En dårlig skystrategi kan fort bety slutten for et skyprosjekt

Hvis kundene skal nå dit de vil med skyen, er det ikke nok å bare flytte dataene deres. En vellykket transformasjon krever mye forberedelser og due diligence. Det er her rådgivningstjenestene våre kommer inn.

Ikke alle offentlige skytjenester er like, og de ulike skyleverandørene har sine spesielle styrker og svakheter. Å velge den rette løsningen for virksomheten din er avgjørende hvis dere skal oppnå de ønskede forretningsresultatene. En dårlig skystrategi og unøyaktige kostnadsvurderinger i oppdagelsesfasen kan bety slutten for skyprosjektet.

Multiskyens kompleksitet betyr at bedrifter kan få seg en overraskelse i form av skjulte kostnader, for eksempel knyttet til en omarbeiding av applikasjoner for skyinfrastruktur.

Rådgiverne våre her i Orange Business kan hjelpe deg med skyprosjektet helt fra evaluering til drift, slik at dataene dine er trygge i alle stadier av skyprosessen. Vi kan for eksempel bistå deg med viktige forhold som vurdering av arbeidsbelastninger og optimalisering av ytelse.

Evaluering av infrastrukturen og skyklarhet

Kartlegging og evaluering av infrastrukturen er det første steget når man skal skape en egen skystrategi. Dette omfatter en teknisk kartlegging av eksisterende infrastruktur og komponenter samt en grundig analyse av dataflyten mellom de ulike tjenestene. På den måten kan vi kartlegge i hvilken grad de ulike applikasjonene er virksomhetskritiske.

Vi anbefaler å foreta en skymodenhetsvurdering av infrastruktur og applikasjoner. Dette vil gi et bedre beslutningsgrunnlag gjennom å kartlegge hvilke skytjenester som egner seg best, og gi en oversikt over hvordan implementeringen kommer til å fungere. Det gir deg også en pekepinn på kostnadene og hva overgangen vil kreve økonomisk.

Ikke alle applikasjoner egner seg for migrering til skyen. Evalueringen av skymodenheten kan brukes som utgangspunkt for å identifisere hvilke applikasjoner og data som egner seg for skyen, og hvordan disse best kan migreres. Her kan også eventuelle problemer knyttet til datasuverenitet og lovgivning håndteres.

Valg av riktig skyleverandør

Vi i Orange Business har ikke bundet oss til noen bestemt skyteknologi. Vi kan med andre ord integrere og organisere applikasjonene i et ende-til-ende-multiskymiljø som er optimalt for dine forretningsbehov. Vi samarbeider med store aktører som  Microsoft AzureAmazon Web Services (AWS) og GCP. Vi har også vårt eget tilbud i form av Orange Business Cloud.

Som en del av din due diligence i evalueringen av skytjenesteleverandører, blir du nødt til å stille deg en rekke spørsmål: Hvor vil dataene dine bli lagret? Hvordan beskyttes dataene og applikasjonene dine fra andre brukere på skyplattformen? Hvilke sikkerhetsverktøy er tilgjengelige? Hvordan håndteres samsvarskravene?

Kulturendringer i forbindelse med skyimplementering

Når migreringsstrategien er på plass, er det viktig at hele organisasjonen støtter opp om migreringen. Rådgiverne våre kan hjelpe deg med å peke på hvilke risikoer og konsekvenser innføring av en skyløsning kan medføre for bedriftsledere, avdelinger og brukere. De kan hjelpe dere med å finjustere prosesser, slik at de er perfekt tilpasset bedriftens behov.

Skal organisasjonen lykkes med overgangen til skyen, må det imidlertid settes av tid og ressurser til å endre organisasjonskulturen. Dette kan blant annet gå ut på å sette sammen de riktige teamene for overgangen samt å lære opp medarbeiderne og tilby intuitive samarbeidsverktøy.

Ikke glem nettverket

Skal man lykkes med en smidig skytransformasjon, må nettverket optimaliseres for å støtte cloud-native-applikasjoner. Det finnes tross alt ingen sky uten tilkobling. Likevel ser rådgiverne våre ofte at dette har blitt oversett, når de får i oppdrag å vurdere skystrategier. En robust tilkobling er avgjørende for å få tilgang til skytjenester, sikkert og effektivt og eksternt. Overser man dette, fører det til dårlig ytelse og en dårligere brukeropplevelse.

Husk å ta med deg overvåkingsverktøyene når du migrerer

Når du går over fra en lokalbasert til en cloud-native-løsning, kan du miste noe applikasjonssynlighet siden du ikke lenger administrerer infrastrukturen.  Verktøy for Application Performance Monitoring (APM) er avgjørende her for å gi innsikt i hvordan applikasjonene oppfører seg.

Orange Business rådgivere bidrar med agile metoder og innovative verktøy for proaktiv overvåking av tilgjengelighet, ytelse og sikkerhet knyttet til bedriftens skyløsning.

Det er lurt å betrakte overvåking av brukeropplevelsen som en del av forretningsmålet om effektive digitale opplevelser. Gartner anslår at innen 2023 vil 60 % av infrastruktur- og driftslederne måtte rapportere om brukernes digitale opplevelse, sammenlignet med mindre enn 15 % i 2019. Gartner anbefaler å overvåke sluttbrukeropplevelsen proaktivt samt å tilrettelegge for overvåking av brukeropplevelsen (såkalt Digital Experience Monitoring, eller DEM) for å spore de mest kritiske transaksjonene og kundereisene og redusere innvirkningen på brukere.

En “cloud native” tilnærming

Konsulentene våre kan også hjelpe deg til å ligge foran i markedet ved å ta i bruk en skybasert tilnærming. Skybaserte programmer er spesialbygget for å dra nytte av noen av fordelene skyen gir, inkludert fleksibilitet, ytelse og skalerbarhet.

Skybasert utvikling innlemmer flere teknologier og metoder, inkludert DevOps, plattform som tjeneste (PaaS), mikrotjenester og containere, som alle kan hjelpe til å styrke forretningsresultater. Å bevege seg mot skybasert applikasjonsutvikling og -levering er langt mer enn en endring i teknologi, prosesser og arkitektur. Det krever også en kulturell endring. Interne team må for eksempel lære hvordan de bruker kryssfunksjonelle metoder til å sørge for at programvaren kontinuerlig forbedres for å oppnå forretningsresultater.

Organisasjoner som ønsker å bli skybaserte, må imidlertid forstå at det er en kontinuerlig endringssyklus man må forplikte seg til. Konsultasjon er uvurderlig for å hjelpe bedrifter gjennom dette nye skymiljøet, som er i stadig utvikling. Fordelene med cloud native vil imidlertid være verdt innsatsen. Raskere releaser, bedre kundeopplevelser og enklere styring er noen av dem.

Ha en rådgivende tilnærming til sky

Alt for ofte tar organisasjoner en ad hoc-tilnærming til skymigrasjonen, og lurer på hvorfor de ikke får resultatene de forventet. En rådgivende tilnærming er ute etter å definere skyinfrastrukturen din fra begynnelsen, og gir teknisk ekspertise som er skreddersydd for bedriften din for å unngå skuffelser ved skyinvesteringen. Dette inkluderer kunnskap om de beste løsningene og tjenestene.

Uavhengig av hvilke ferdigheter IT-teamet ditt har, bidrar hjelp fra erfarne skykonsulenter til en problemfri migrasjonsprosess og de veileder deg gjennom hele prosessen fra planlegging til implementering og hjelper deg til å bygge et effektivt og langsiktig veikart.