Cloud Managed Services

Profesjonell administrasjon av applikasjoner og tjenester for sluttbrukere i komplekse miljøer er alltid utfordrende. For eksempel er forskjellige systemer og teknologier sjelden optimalisert for å samhandle.

Med våre administrerte tjenestetilbud tar vi fullt ansvar for tilgjengeligheten til løsningen din, uavhengig av kompleksitet, samtidig som vi opprettholder den avtalte tilgjengeligheten. Kombinert med skalerbare tjenester og tilstrekkelig ytelse er dette den best mulige løsningen på markedet. Nøkkelen til dette er forutsigbarhet.

Data-Scientist.jpg

Våre kundereferanser

Migration from Azure to AWS Thumb

Migrering fra Azure til AWS og omstrukturering hos EcoOnline

EcoOnline er et globalt selskap med over 10 000 kunder som utvikler og leverer systemer for å administrere HMS-tiltak.

Mer informasjon
Bokbasen CI-CD Pipeline – Case Study

Bokbasens CI/CD-pipeline

Løsningen muliggjør selvbetjening av CI/CD-pipelines der kundens DevOps-team har fullstendig kontroll over IaC-definerte pipelines uten direkte tilgang til preproduksjons- og produksjonsmiljøer.

Mer informasjon
Zaptec-thumb

Zaptec – intelligente ladetjenester vokser mest

Det som en gang var en underleverandør til oljeindustrien, bidrar nå til elektrifiseringen av samfunnet. Orange Business er med på reisen når Zaptec revolusjonerer elbilladere.

Mer informasjon

Vår Sovereign Cloud gir deg skalerbarhet og fleksibilitet fra skyen, kombinert med kontroll og sikkerhet for lokal datalagring – alt i en kostnadseffektiv og allsidig selvbetjeningsmodell.

Organisasjoner innen finans, helsevesen og offentlig sektor må overholde strenge regler for datakontroll, mens GDPR og andre lover om personvern påvirker nesten alle. En Sovereign Cloud lar deg være i samsvar med disse reglene uten å ofre fordelene med skyen.

Vi sikrer full ende-til-ende-tjenestetilgjengelighet ved å ta det driftsmessige ansvaret og tilby skreddersydd tjenesteadministrasjon. Vi garanterer for kontinuiteten i alle forretningsprosessene dine. 

Ved hjelp av våre unike verktøy, robust teknologi og bred kompetanse sikrer vi effektiv skalering av alle komponenter i alle ledd. Vi garanterer at virksomhetskritiske tjenester og forretningsprosesser er tilgjengelige til enhver tid ved hjelp av fullt ut redundante løsninger og datasentre.  

Vi tar oss av driftsansvaret for komplekse arkitekturer og systemer med et helhetlig eierskap i teknologiverdikjeden din ved å sikre tilgjengelighet mellom interne og eksterne aktiviteter. 

Vi har dedikerte eksperter på tjenesteadministrering på plass for å garantere at de tekniske løsningene dine er tilgjengelige og fungerer optimalt, med uavbrutt kontinuitet.  

Skytjenester

Orange Business – Slik skiller vi oss ut

Vi tilbyr plattform- og administrasjonstjenester for samfunnskritiske skyapplikasjoner, der vi bygger og kjører løsningene ved hjelp av sikre, skalerbare og kostnadseffektive miljøer i den private, offentlige eller hybride nettskyen. 

  • Lang erfaring, topp kompetanse – i over 20 år har vi vært en leverandør av digitale tjenester, håndtering av samfunnskritiske applikasjoner og med lokale datasentre i Norge, Sverige, Nederland og Tyskland kan vi kombinere lokale, private og offentlige skymiljøer i en total hybrid leveransemodell. 
  • Prisbelønt kundefokus - Vi er en pålitelig partner som jobber nærme og sammen med våre kunder. Lokale kundeteam avlaster den daglige driften og frigjør tid til kundens egne ressurser for å kunne fokusere på å utvikle egen drift. Vi kan også gjøre det sammen.
  • En grunnleggende digital kultur – som muliggjør rask og smidig kundekontakt og gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver for de dyktigste folkene. Du har alltid tilgang til sertifiserte lokale ressurser som prosjektledere, systemarkitekter, sikkerhetseksperter osv. 
  • Vi sørger for robust IT-sikkerhet og overholdelse av regulatoriske rammeverk ved hjelp av løsninger for suverene data, sikkerhetsrammeverk og sentrale sertifiseringer som ISAE 3402, SOC II, PCI-DSS, ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 med mer.