Skytjenester - En ordliste ‘for dummies’!

Du kan se på det litt som å skulle forsyne huset ditt med strøm: skal du bygge eget solcellepanel, for deretter å drifte og regulere strømmen selv ut ifra bruk og behov, eller skal du betale et strømselskap for å levere og tilpasse strømmen for deg?

Cloud Computing, eller skytjenester, går ut ifra samme konsept: at i stedet for at selskaper eier sin egen datainfrastruktur eller datasentre, kan de leie tilgang til alt fra applikasjoner til lagrings-, og prosessorkraft fra en skytjenesteleverandør.

Det finnes et hav av begreper og fremmedord innen skytjenester. Derfor har vi gjort et forsøk på å forklare noen av begrepene så enkelt som mulig i denne ‘miniordlisten for dummies’!

IT-sikkerhet

Med et økende trusselbilde fra hackere som bare blir smartere, blir også behovet for å sikre digitale eiendeler og nettverksenheter større. IT-sikkerhet er et sett med cybersikkerhetsstrategier som forhindrer uautorisert tilgang til maskiner, nettverk og data. Det opprettholder integriteten og konfidensialiteten til sensitiv informasjon, og blokkerer tilgangen til sofistikerte hackere.

Mikrotjenester

Et arkitekturmønster som består av små, uavhengige tjenester som jobber sammen om å levere en helhet. Se for eksempel for deg en nettbutikk hvor mikrotjenestene blant annet utgjør produktkatalogen, handlekurven og produktsøket. Tjenestene utvikles og driftes uavhengig av hverandre, og gjør det enklere både å utvikle og skalere programmer.

Infrastructure as Code (IaC)

Infrastructure as Code (IaC) er i grunnen som en identisk kopi av et datasenter, som kan fordeles og behandles som all annen kode. Det er en type IT-oppsett der utviklere eller et driftsteam automatisk administrerer og forsyner teknologien i en applikasjon gjennom programvare (software), i stedet for å bruke en manuell prosess for å konfigurere maskinvareenheter (hardware) og operativsystemer.

Governance

Infrastructure as Code (IaC) er i grunnen som en identisk kopi av et datasenter, som kan fordeles og behandles som all annen kode. Det er en type IT-oppsett der utviklere eller et driftsteam automatisk administrerer og forsyner teknologien i en applikasjon gjennom programvare (software), i stedet for å bruke en manuell prosess for å konfigurere maskinvareenheter (hardware) og operativsystemer.

AWS

Amazon Web Services er verdens ledende cloud computing-plattform eid av det innovative selskapet, Amazon. Plattformen inneholder verktøy og tjenester som gjør det mulig for organisasjoner å skape nye og bedre digitale tjenester raskere enn noen gang.

Kubernetes

Amazon Web Services er verdens ledende cloud computing-plattform eid av det innovative selskapet, Amazon. Plattformen inneholder verktøy og tjenester som gjør det mulig for organisasjoner å skape nye og bedre digitale tjenester raskere enn noen gang.

Azure

Azure er Microsofts egen skyløsning (public cloud) og nettportal, som tilbyr brukere teknologien de trenger for å innovere; for å utvikle og drifte nye produkter og tjenester. Med teknologi som maskinlæring, kunstig intelligens og Kubernetes kan du med Azure bygge og administrere komplekse programmer og applikasjoner når som helst og hvor som helst.

Digital Samhandling

Innebærer å flytte gruppebaserte arbeidsprosesser fra fysiske miljøer over til PC, uavhengig av geografi. Dette er avgjørende i en (IT-)verden som er i konstant endring, hvor organisasjoner må reagere raskt – som for eksempel når alle plutselig må jobbe hjemmefra. Digital samhandling tilrettelegger for at alle kan ta med egne enheter og mobilitet hjem, så vil de skybaserte løsningene stå for den nødvendige fleksibiliteten og skalerbarheten.

DevOps

Innebærer å flytte gruppebaserte arbeidsprosesser fra fysiske miljøer over til PC, uavhengig av geografi. Dette er avgjørende i en (IT-)verden som er i konstant endring, hvor organisasjoner må reagere raskt – som for eksempel når alle plutselig må jobbe hjemmefra. Digital samhandling tilrettelegger for at alle kan ta med egne enheter og mobilitet hjem, så vil de skybaserte løsningene stå for den nødvendige fleksibiliteten og skalerbarheten.

Kunstig intelligens (AI) / Maskinlæring

Innebærer å flytte gruppebaserte arbeidsprosesser fra fysiske miljøer over til PC, uavhengig av geografi. Dette er avgjørende i en (IT-)verden som er i konstant endring, hvor organisasjoner må reagere raskt – som for eksempel når alle plutselig må jobbe hjemmefra. Digital samhandling tilrettelegger for at alle kan ta med egne enheter og mobilitet hjem, så vil de skybaserte løsningene stå for den nødvendige fleksibiliteten og skalerbarheten.

Internet of Things (IoT)

Innebærer å flytte gruppebaserte arbeidsprosesser fra fysiske miljøer over til PC, uavhengig av geografi. Dette er avgjørende i en (IT-)verden som er i konstant endring, hvor organisasjoner må reagere raskt – som for eksempel når alle plutselig må jobbe hjemmefra. Digital samhandling tilrettelegger for at alle kan ta med egne enheter og mobilitet hjem, så vil de skybaserte løsningene stå for den nødvendige fleksibiliteten og skalerbarheten.

Big Data

Innebærer å flytte gruppebaserte arbeidsprosesser fra fysiske miljøer over til PC, uavhengig av geografi. Dette er avgjørende i en (IT-)verden som er i konstant endring, hvor organisasjoner må reagere raskt – som for eksempel når alle plutselig må jobbe hjemmefra. Digital samhandling tilrettelegger for at alle kan ta med egne enheter og mobilitet hjem, så vil de skybaserte løsningene stå for den nødvendige fleksibiliteten og skalerbarheten.