GitOps), og kan dermed deploye og skalere applikasjoner langt raskere enn selskaper som mangler erfaring med Kubernetes (AKS). Det betyr at virksomheten din kan sette applikasjonene i drift raskere, og følgelig også komme raskere på markedet og bli mer konkurransedyktig.

Kostnadsbesparelser med bruk av Kubernetes cloud-ekspertise

AKS-Kubernetes-teknologien er basert på åpen kildekode, så selskapene kan ta den i bruk uten å måtte betale for lisenser. Distribuering og drift av AKS-Kubernetes kan likevel bli kostbart, særlig hvis virksomheten har liten erfaring med teknologien. «Azure Kubernetes Services» kan sammen med partnere som Orange Business Services med AKS-Kubernetes-spesialisering hjelpe dere med å oppnå en optimal deployment til lavest mulig kostnad. Virksomheten din kan dermed spare penger på skydistribusjonen (deployment), og pengene dere sparer, kan investeres i andre deler av virksomheten.

Bedre sikkerhet med AKS-Kubernetes

AKS-Kubernetes er utviklet med tanke på sikkerhet, men kan være krevende å deploye og drifte. Orange Business Services kan hjelpe dere med å trygge distribueringen (deployment), noe som er helt avgjørende i dagens stadig mer digitale verden. Virksomheten kan være trygg på at applikasjoner og data er beskyttet, og blir mindre utsatt for kostbare sikkerhetsbrudd.

Orange Business Services kan gjennom sin AKS-Kubernetes-spesialisering spille en avgjørende rolle for kunder som står midt i en skytransformasjon. Vi kan bistå med ekspertise, rask deployment og skalering, kostnadsbesparelser og økt sikkerhet. Virksomheter som flytter stadig mer av driften til skyløsninger, er avhengige av å ha den rette teknologien og gode samarbeidspartnerne for infrastrukturen og andre verdiøkende tjenester.

Orange Business Services’ tjenestetilbud spenner fra rådgivning, migrasjon, forbedring og modernisering av applikasjoner til fullt ut driftede AKS-Kubernetestjenester, og de dyktige ekspertene våre kan hjelpe virksomheten din med å sikre seg maksimalt utbytte av AKS-Kubernetes og en vellykket deployment av disse.