Data og kunstig intelligens spiller i dag en viktigere rolle enn noensinne. Man kommer ikke utenom disse teknologiene for å oppnå topp operasjonell ytelse og levere kundeopplevelser i verdensklasse. 

Uansett bransje er de mest suksessrike selskapene i dag de som utnytter kraften i datadrevne strategier, i stedet for å kun basere seg på magefølelsen. Det å bygge en KI-kultur innebærer stort sett det samme som å etablere en datakultur, der datadrevet innsikt og grundige analyser danner ryggraden i beslutningsprosessene. For å lykkes med dette må selskapene gjennomgå en grunnleggende omstilling som følger hele datareisen. 

Orange Business: mer enn 30 års erfaring på datafeltet

Tilnærmingen vår er tuftet på en et sterkt fokus på innovasjon, der vi kan optimalisere «time-to-value» for kundene våre. 

 

Vi har over 30 års erfaring på datafeltet, og forretningsmålet vårt er å levere solide tjenester der IT, data og virksomheter kan fungere optimalt sammen. Derfor har teamet vårt hatt grundig opplæring i hvordan vi «snakker data» for å bygge bro mellom ledende aktører innen teknologi og næringsliv.  Sammen jobber vi mot et felles mål om å akselerere leveransen av dataprosjekter samtidig som vi opprettholder fokuset på forretningsmålene og verdien for organsisasjonene. 

Business-Intelligence-Developer.jpg