Migrering fra Azure til AWS og omstrukturering hos EcoOnline

EcoOnline er et globalt selskap med over 10 000 kunder som utvikler og leverer systemer for å administrere HMS-tiltak.

Selskapet moderniserer kontinuerlig AWS-miljøet sammen med sin partner Orange Business. Den pågående skyreisen er strategisk nødvendig for å forbedre konkurranseevnen. Tross et betydelig optimaliseringsarbeid har EcoOnlines bruk av AWS vokst med rundt 80 % (fra juli 2022 til juli 2023). Hovedprioriteringene omfatter skalerbare, modulbaserte og kompatible infrastrukturløsninger, f.eks. bruk av mikrotjenester, serverløse og spesialbygde arkitekturer og beste praksis.

Utfordringen: EcoOnline har kjørt flere skyplattformer for forskjellige applikasjoner. Dette blir nå konsolidert for å få bedre kontroll over distribusjon og konfigurasjon. En av disse tjenestene er søkerobottjenesten som ble utviklet i Azure, og som kjører et manuelt konfigurert Docker-bilde. Det brukes til å samle inn kjemiske sikkerhetsdata fra nettet. For å gjøre tjenesten mer stabil og enklere å administrere ble det igangsatt et totrinnsprosjekt for å migrere søkerobottjenesten til AWS Fargate. Prosessen gjennomføres ved hjelp av standard CI/CD-pipelines. Det andre trinnet er å migrere containeren til en fullstendig serverløs løsning ved hjelp av AWS Lambda og SQS.  

EcoOnline

Søkerobotapplikasjonen er utviklet i Node.js og bruker en hodeløs krominstans for å laste ned oppdaterte sikkerhetsarkdata fra forskjellige leverandører. Applikasjonen har en intern kø, og all behandling håndteres i applikasjonen. Sikkerhetsarkene lagres i EFS og er tilgjengelige for EcoOnlines andre SaaS-applikasjoner som Chemical Safety. 

Som en del av migreringen fra Azure til AWS er det satt opp en pipeline for å håndtere både konstruksjon og distribusjon av applikasjonen. Det eksisterende pipelinemønsteret for andre containertjenester i EcoOnline blir brukt om igjen, og Orange Business hjalp EcoOnline med å sette opp et mønster der man konstruerer én gang, men distribuerer mange ganger. Distribusjon skjer til eksisterende ECS Fargate-klynger og infrastruktur for belastningsfordeling.   

Det siste trinnet i prosjektet er å foreta en fullstendig omskrivning. Dette blir et nybrottsprosjekt, der Orange Business vil jobbe sammen med EcoOnline for å omstrukturere løsningen.

I tillegg har Orange Business satt opp overvåking av applikasjonen i dens nåværende form ved hjelp av CloudWatch-parametere og Datadog-mønstre for å plukke opp sporing og logging av søkerobottjenesten.

I tillegg får EcoOnline tilgang til Orange Business’ administrerte tjenester som Cloud Essentials og Cloud Foundation med sin sikre og skalerbare landingssone. 

Migrering fra Azure til AWS av søkerobottjenesten vil sørge for at EcoOnline får bedre kontroll over applikasjonens utviklingshastighet, sikkerhet og kostnader.  

  • Det er en raskere og standardisert arbeidsflyt for utvikling av søkerobottjenesten. 
  • Det er ingen overføringskostnader mellom skyplattformer. All behandling foregår i AWS. 
  • Skalerbarheten blir bedre. Infrastrukturen er ikke lenger avhengig av en manuelt vedlikeholdt container-backend.  
  • Økt logging og overvåking av søkerobottjenesten gjør at utviklingsteam kan finne problemer raskere. 
  • Ved migrering til et fullstendig serverløst mønster vil kostnadene reduseres kraftig siden tjenesten utløses av hendelser.