Send inntjeningen til nye høyder

Hvordan frigjøre potensial og styrke veksten?

Tiden er inne for å skape vekst og opprettholde konkurransekraften! Uansett størrelse står virksomheter flest overfor de samme utfordringene: Alle som ønsker inntjening fra nye områder, må legge virksomhetens gamle DNA til side. Tenk som en «start-up» med frisk kapitalbase. Våkne opp og tenk nytt før toget har gått!

Les mer i vår e-bok her

Hva må det “nye” verdiforslaget inneholde?

Det er egentlig veldig enkelt! Verdiforslag bør inneholde en kombinasjon av IT-basert, langsiktig verdiskapning og kostnadseffektivitet.

Hva ligger i det?

Hemmeligheten er en IT-plattform som er like fleksibel som transaksjonsorienterte forretningsmodeller. La oss illustrere hva dette innebærer med et kollektivtransport-selskap som eksempel. Tenk om selskapet kunne knytte alle kostnader til en billett slik at driften ved behov automatisk kunne skalere ned eller iverksette andre ressursprioriteringer uten unødvendige kostnader. Denne typen slagkraftig fleksibilitet og kontroll kan transformere hele selskapets forretningsmodell.

 

Høy endringstakt må gi konkret uttelling

Hvilke utfordringer ligger i dette? Det vanligste problemet er at forandringsprosesser går for sakte. For å skape resultater, kan Orange Business imidlertid hjelpe dere med å få produktet raskere til markedet gjennom hurtig applikasjonsutvikling inkludert utnyttelse av potensialet i skytjenester.

Skulle veksten bli for brå, kan vi skalere ned uten at det går ut over utviklings- og produksjonskulturen bak.

 

Skap raskere vekst gjennom samarbeid og riktig teknologistrategi

Selvsagt er det mange hinder på veien. Å utvikle stabile, nye inntektsstrømmer for å øke aksjeverdien og tilliten hos aksjonærene kan absolutt være utfordrende. Det er lett å forstå at andre med prosesseierskap internt også vil kreve konkret, bærekraftig vekst. Å satse nytt kan dessuten gjøre dagens nøkkelpersoner engstelige. Målet bør imidlertid være styrket teknologistrategi gjennom et samarbeid som får fart på sakene.