Administrasjon av skyautomatisering og -organisering

Multiskyløsninger er i dag standard og gir bedriftene den smidigheten, fleksibiliteten og skalerbarheten de trenger for å drive effektivt i en digital økonomi. Administrasjon av multiskyløsninger har imidlertid blitt stadig mer komplisert. Gode skyadministrasjons- og automatiseringsverktøy er en forutsetning for å lykkes.

Organisasjonene etterstreber i stadig større grad å plukke det beste fra forskjellige skyleverandører for å skaffe seg et konkurransefortrinn. Det var derfor ingen overraskelse at 81 % av respondentene i Gartners nylige spørreundersøkelse blant brukere av den offentlige skyen bekreftet at de har to eller flere skyleverandører.

Multiskyløsninger er enda vanligere i forbindelse med innkjøp av programvare-som-en-tjeneste (SaaS). I dag bruker 60 % av multiskyorganisasjonene 50 eller flere unike SaaS-leverandører. Multiskystrategier har ifølge Forrester Research ført med seg en fremvekst av kompliserte økosystemer bestående av produkter fra et utall av leverandører.

Multiskyprosjekter er imidlertid også komplekse i seg selv. Mange organisasjoner har ikke den interne kompetansen som skal til for å administrere skyens skiftende egenskaper, og det tar tid å tilegne seg slik kunnskap. Samtidig er ikke skyen et gjøremål man bare kan stryke av listen. Prosessene krever fortløpende forbedringer på vei mot skymodenhet.

Det er heller ikke lett å skaffe seg en helhetlig oversikt over hele skyløsningen. Det finnes ikke noe verktøy som kan håndtere alle behov for skyadministrasjon på en enkel måte. IDC fant faktisk ut at hele 85 % av organisasjonene i Stillehavsasia har problemer med å oppnå skymodenhet og fordelene dette innebærer, på grunn av manglende ferdigheter og problemer med migrasjon. Tallene er liknende i andre regioner.

Ett grensesnitt med Orange Business

Multisky er en tilnærming som krever at virksomheten ser på hvordan IT-eiendelene deres administreres, med nye øyne. Det skaper en kompleksitet som forsterker de tradisjonelle problemene IT-avdelingene står ovenfor, herunder synlighet, sikkerhet, ytelse, prosessintegrasjon og automatisering.

Når mengden av data og applikasjoner øker og disse fordeles på flere skyinfrastrukturer, er det avgjørende å ha ett grensesnitt som gir kontroll over skyløsningen. Dette er den viktigste årsaken til at mange organisasjoner ber erfarne tjenestepartnere som Orange Business om hjelp til å implementere en administrert skytjenestemodell som gir full oversikt fra ende til ende.

Orange Business tilbyr bedriften egnede verktøy og en fast kontaktperson og kan være den samarbeidspartneren man trenger for å administrere et multiskymiljø og beholde kontrollen over ytelse, prosesser, synlighet, forbruk og – i økende grad – brukeropplevelsen. Bedriften får tilgang til eksperter på skyinfrastruktur, noe som er avgjørende dersom man ikke har intern kompetanse på feltet, og frigjør IT-medarbeidernes tid, slik at de kan konsentrere seg om salgsgenererende prosjekter.

Etter hvert som virksomheten vokser, vil automatisering bli stadig viktigere. Innen 2025 vil ifølge Gartner mer enn 90 % av organisasjonene ha en automatiseringsarkitekt. Det er en økning fra 20 % i dag. Ifølge analyseselskapet vil disse lederne benytte seg av forretningsstrategi i håndteringen av brukercaser.

Full oversikt over skyene

Når skyleverandører tilbyr selvbetjente ressurser etter behov, er det ikke lett for organisasjonene å holde oversikt over hva de bruker og hvor. Bedriftene synes dessuten ofte det er vanskelig å finne de rette verktøyene og vedlikeholde intern ekspertise på de mange ulike verktøyene og plattformene.

Orange Business kan hjelpe bedrifter med å forenkle multiskyprosjekter ved å plukke ut et sett med verktøy som fungerer godt sammen, og bistå med nødvendig ekspertise for de aktuelle verktøyene.

Orange Business har ekspertise på løsninger fra alle de store skyleverandørene, som AWSAzure og GCP. Orange Business hjelper å administrere et multiskymiljø fra ende til ende på enklest mulig måte. Vi sikrer full synlighet med ett grensesnitt der man kan overvåke ytelsen, optimalisere kostnadene og integrere sikkerhetsregler, slik at man kan konsentrere seg om det som er bedriftens kjernevirksomhet.

Skyadministrasjon blir mer utfordrende

Verktøy for skyadministrasjon automatiserer oppgaver og forenkler eksisterende skyinfrastruktur. Men de har et større bruksområde enn som så: De kan også hjelpe organisasjonen med å planlegge for fremtiden gjennom å sikre at man har den rette løsningen for å oppnå de forretningsresultatene man ønsker.

Administrasjon av multiskyløsninger blir ikke enklere etter hvert som skyforbruket vokser. Det er der administrasjon av skyautomatisering kommer inn. Søker man hjelp hos en pålitelig partner med de rette verktøyene, ferdighetene og ekspertisen, kan man lette presset på multiskyoppsettet og sikre brukerne tilgang til fleksible og sikre skyer.