Migrering og administrerte tjenester avlaster DevOps-teamet hos Allvit

I et stadig mer digitalt samfunn bruker studenter over hele verden informasjon tilgjengelig på nettet som en smart måte å redusere utgiftene og studere mer effektivt. Allvit AS er et selskap som tilbyr digitale løsninger for læring til studenter i Norge. Selskapets reise mot skyen begynte våren 2022 da det valgte Orange Business som sin MSP-partner. Utgangspunktet for DevOps-samarbeidet var et kritisk prosjekt der en digital løsning skulle flyttes.

Allvit trengte å implementere den eksisterende løsningen i et nytt AWS-miljø og migrere alle brukerdata for å kunne fortsette den underliggende driften av løsningen. Når migreringen var fullført, administrerte kunden vedlikeholdet og driften av applikasjoner i løsningen. Orange Business Managed Services har en betydelig rolle i DevOps-arbeidet. Grunntjenestene Cloud Essentials, Cloud Foundation og tredjepartsprodukter fra Datadog danner grunnlaget for både sikkerhet og FinOps, inkludert 24/7 overvåking.

Kundens AWS-miljø består hovedsakelig av frontend- og backend-mikrotjenester implementert på ECS Fargate (bak Public Service Application Load Balancers). AWS-tjenester, som S3 for innholdslagring, CloudFront som CDN, SQS for kommunikasjon mellom tjenester, Aurora RDS som primær databaseløsning, Cognito for brukerautentisering og tilkobling til andre påloggingstjenester som Google, Facebook og Feide, og Simple Email Service for kvitteringer og brukeradministrasjon fungerer som støtteressurser for ECS Fargate-løsningen.

Orange Business hadde allerede et kundeforhold til selskapet som tidligere eide løsningen som Allvit kjøpte opp. Derfor hadde vi spesifikk kunnskap om løsningens struktur. Ved å utnytte Orange Business sin kunnskap om dette og fordelene med en eksisterende IaC definert som modularisert Terraform-kode, klarte vi raskt å få det Allvit trengte i gang.

Hele migreringen og oppsettet av de administrerte tjenestene tok bare 3 måneder å fullføre. Allvit har nå et individuelt tilpasset AWS-miljø med utviklings-, test- og produksjonsregnskap. I tillegg har Orange Business strømlinjeformet Allvits DevOps-tilnærming slik at utviklere kan fokusere på sin kjernekompetanse, drive innovasjon og levere verdi til kundene sine.

Allvits AWS-miljø er beskyttet av en grunnleggende sikkerhetsløsning, d.v.s. Orange Business Landing Zone, som er en del av Cloud Foundation-tjenesten. Landing Zone er basert på beste praksis og gjør det mulig for kunden å skalere opp uten risiko for å miste kontrollen over sikkerhetskravene.

Orange Business Managed Services gjør det mulig for DevOps og sikkerhetsteam å enkelt få tilgang til et bredt sett med AWS-ferdigheter fra én kilde. Som en del av avtalen stiller Orange Business med et kundeteam for å støtte Allvit og sikre at konsulenter med domenespesifikke ferdigheter er tilgjengelige for prosjekter, henvendelser og feilsøking. Kundeteamet har i nært samarbeid med Allvit redusert forbrukskostnadene med 19 % regnet fra juni 2022 til juni 2023.

Om kunden

Selskapet Allvit AS leverer digitale kursbøker i PDF- og EPUB-format. Målet er å tilby studentene en enklere og mer effektiv studiehverdag. Allvits bøker veier ingenting, du kan lage dine egne notater, markere så mye du vil, søke direkte i bøkene og kopiere ut hele avsnitt – alt på ett sted. Selskapet ble stiftet i 2019 og har 10 ansatte med hovedkontor i Trondheim, Norge.

Kundens utfordring: Allvit hadde kjøpt en digital løsning fra et annet selskap og trengte AWS-kunnskap og erfaring for å støtte overføringen av innhentede data, applikasjoner og andre tjenester til et helt nytt AWS-miljø. Dersom denne utfordringen ikke ble håndtert forsvarlig, var det en risiko for at selskapet ikke kunne tilby løsningen til sine brukere og kunder. I tillegg har Allvit begrensede DevOps-ressurser og er avhengig av kontinuerlig støtte fra en partner for å holde miljøet sikkert og kostnadseffektivt.

Allvit