Hvordan lykkes med å drive innovasjon i et komplekst helsemarked?

Da Olav Willumsen Haugå oppdaget det store gapet mellom akademia og næringslivet i bruken av maskinlæring og kunstig intelligens, bestemte han seg for å satse fullt ut på helsesektoren. Olavs lidenskap er programmering og matematikk, og i følge han selv hadde han ikke peiling på helsesektoren. Han brukte lang tid på å bli kjent med markedet før han til slutt fant sin plass og sitt oppdrag. 

 

 

«Det var rett og slett et lite sjokk å komme inn og se hvordan adopsjon av teknologi var innen helse. De hang ti år etter privat sektor, med lite eller ingen bruk av Public Cloud, og med systemer som bygges på specs- med tilhørende konsekvenser. Smidig utvikling var et fjernt begrep,» sier Willumsen. 

Deepinsight

Willumsen er grunnlegger av softwareselskapet Deepinsight, som jobber for å løse helsesektorens største utfordring med bruk av data og kunstig intelligens: betjeningen av den økende etterspørselen etter helsetjenester.

Deepinsight så tidlig noen tydelige barrierer for private aktører som ønsker å bygge skalerbare KI-modeller for helseforetakene. Bransjen er preget av mye sensitiv data, og et svært komplekst regelverk for bruk av data. Det er mange offentlige anbud med kravspesifikasjoner som går i detalj, og ofte så de at kravspesifikasjonene ikke svarer til sluttbrukerens faktiske behov. 

«Det er mange feller for en start-up å gå i, og sykehusene ville ikke engang høre om Public Cloud», forteller Willumsen.  «Det første man må gjøre er å løse et problem som noen synes at det er verdt å løse. Vi har sett at mange løser feil problem, eller rett problem til feil tidspunkt. Men finner man et stort problem å løse så er det også betalingsvillighet.»

Ved å ha løpende dialoger over lang tid med helseforetak og brukere, kartla Deepinsight hvordan operasjonsdriften på et sykehus er. Det var  tydelig  at den store ressurskrisen som det har blitt skrevet mye om i media, var påfallende. Mange sykehus bruker for eksempel i dag manuelle metoder for planlegging av operasjoner, som er den dyreste funksjonen på et sykehus, og derfor har de mest å hente ved å optimalisere denne prosessen. Resultatet ble programvaren Deepinsight Hero – som gir sykehuset superkrefter i planleggingen. 

For andre aktører som ønsker å begi seg ut på et ehelse-eventyr, anbefaler Willumsen å ta noen punkter i betraktning. Til bunns for de punktene ligger det aller viktigste: Det å få med deg de riktige menneskene med den riktige kompetansen, på reisen. Sammen tar man de gode valgene. 

Sørg for at du løser riktig problem på riktig tidspunkt

Man må bygge en dyp forståelse for markedet og kundenes problemer og prioriteringer. Mange har gått i denne fellen før, og har bygget ting som ingen vil kjøpe. Ikke undervurder hvor mye tid du bør bruke på å bli godt kjent med markedet, og lær deg å navigere de komplekse regelverkene. Det er vårt ansvar som leverandør å forstå kundenes utfordringer. Klarer man det så følger det naturlig en betalingsvillighet. 

Finn de riktige pilotpartnerne 

Innenfor data & AI beveger ting seg så raskt at man er nødt til å ha en pilotpartner som er villig til å bevege seg like raskt som du selv klarer. Man må kunne bygge iterativt sammen med kunden, og tilpasse med endringer basert på feedback underveis. Bruker man tid på feil partner risikerer man å gå tom for tålmodighet fra investorene. 

Finn de lange pengene

Slik dagens rammebetingelser er satt, så har man behov for store mengder kapital. Man bør finne investorer som er inneforstått med at ting tar tid, og som kjenner bransjen. 

For å tjene penger må man vinne anbud. Slike prosesser tar svært lang tid. Du har derfor behov for store mengder kapital for å “komme deg til pengene”. Moteksempel her er investorer som ønsker resultater tidlig og veldig raskt i form av kroner og øre. 
 

Velg en teknisk plattform som muliggjør iterativ utvikling av programvare, og er skalerbar

Noe av det aller viktigste med å bygge programvare som er data- og AI-drevet, er at de som bygger produktet også er de som drifter, monitorerer, og justerer underveis. Det betyr at man bør operere på en skytjeneste for å legge til rette for det. I helsebransjen vil ofte en Sovereign Cloud på norsk jord være riktig valg, hvor man raskt kan pushe ut endringer i kode til sine kunder samtidig. Å få andre til å produksjonssette fungerer ikke, det driver ikke verdiskapning. Man må høste erfaringene selv. 

Differensiering 

Du må stake ut en strategi for å bygge noe som virkelig trengs, og som ingen annen har bygget før deg. Derfor er det viktig å ikke forhaste seg – strategien må bygges på kundeforståelse. Sikt på å lage noe som markedet ikke har sett før. 

Kort time-to-market

Man må vurdere hvor mye tid man har til å bevise verdiskapningen, spesielt med tanke på å navigere det komplekse regulatoriske landskapet. Feiltrinn her kan føre til løsninger som tar flere år å validere for markedet. Få investorer vil ta på seg denne type risiko. De fleste ønsker å se og følge kontinuerlig fremgang, noe som er enklere med programvare som kan utvikles og valideres løpende mot markedet man opererer i.

For sine tekniske løsninger tok Deepinsight et strategisk valg om å samarbeide med Orange Business. 

Les hva vi gjorde her