Datasuverenitet krever et nytt syn på skyen

Hvor er din data?

Dette spørsmålet er ikke bare et tankeeksperiment lenger. Organisasjoner ønsker å bruke skyen for sine operasjonelle fordeler, men en sky er (som den gamle vitsen sier) ganske enkelt andres datamaskiner. Dette bringer opp det relevante spørsmålet om hvor dataene dine er plassert og hvem som kan få tilgang til dem når du bruker en offentlig sky.

Over 60 land har i dag regler om geografisk plassering av data. Europa er verdensledende i denne politiske revolusjonen, og Norden er Europas ledere. Bedrifter må overholde lovene og sikre datasikkerhet. Dataene dine er verdifulle – ikke bare for deg, men for kriminelle, konkurrenter og til og med andre land eller statsstøttede aktører. Det er her datasuverenitet kommer inn.

  • What is a Sovereign Cloud?

Vi er sertifisert Sovereign Cloud Partner!

Sammen forstår VMware og Orange Business viktigheten av skysuverenitet og dens fundamentale rolle i en kundes skystrategi.

“Datasuverenitet refererer til at data er underlagt personvernlovene og styringsstrukturene i landet der data samles inn.”

VMware
vmw-sovereign-cloud

Frykten er at hvis du bruker en offentlig sky kan du miste datasuverenitet, eller makten til å kontrollere bruken av disse dataene. Hvis data er under jurisdiksjonen til et annet land, har de kanskje ikke samme beskyttelse som landet der de ble samlet inn. En måte å løse denne utfordringen på er å unngå skyen helt, men da går du glipp av alle fordelene. Et annet alternativ er en suveren sky.

En Sovereign Cloud er en sky som sikrer at all data og relaterte metadata forblir på suveren jord. Det er ingen enkelt, juridisk definisjon av en Sovereign Cloud, men konseptet er enkelt.

“Sovereign Cloud er designet og bygd for å levere sikkerhet og datatilgang som oppfyller strenge krav fra regulerte bransjer og lokale jurisdiksjonslover om datavern, tilgang og kontroll. De både beskytter og skaper verdi av kritiske data for både private og offentlige organisasjoner.»

VMware

En Sovereign Cloud er ikke unik teknologi; Det som er unikt med det er hvordan og hvor det brukes. Det er skyteknologi som følger et akseptert rammeverk for å opprettholde samsvar og sikre riktig kontroll og tilgang til data. Data og metadata er hjemmehørende i den aktuelle jurisdiksjonen, de er fortsatt underlagt lovene i landet der de ble samlet inn, og andre nasjoner har ikke tilgang til dem.

Enkelte bransjer har fått spesiell oppmerksomhet fra lovgivere, som finans, helse og offentlig sektor. I mange jurisdiksjoner er de pålagt å vedlikeholde lokal infrastruktur for å sikre datasuverenitet og de nødvendige kontrollene. Likevel påvirker dette problemet flere organisasjoner enn sterkt regulerte. Nesten alle selskaper som opererer i Europa har personvernregler å følge takket være GDPR, og noen andre jurisdiksjoner rundt om i verden enten har eller vurderer lignende reguleringer.

Tenk deg for eksempel en norsk grønn energistartup som har utviklet programvare for å administrere energinett. De håndterer kritiske nasjonale data, men ønsker de moderne utviklingsfordelene til en sky, og derfor kan de være en god kandidat for en Sovereign Cloud. Et annet eksempel kan være et svensk universitet som har et nytt program for akademiske forskere og bedrifter til å samarbeide. De har personopplysninger å vurdere, samt proprietær informasjon av betydelig forretningsverdi. Igjen, en Sovereign Cloud kan passe deres behov.

“Data residency refererer til den fysiske og geografiske plasseringen der kundedata lagres og behandles. Dette kan være diktert av politiske, skattemessige eller ytelsesmessige årsaker.»

VMware

Vi har laget en selvbetjent Sovereign Cloud som beholder alle fordelene til en sky, som fleksibilitet, skalerbarhet og tilgang til moderne verktøy som containere og Kubernetes. En abonnementsmodell gjør utgiftene mer oversiktlige og enklere å beregne. Pay-as-you-go-systemet gjør det enkelt å kontrollere og minimere kostnader.

En Sovereign Cloud har sine spesifikke bruksområder, så det er ofte slik at en brukes i en hybrid- eller multiskyløsning. Du bruker det riktige verktøyet for oppgaven, så mange organisasjoner har flere skyer i verktøykassen. Hvis du vil se hvordan vi kan hjelpe deg å nyte fordelene med skyen samtidig som du beholder datasuverenitet, vennligst ta kontakt med ekspertene våre.