Forbedre medarbeideropplevelsen med Digital Employee Experience-verktøy (DEX) og eXperience Level Agreements (XLA-er)

En positiv medarbeideropplevelse er ikke lenger en valgfri luksus, men en kritisk faktor for å tiltrekke, beholde og motivere ansatte. I denne bloggen kan du lese om hvordan det digitale arbeidsområdet, støttet av Digital Employee Experience (DEX)-verktøy og erfaringsnivåavtaler (XLA), har en transformativ innvirkning på ansattes opplevelse.

Erfaring blant de ansatte?

Ansattes erfaring omfatter alle oppfatninger en ansatt har angående deres interaksjoner med organisasjonen. Dette inkluderer ikke bare forhold til veiledere, kolleger og kunder, men også erfaringer med det digitale arbeidsområdet. Spesielt for den moderne kunnskapsarbeideren er arbeidsområdet utgangspunktet for å utføre sine oppgaver. Et godt utformet digitalt arbeidsområde bidrar til økt produktivitet, en bedre balanse mellom arbeid og privatliv, større jobbengasjement og en følelse av takknemlighet fra organisasjonen. Motsatt kan en negativ opplevelse med det digitale arbeidsområdet resultere i frustrasjon, redusert produktivitet og et mindre positivt arbeidsmiljø.

 

Optimalisering av de ansattes opplevelse i det digitale arbeidsområdet

Når vi diskuterer medarbeideropplevelsen rundt det digitale arbeidsområdet, omfatter det mer enn bare tekniske aspekter. Selv om det er viktig at applikasjoner starter raskt og fungerer sømløst, går opplevelsen utover det. Den omfatter alle aspekter av hvordan ansatte oppfatter det digitale arbeidsområdet, inkludert programvarens brukervennlighet, systemeffektivitet, tilgjengelighet til informasjon og evnen til å samarbeide effektivt med kolleger, uavhengig av deres fysiske plassering.

 

Hvordan måle ansattes erfaring i det digitale arbeidsområdet

I dagens konkurranseutsatte arbeidsmarked er positive opplevelser for de ansatte et must for både å tiltrekke og beholde talenter. For å holde de ansatte fornøyde og produktive, er det avgjørende å ha innsikt i deres digitale arbeidsromopplevelse, slik at du kontinuerlig kan forbedre den basert på tilbakemeldinger og behov. Tradisjonelle metoder som spørreundersøkelser eller korte avstemninger etter interaksjon med helpdesk kan gi deg denne innsikten. Det finnes imidlertid også verktøy utviklet for å samle inn tilbakemeldinger.

Denne tilnærmingen omtales ofte som Digital Employee Experience (DEX), hvor det samles inn data om hvordan det digitale arbeidsmiljøet fungerer i spesifikke sammenhenger. For eksempel når en ansatt jobber hjemmefra på en bærbar datamaskin ved hjelp av en ERP-applikasjon. Disse dataene kan også inkludere subjektiv tilbakemelding, som stjernerangeringer eller tommel opp/ned-symboler. Stjernevurderingene du kan tildele etter et Microsoft Teams-møte er et klassisk eksempel på digital måling av ansattes opplevelse.

 

Fra SLA til XLA

Digital Employee Experience (DEX)-verktøy gir organisasjoner muligheten til å revurdere IT-ytelsen sin. Ved å ikke bare fokusere på tradisjonelle KPIer, men også samle inn subjektive og objektive data, får du en mye mer omfattende forståelse. Dette skiftet betyr også at IT må endre måten de leverer sine produkter og tjenester på: Service Level Agreements (SLAer) er ikke lenger tilstrekkelig; Experience Level Agreements (XLA) bør bli den nye normen. Ved å integrere medarbeideropplevelsesverktøy i tjenesteleveransen din, kan du samle inn og analysere data. Dette lar deg kontinuerlig forbedre tjenesten din, noe som fører til forbedret arbeidsmiljøtilfredshet blant ansatte.