Hva er DevOps, og hvordan fungerer det i praksis?

DevOps bidrar til mer effektive samarbeidsmåter for utviklinger, systemadministrasjon, kvalitetssikring og sikkerhet. Les hvordan det fungerer i praksis.

DevOps har blitt det naturlige valget for virksomheter som vil optimalisere agile/smidige prosesser. Selv om mange bruker DevOps allerede, kan det være vanskelig å få taket på hva konseptet går ut på, hvordan det fungerer i praksis og hvor bred innføringen kan være.

DevOps er er en felles tilnærming til organisasjonsmessige og prosessmessige forbedringer der det legges vekt på behovet for samarbeid mellom utviklings- og driftsteamene (henholdsvis Development/Dev og Operations/Ops). Kulturen skaper konkrete forandringer i mange organisasjoner. Én slik forandring er innføring av utviklingsverktøy som støtter DevOps i praksis for hybride skymiljøer og sikkerhet.

Oppdateringer og feilrettinger kom typisk 2–3 ganger i året. Det var ikke alltid noen smal sak å implementere ny kode fra utviklerne. Selv små forskjeller i teknisk oppsett hos utviklingsmiljøer, testmiljøer og driftsmiljøer kunne gi utfordringer ved hver eneste handover mellom miljøene.

Nå blir systemene levert før de er komplette og til brukere som er helt fornøyde med dette. Systemene blir lansert med bare litt funksjonalitet og løfter om mer, avhengig av brukernes tilbakemeldinger. Distribusjonen er verdensdekkende gjennom skytjenester. Oppdateringer og feilrettinger kan skje mange ganger daglig.

Begrepet ble første gang brukt på en konferanse i Belgia i 2009, da som en betegnelse på nye metoder som kunne få fart på smidige prosesser. Siden den gang har DevOps blitt blant de mer omtalte konseptene innenfor effektiv arbeidsmetodikk. Mange større virksomheter har utarbeidet sin egen DevOps-strategi.

DevOps tilrettelegger for et mer effektivt og hensiktsmessig samarbeid mellom utvikling, systemadministrasjon og kvalitetssikring med standardiserte prosesser og verktøy og en enhetlig vurdering av utfordringene overalt i organisasjonen.

“Keep C.A.L.M.S. and carry on”

Det tar tid å endre en organisasjonskultur, men ved å skifte til denne nye tenkemåten kan man oppnå betydelige, langsiktige fordeler. Ifølge DevOps pioner John Willis, er etableringen av en slik kultur avhengig av fem prinsipper oppsummert i mottoet «Keep C.A.L.M.S. and carry on»:

  • Culture (kultur) beskriver etableringen av et trygt miljø for innovasjon og produktivitet. For å skape et slikt miljø må selskapet bygge ned grensene mellom de ulike avdelingene i bedriften – dagene med utviklere (dev) på én side og driftsfolk (ops) på den andre, der begge følger sine egne mål, er historie.
  • Automation (automasjon) henviser til troen på at optimalisering avhenger av automatisering. Automatiseringsprosesser skaper konsistens, sparer tid og forebygger feil.
  • Lean (slank) betyr å nå ønskede resultater samtidig som man unngår unødvendig tidsbruk. Prosessoptimalisering må ses helhetlig, og gjennomsiktighet er viktig for å oppnå denne visjonen.
  • Measurement (måling) henviser til de konsekvente vurderingskriteriene som selskapene må sette opp. Disse kriteriene gjør det mulig for bedriftene å stadig forbedre prosessene sine.
  • Sharing (deling) er grunnlaget for toveis kommunikasjon. Det henviser til ønsket om å dele kunnskap, lære av hverandre og proaktivt dele informasjon.

Hva innebærer endringene i organisasjonskultur i praksis?

 

Ved å bruke standardiserte prosesser og verktøy på tvers av ulike deler av organisasjonen – og ved å vurdere utfordringer på samme måte – bidrar DevOps til mer effektive og hensiktsmessige samarbeidsmåter for utvikling, systemadministrasjon og kvalitetssikring, inkludert sikkerhet.

Nå er det dessuten blitt stadig vanligere å etablere kulturer hvor bidragsytere fra ulike deler av organisasjonen deltar i utviklingsarbeidet. Applikasjonsutvikling er ikke noe som bare IT-folk har behov for.

Utvikling av nye IT-systemer handler ofte om innovasjon. Dette involverer alt fra virksomhetens forretningsstrategiske ledelse til alle med eierskap til prosess og produksjon. Det inkluderer de som representerer brukernes perspektiver, kanskje de som skal drive support, iallfall de som skal sørge for at inntektene eller fortjenesten kommer, kanskje spesialister på integrasjon med andre applikasjoner, herunder ERP-systemer, og kanskje økonomimedarbeidere, reklamebyråer og mange flere.

Det tar tid å endre en organisasjonskultur, og de som får det til, kan være stolte. Et skifte til denne nye tankemåten fører til betydelige og varige fordeler.

Verktøy for DevOps

Containerplattformer er viktige verktøy i DevOps-sammenheng. Et eksempel er Basefarm OpenShift, som er en komplett, integrert og hybrid plattform (PaaS) for utvikling, drifting og skalering av applikasjoner i skybaserte miljøer.

Plattformen er basert på Docker-containere og containerstyrings- og utrullingssystemet Kubernetes i én integrert og effektiv løsning. OpenShift håndterer både tradisjonelle applikasjoner og neste generasjons mobile og skybaserte mikrotjenester.

En stor fordel for slike DevOps-verktøy er at den teknologiske plattformen er lik gjennom hele verdikjeden. Det betyr at utvikling, test og drift jobber med samme oppsett. Dermed unngår man de kjente utfordringene ved vanlige handovers. Da medfører forskjeller i oppsett for eksempel at koden fra utviklerne ikke fungerer under testing, selv om den fungerte perfekt hos utviklerne. Det betyr igjen at koden må i retur og utviklerne må utsette nye oppgaver og bruke tiden på å rette feil i noe de egentlig var ferdig med.

Til glede for sikkerhetssjefen

Første konklusjon: nye fordeler for beslutningstakere

Databaserte, fremtidsrettede analyser er allerede godt forankret som et strategisk verktøy innenfor business intelligence (BI). Betydningen vil bare bli større i fremtiden. Markedsanalysefirmaet BARC har sett nærmere på dette. 42 prosent av deltakerne i en studie gjennomført i Tyskland, Østerrike og Sveits anså prediktiv analyse som viktig eller meget viktig. Prediktiv analyse gir virksomheter kraftige analyseverktøy som grunnlag for beslutninger og prosessforbedringer.

Den største utfordringen ved prediktiv analyse er imidlertid å bruke resultatene på en måte som er hensiktsmessig for egen virksomhet. Ifølge BARC er lite smidig infrastruktur og ressursmangel i IT-avdelingen de største hindrene for prediktiv analyse-prosjekter. Derfor bør virksomheter gå prediktivt frem her også eller, med andre ord, studere fremtidsbehovet og skaffe seg de nødvendige forutsetningene i form av spesialisthjelp.

Oppsummert - Hva er fordelene ved DevOps?

Kort oppsummert er DevOps et helhetlig konsept for systematisk tenkning. Konseptet åpner ikke bare for optimalisering av prosesser i en organisasjon, men legger også til rette for innsikt og forståelse på tvers av arbeidsoppgaver. Virksomhetens medarbeidere spiller en viktig rolle i denne filosofien.

DevOps inkluderer tilbakemeldingsrutiner som skal gi raskere informasjonsdeling og tilbakemeldinger mellom teamene. Konseptet fremmer en kultur der det er rom for kontinuerlig prøving og feiling. Dermed kan rutinene for tilbakemeldinger forbedres og virksomheten kan reagere mye raskere, også dersom noe går galt.

Fremgangsmåten gir en høyere lanseringsfrekvens med høyere kvalitet samt bedre internkommunikasjon og relasjoner mellom medarbeidere.