Arendalsuka 2024

Orange Business og Tenaka stiller sammen under Arendalsuka!

Temaet for vår deltakelse fokuserer på bruk av moderne teknologi for skalering av korallrevsrestaurering i Malaysia, et prosjekt som ikke bare har miljømessige fordeler, men også støtter økonomisk bærekraft for kystsamfunnene gjennom forbedret matsikkerhet og sysselsetting i turisme og fiskeri. 
 

Les mer og registrer deg her

Tema: Gjenoppretting av økosystemene i havet

Ved å ta i bruk moderne teknologi har man klart å skalere restaureringen av korallrev i et marint beskyttet område i koralltriangelet i Malaysia.

Korallrevsrestaureringen bidrar til å beskytte og bevare kritisk viktig og truet dyreliv samtidig som den støtter den økonomiske uavhengigheten til kystsamfunnene når det gjelder matsikkerhet og sysselsetting knyttet til turisme og fiskeri.

Hvordan kan dette bidra til havbunnen i Norge?

 

 

  • Orange Business & Tenaka

    Se hva vi har gjort sammen med Tenaka, prosjektet vi kaller for "Let's revive".