Hva er en suveren sky, eller Sovereign Cloud, og hvorfor er det viktig?

De siste årene har sikkerhet og håndtering av data blitt en prioritet for organisasjoner og bedrifter verden over, og i forbindelse med dette har det i økende grad blitt snakket om datasuverenitet i skyen. Konseptet har mange forskjellige navn, som Digital Sovereignty Pledge, national cloud, suveren sky eller som VMware og vi i Orange Business kaller det – Sovereign Cloud. Men hva er egentlig Sovereign Cloud, og hvorfor er det så viktig?

Sovereign Cloud er mer enn bare tradisjonell skylagring – det er en strategi som sikrer at data lagres og administreres innenfor spesifikke juridiske og geografiske grenser. Konseptet har dukket opp som et direkte svar på økte krav til databeskyttelse og behovet for å sikre sensitiv informasjon mot eksterne trusler. Sovereign cloud som løsning er ganske enkelt svaret på spørsmålene om personvern, compliance og sikkerhet.

Kjært barn har mange navn

Sovereign Cloud – et konsept så viktig i dagens digitale økosystem at det har fanget oppmerksomheten til industriledere over hele verden. International Data Corporation (IDC) understreker blant annet viktigheten av å administrere data innenfor spesifikke jurisdiksjoner for å oppfylle regionale krav til samsvar. De indikerer at 62 % av selskapene ikke fullt ut oppfyller kravene til datasuverenitet.

"Hyperscalers" i skytjenester som AWS, Google Cloud og Microsoft Azure tilpasser seg datasuverenitet ved å tilby regionaliserte og lokaliserte skytjenester. Selv om navnene på konseptet varierer, fokuserer de på viktigheten av å gi kundene muligheten til å lagre data innenfor spesifikke geografiske grenser. De streber etter å kombinere global rekkevidde med lokal overholdelse og datasikkerhet – «på Europas premisser», som Google uttrykker det.

Hos Orange Business ser vi på Sovereign Cloud som en mulighet til å tilby løsninger som balanserer sikkerhet, compliance og effektivitet. Vi tror på å skape skyløsninger som ikke bare er teknisk robuste, men også sensitivt skreddersydd til hver enkelt kundes juridiske og operasjonelle behov.

Det er ingen enkelt "riktig" måte å se på Sovereign Cloud. Hver organisasjons behov og syn på datalagring og skystyring er unike. Imidlertid er konsensus klar – viktigheten av å sikre dataintegritet og overholde lokale så vel som globale databeskyttelsesforskrifter.

Suverenitet innenfor EU

Mange land innenfor EU og rundt om i verden har begynt å omfavne konseptet suverene skyer. Dette inkluderer å lage eller tilpasse skyløsninger som ikke bare lagrer data lokalt, men som også sørger for at all datahåndtering, inkludert behandling og analyse, foregår i landet.

Compliance uten å ofre bekvemmelighet

Sovereign Cloud gir organisasjoner full kontroll over dataene sine samtidig som de overholder lokale lover og forskrifter. Schrems II-dommen har blant annet hatt stor betydning for hvordan internasjonale dataoverføringer håndteres. Schrems-II har økt vektleggingen av behovet for lagring og behandling av data innenfor EU for å sikre samsvar med EUs databeskyttelsesstandarder.

Sovereign Cloud hjelper organisasjoner med å overholde disse kravene ved å sikre at data lagres og håndteres innenfor EUs grenser. En suveren sky er altså skyinfrastruktur som er fysisk plassert innenfor bestemte landegrenser.

Fordelene med Sovereign Cloud

Hvis du bruker en offentlig sky, kan du miste muligheten til å kontrollere bruken av dataene dine. Hvis dataene er underlagt et annet lands jurisdiksjon, kan det hende at de ikke har samme beskyttelse som landet der dataene ble samlet inn. Løsningen kan da være Sovereign Cloud, hvor du beholder alle skyens fordeler samtidig som du sikrer compliance.

De viktigste fordelene med Sovereign Cloud er sikkerhet, compliance og databeskyttelse. Ved å holde data innenfor nasjonale grenser er organisasjoner bedre rustet til å administrere og beskytte sensitiv informasjon.

Sovereign Cloud er en fremvoksende standard for datalagring og -administrasjon. Etter hvert som teknologien utvikler seg og bevisstheten om databeskyttelse øker, vil vi se økt etterspørsel etter løsninger som Sovereign Cloud over hele verden.

Sovereign Cloud fra Orange Business

Å benytte seg av Sovereign Cloud kan gjøre det nødvendig med ekstern eller intern ekspertise i noen tilfeller, men det gir mange fordeler for organisasjoner og virksomheter. Orange Business kan hjelpe deg med å utvikle den optimale løsningen for din infrastruktur, basert på tekniske, juridiske og kostnadsaspekter.

Sovereign Cloud fra Orange Business inkluderer:

  • Selvbetjeningsplattform med brukervennlig grensesnitt
  • Datalagring lokalt i Norge
  • Leverandør med samsvar og informasjonssikkerhet i vårt DNA: ISO27001, 14001, 9001 og SOC2 type II, ISAE3402
  • Fleksibel Kubernetes-funksjonalitet
  • Konkurransedyktige og forutsigbare kostnader
  • Teraform og API integrasjon
  • Tjeneste bygget på NSX-T og Vcloud-direktør som gir enestående nettverksfunksjoner

Vil du vite mer om Sovereign Cloud og hvordan den kan møte dine unike behov på compliance? 

Les mer her

Snakk gjerne med meg om Sovereign Cloud!

Sverre Støkken
Director Sovereign Cloud, Orange Business - Digital Services
Kontakt