Näktergal er markedsleder med Orange Business som managed services partner

Helt fra oppstarten i 2015 har skyen vært en selvsagt teknologisk plattform for Näktergal-systemet. – Sky er ofte rimeligere, mer stabilt og sikrere enn on prem-servere, forklarer Erik Bennerhult, CEO og medgrunder i Näktergal.

Men, hvorfor velger ikke et utviklermiljø med spisskompetanse på Azure-skyen å ivareta driften (operations) selv?

Det har sin logiske forklaring som starter ut med selskapets opprinnelse og fremtidsplaner.

Skysystemet er utformet for håndtering av hele lånevirksomheten til banker og andre utlånere. I praksis betyr dette at du kan sette i gang med utlån med Näktergal som systempartner, nok penger for utlån og konsesjon fra myndighetene.

Ved etableringen av selskapet hadde imidlertid mange banker bekymringer rundt skyens dataintegritet og sikkerhet. De var også usikre på om skybaserte bank-systemer ville bli ønsket velkommen av Finansinspeksjonen.

– Derfor utviklet vi i skyen og installerte på kundenes egne, virtuelle dataservere på godt, gammeldags vis, sier Bennerhult.

– Dette fremstår kanskje som en baklengs vei å gå, men vi har mange fornøyde kunder med finske Bluestep som den største. Fordi bankene som regel har egne, profesjonelle folk på drift har dette derfor lenge ikke vært tema her hos oss.

Men, som i så mange andre sektorer, har fordelene ved skyen også blitt omfavnet av finanssektoren. Faktisk viser Kantar og Basefarms «The Cloud Report 2021» at 59 prosent av virksomheter innenfor bank og finans er skymodne, i motsetning til 48 prosent av øvrige virksomheter.

– Nå leverer vi Näktergal som SaaS til en skymoden og teknologi-ivrig finanssektor, sier han.

SaaS står for Software as a Service. Det er applikasjoner i skyen som blir tilpasset brukernes behov. Mens mange applikasjonsleverandører kanskje må kode fullstendig om for å kunne levere SaaS, har veien vært kort for Näktergal.

– Vi har kunne fortsette i Azure med SaaS. Men, det blir ingen SaaS uten en kraftig, rutinert driftsorganisasjon i ryggen. Tross alt er det bank og finans vi snakker om.

Finanssektoren stiller nemlig svært strenge krav til driftsstabilitet, support og sikkerhet. Näktergal gikk i markedet for å finne en partner for dette.

– Systemutvikling er hovedsaken for vår egen organisasjon. Fremfor også bli eksperter på drift, valgte vi å lete etter dette eksternt.

Näktergal ekspanderer nå langs to akser. Geografisk utvider selskapet fra Sverige og Finland til Tyskland. Teknologisk blir Näktergal-systemet splittet i moduler.

Modulene kan både etablerte nisjebanker og storbanker integrere i sine eksisterende systemløsninger.

Kort fortalt er mange kunder sultne på totaliteten i Näktergal-systemet. Men, for mange er det urealistisk å skifte ut etablerte storsystemer med noe nytt. Å ta inn noen modulære godbiter som kan være i drift på noen få uker er det derimot stor interesse for.

Banker kan styrke storsystemene sine med moduler fra Näktergal.

Et eksempel er når en bank har utfordringer i sitt eksisterende system med å beregne kredittratinger for kunder. Banken kan tilknytte Näktergals Credit engine module. Modulen genererer rating og risikoklasse for hver kunde – og anbefaler rentesats.

Näktergals Calculator module kan hjelpe banker å sette sluttstrek for dysfunksjonelle systemer for spesifisering av amortiseringsregler. Modulen lager regler for hver kunde inkluder spesifikasjon av månedlig kostnad.

Han legger til:

– Å velge hele eller moduler av systemet vårt medfører at bankenes egen driftsorganisasjon ikke må bygge ekstra kapasitet eller rydde plass. SaaS-tilgjengelighet gjør det derfor lettere for kundene å gå for Näktergal. Vi kommer kort sagt forbi i køen av oppgaver ved bankens IT-avdelinger.

– I Näktergal er vi dyktige på å bygge finanssystem. Vi kan analysere kundenes behov og bygge automatiserende, sikre og stabile systemer. Driftskompetanse på det nivået finanssektoren krever henter vi utenfra, sier Erik Bennerhult, CEO og medgrunder i Näktergal.

Fra Näktergal får storbankene et smidig og fleksibelt SaaS-system.

Orange Business har som mål å gi kundene konkurransemessige fortrinn i markedet gjennom blant annet høy driftseffektivitet og fleksibilitet.

Fakta om Näktergal

Näktergal leverer et digitalt utlånssystem som er markedets mest automatiserte. Näktergal-systemet får banker og andre utlånere raskt i gang, gjør det enkelt å skalere og åpner for smarte måter å etablere seg i nye markeder på. Systemet dekker blanko-lån (uten sikkerhet), boliglån og foretakslån.

Funksjonalitetsbredden i Näktergal er uvanlig stor for ett enkelt system. Systemet, tilstrekkelig finansiering og konsesjon fra myndighetene er i prinsippet nok for å etablere utlånsvirksomhet.