Skyen og DevOps: som hånd i hanske

Skyen og DevOps har blitt et viktig tospann i transformasjonsprosessen. Skyen er med sin smidighet, skalerbarhet og fleksibilitet den perfekte plattformen for effektive utviklingsprosesser basert på DevOps-prinsippet og gjør organisasjonene bedre i stand til å dekke forretningsbehovene sine.

Skyen og DevOps har blitt et viktig tospann i transformasjonsprosessen. Skyen er med sin smidighet, skalerbarhet og fleksibilitet den perfekte plattformen for effektive utviklingsprosesser basert på DevOps-prinsippet og gjør organisasjonene bedre i stand til å dekke forretningsbehovene sine.

Organisasjonene har i dag et press på seg til å innovere og tenke nytt om metodene de bruker – både internt og eksternt – for å utvikle seg og skaffe seg konkurransefortrinn i en stadig mer aggressiv digital økonomi. 93 % av de store virksomhetene har ifølge IDC tatt i bruk multiskyløsninger. 67 % av virksomhetene har per i dag innført DevOps for å sikre smidig utvikling og raskere innovasjon. Analysefirmaet anslår at innen 2024 vil 80 % av alle nye applikasjoner bli utviklet ved hjelp av et programmeringsspråk som distribueres i containere.

Men det er fortsatt utfordringer i vente. DevOps er basert på samarbeid, aktive tilbakemeldinger og automatisering. Likevel klarer ikke virksomhetene å få på plass de rette byggeklossene, noe som fører til at de mislykkes. Gartner spår at i 2022 vil problemer knyttet til læring og endringer bety at 75 % av DevOps-prosjektene ikke lever opp til virksomhetenes forventninger.

Problemet er at mange virksomheter setter i gang med DevOps-prosjekter uten å vurdere forretningsresultatene eller involvere de ansatte. I tillegg unnlater de å betrakte det som en gjentakende prosess og fokusere på kontinuerlige forbedringer, hevder Gartner. Forventningene er dessuten ofte urealistiske og må håndteres på en bedre måte.

Få DevOps og skyen til å fungere sammen

Etter vår erfaring er det stort sett to typer virksomheter som vurderer å starte med DevOps. Den ene er virksomheter som er i ferd med å oppdage skyen og ønsker å forbedre applikasjonene og utviklingsprosessene sine. Den andre er virksomheter som allerede har etablert skykompetanse og ønsker å tøye grensene enda lenger.

Resultatene for virksomhetene er de samme. De vil ikke bli «uberisert» av nye markedsaktører, og vil ha mulighet til å utvikle applikasjoner og tjenester raskt for å styrke virksomheten sin og sikre seg maksimalt utbytte av eksisterende IT-løsninger.

DevOps gjør utviklingsteamene smidigere og mer produktive samt mer responsive overfor markedsendringer. Det er imidlertid ikke mulig å innføre DevOps og begynne med en gang, dette er en prosess som tar tid og krever nye ferdigheter. Organisasjonens skymodenhet vil også avgjøre hvilke forberedelser som må gjøres.

Uansett hvor langt organisasjonen har kommet med DevOps, må DevOps-teamene ha en felles praksis på noen grunnleggende områder. Dette inkluderer et felles ansvar for driftsstandarder, kildekodekontroll, testing, integrering og levering av applikasjoner.

Etter hvert som organisasjonene kommer i gang med DevOps, blir det viktig å fokusere på automatisering og kontinuerlig forbedring. Dette kan kreve inngripende endringer i selve bedriftskulturen i form av for eksempel mer støtte fra toppen og nedover, økt tillit til DevOps-teamene, design for selvstendighet og myndiggjøring, forbedring gjennom testing og måling samt å belønne resultater som er rettet inn mot forretningsresultater snarere enn samsvar, ifølge McKinsey.

DevOps: større autonomi

Veien til DevOps kan virke overveldende for en del organisasjoner som er usikre på hvor de skal begynne. De som har kommet lenger, opplever ofte at prosessene ikke er så effektive som forventet når de har satt opp et DevOps-team og tatt i bruk fortløpende levering. Det er her autonomi og selvstyring kommer inn. I autonome DevOps-team har hvert enkelt medlem myndighet til å ta avgjørelser basert på det aktuelle scenarioet og tilgjengelige ressurser.

Orange Business anbefaler fem trinn for å sikre autonomi:

  1. Foreta en skymodenhetsrevisjon og -vurdering for skymigrering.
  2. Skissere og innføre den rette migrasjonsstrategien for applikasjoner, inkludert de som er virksomhetskritiske.
  3. Sette et designmål for applikasjoner som drar nytte av skyen for å bedre ytelse og kostnader.
  4. Sikre overgangen til skyen, uavhengig av kundens designmål.
  5. Optimalisere løsningen gjennom løpende forbedringer.

Med en skymodenhetsvurdering kan organisasjonen skaffe seg oversikt over modenhet for skyteknologi, installerte applikasjoner, servere, OS og mellomvare som skal integreres i skyen. Dette hjelper organisasjonen å skreddersy et veikart for effektiv hybrid-IT i tråd med målsettingene og å ta et skritt videre på modenhetsskalaen.

Vi kan også hjelpe organisasjoner som ønsker å ta i bruk DevOps, med å forstå de tekniske og kulturelle kravene som må oppfylles for å lykkes med DevOps-tilnærmingen. Fordi DevOps gir rom for å mislykkes raskt og komme seg igjen like fort, legger det til rette for hurtig innovasjon, testing og distribusjon hvis det brukes riktig.

Mange organisasjoner opplever at skalering blir vanskelig når de har innført DevOps. Eksempler kan være overgang fra rigide til tverrfunksjonelle team for å akselerere innovasjon, håndheving av bedriftens retningslinjer uten å bremse utviklingen og forståelse av kostnader. Enkelt sagt reduserer ikke DevOps-tilnærmingen kostnadene i like stor grad som den øker inntektene.

DevOps inngår også i organisasjonens cloud-native-strategi. En tilnærming basert på cloud-native-prinsippet er avgjørende for å få innovasjonen raskere ut til markedet. Her er automatiseringen av prosesser mellom utviklings- og driftsteamene avgjørende. DevOps betyr at utviklingsteamene kan dra større nytte av automatiseringen og skalerbarheten fra cloud-native-teknologi. Containere og Kubernetes er to eksempler på dette.

FinOps: begrens skykostnadene

I forbindelse med skykostnader har såkalt FinOps (Financial Operations) vokst fram som et knutepunkt mellom mennesker, prosesser og teknologi. FinOps Foundation definerer begrepet som det «å trekke økonomisk ansvar inn i modellen for variable kostnader knyttet til skyen, slik at distribuerte team kan gjøre forretningsmessige avveininger mellom hastighet, kostnader og kvalitet».

Organisasjoner som tar i bruk skyen, finner raskt ut hvor lett det er å forbruke tjenester. FinOps er løsningen som hjelper dem å styre skykostnadene. Her i Orange Business bistår vi organisasjoner med å begrense og optimalisere de månedlige regningene samt å fordele kostnadene på de ulike prosjektene. Vi integrerer dette i alle prosesser, inkludert design-, bygge- og driftsfasene, slik at man kun betaler for de ressursene man trenger og bruker.

Vi starter med en fullstendig gjennomgang av organisasjonens skyløsning, inkludert kontroll av dimensjoneringen og geografisk plassering for infrastrukturen. Hvis for eksempel de virtuelle maskinene er for små, får man ikke den ytelsen man trenger. Hvis de er for store, blir driftskostnadene unødvendig høye.

Organisasjoner som samarbeider med oss i Orange Business, kan optimalisere IaaS-budsjettene sine samtidig som de oppnår topp driftsmessig ytelse. Samtidig kan vi utarbeide et veikart for kort- og langsiktige mål. Dette gjør vi ved hjelp av en rekke tjenester, herunder anbefalinger for kutt i faste kostnader, månedlige analyserapporter for ulike skyer og kartlegging av optimaliseringsmuligheter for blant annet ytelse og ressurser.

Eksperttjenester for økt trygghet

Skymiljøet endrer seg raskt. DevOps og FinOps er i ferd med å bli standard, og de som ligger i forkant av utviklingen, bruker allerede cloud-native DevOps. Denne overgangen kan være utfordrende for mange organisasjoner, for eksempel med tanke på intern kompetanse og krav til endringer i organisasjonskulturen.

Orange Business tilbyr eksperttjenester som hjelper organisasjonene med å realisere skyens potensial raskere og komme et langt steg videre på skymodenhetsskalaen.