Derfor er AWS skytjenester en viktig plattform for kommunikasjonshuset Involve

Kommunikasjonshuset Involve! etablerte seg i egen regi på Amazon Web Services (AWS) i 2016 for å få tilgang på en fremtidsrettet plattform for applikasjonsutvikling og tjenesteleveranser. Plattformen ble blant annet brukt til å sette opp nettsteder i samarbeid mellom interne utviklere og internasjonale partnere.

Med økt volum og stadig mer avanserte, driftsstyrte og døgnkontinuerlige leveranser har AWS-miljøet blitt et sentralt element i Involves virksomhet. Troverdigheten plattformen gir er også viktig i markedsføring av selskapets tjenester overfor nye kunder.

Om Involve

Kommunikasjonshuset Involve sine kompetanseområder dekker kommunikasjon, reklame, design, PR, sosiale medier, content marketing, profileringsartikler, grafiske tjenester og digitale tjenester. Det norske, familieeide byrået med 44 medarbeidere inngår i Nordic PR Partners og Havas som er blant verdens største reklamenettverk. Involve leder selv internasjonale utviklermiljøer i større prosjekter som krever 360O-kompetanse innenfor kommunikasjon, og betjener alt fra mellomstore bedrifter til kunder som opererer i mange land. Øyvind Nedrelid, som er daglig leder for kommunikasjonshuset, var selv med på utvelgelsen av Orange Business som samarbeidspartner. Han uttaler at «kommunikasjonstjenester og drift av de digitale løsningene vi leverer i de sammenhenger skal fungere sømløst i alle ledd. Med Orange Business som samarbeidspartner kan vi sammen levere et produkt som sikrer en optimal leveranse og god brukeropplevelse for våre kunders kunder.» Her kan du lese mer om Involve sine tjenester: www.involve.no

 

Utfordringen

Etter to års bruk så Involve behov for å ta utviklermiljø (dev/development), sikkerhet og drift (ops/operations) enda et skritt videre. Fra webutvikling hadde virksomheten gått i retning av stadig mer omfattende design og utvikling av driftskritiske skyløsninger. Belastningen og sårbarheten var særlig høy på kvelder og i helger. For å kunne håndtere dette, måtte kommunikasjonshuset enten oppbemanne driftskompetansen internt eller søke eksternt partnerskap.

Involve ønsket dessuten å forenkle driftssituasjonen og tilrettelegge for bedre samhandling mellom utviklingsressurser i Norge og utenlands. Selskapet så også behov for bedre skalerbarhet, styrket kvalitetskontroll, sikkerhet, ekstern 24/7 overvåkning og -beredskap og optimalisering av kostnadsstruktur.

 

Hvorfor Amazon Web Services og Orange Business

Skyleverandøren Amazon Web Services dekker et bredt behovsspekter. Involve ønsket en erfaren samarbeidspartner som kunne bidra til et optimalt tjenesteoppsett og støtte selskapet gjennom hele skyreisen. Involve var på utkikk etter en partner med sertifisering som AWS Managed Service Partner, solide kundereferanser og kompetanse godt utover deres egen. Behovet gjaldt eksisterende kundeløsninger, men selskapet ønsket også å selge til små og store kunder med en troverdig skyplattform som en del av tilbudet.

I første omgang så Involve etter en partner som kunne stå for døgnkontinuerlig overvåking og drift. Dette faller innenfor tjeneste-konseptene Guided Operations og Frontline Operations hos Orange Business. Orange Business foreslo imidlertid å starte samarbeidet med en behovsanalyse innenfor tjenestekategorien Orange Business Advisory Services. Analysen inkluderte Involves eksisterende AWS-arkitektur, tjenestebehov, sikkerhet og kostnadsnivå.

Involve fikk det selskapet ønsket. De gikk fra et greit AWS-oppsett til en “beste praksis”-basert løsning. Garantert oppetid med full redundans, GDPR-samsvar og ytelsesforbedringer er viktige stikkord når de beskriver endringene. Tjenester som AWS ECS Fargate (container-hosting) og Amazon Aurora Serverless (database) ble sentrale elementer. Støttefunksjonaliteten inkluderer filtjenestene AWS S3 og AWS EFS. Amazon CloudFront gir CDN (Content Delivery Network) med lav responstid for brukerne uansett hvor i verden de befinner seg.

Orange Business tilrettela også et DevOps-miljø med strømlinjeformet verdikjede på tvers av oppgaver og nasjoner. Tilretteleggingen inkluderer bygg, utrulling, overvåking, logghåndtering og styrket endringsimplementering. Orange Business bidro også med tilpasning av applikasjoner for den nye DevOps-plattformen.

 

Fordelene

Orange Business har brukt erfaringene fra flere års arbeid med AWS skytjenester. Rammeverket er bygd med standardiserte Terraform-baserte IaC-moduler (Infrastructure as Code). Dermed er provisjoneringen av AWS-tjenester og brukerkontostyring kontrollert av kode i høykapasitetsløsningen som Involve ønsket seg. Som alle Orange Business-kunder kunne Involve nyte godt av et stort koderepos som raskt og prisgunstig kunne tilpasses nye oppgaver.

Involve har fått en stabil driftsløsning i samsvar med sitt mål om minimal driftskompleksitet og styrket sikkerhet. Løsningen er satt opp med full transparens. Involve har dermed full oversikt og kan selv gå inn og gjøre tilpasninger. DevOps-miljøet gir rom for implementering og roll-back-mulighet på dagtid uten driftsforstyrrelser. Monitorering skjer med Datadog og andre verktøy som hjelper utviklerne å analysere og forbedre applikasjonsprosessene.