Derfor er det viktig at du sikrer kontinuitet for forretningskritiske applikasjoner i skyen

Når forretningskritiske applikasjoner flyttes til skyen, har det å drifte dem blitt et problem. For å kontrollere kostnader og sikre en god brukeropplevelse, bør organisasjoner “også” vurdere å outsource driften av applikasjonene sine.

Guide: Multi Cloud-strategi

En gjennomsnittlig storbedrift har nå rundt 1.295 applikasjoner i skyen, hvorav mange er forretningskritiske. Det finnes nå levedyktige strategier og skytjenester for nesten enhver virksomhetskritisk oppgave, ifølge 451 Research. De viktigste hindringene mot å migrere disse kritiske applikasjonene til skyen er hovedsakelig organisatoriske, og bedrifter må etablere detaljert planlegging og utrulling for hvert spesifikt scenario.

Når en organisasjon flytter mer og mer av de kritiske oppgavene til skyen, er det uunngåelig at driften av disse blir mer kompleks. Dette er antakelig hvorfor 60 % av IT-ledere i en fersk undersøkelse fra Frost & Sullivan sa at de outsourcet skydriften av applikasjoner for å hjelpe dem med å få mest mulig verdi fra sine applikasjoner. Kun 3 % av IT-ledere sa at de ikke tror at de noensinne ville outsource sine skyapplikasjoner.

Fordi mange bedrifters virksomhetskritiske data og applikasjoner også befinner seg i deres SAP– eller Oracle-miljøer, er det å velge den rette leverandøren til å outsource sine skyapplikasjoner viktigere enn alt annet. Av de som deltok i undersøkelsen sa 77 % av IT-ledere at det å finne den rette partneren til å outsource deres skyapplikasjoner og oppgaver og forstå bedriften var en stor utfordring. Fordelene av å ha den rette partneren var tydelige fra de som besvarte undersøkelsen. Mens 60 % vurderte den forbedrede evnen til å levere bedre kundeservice som en viktig fordel, nevnte 57 % økt hastighet til markedet for nye SAP- og Oracle-funksjoner.

Dette understreker viktigheten av integreringskompetansen innen en skydriftspartners portefølje og et område som Orange Business fokuserer på. Faktisk sa 80 % at de trengte en partner som kunne integrere deres SAP- og Oracle-skyapplikasjoner med deres interne applikasjoner.

Forstå deres forretningskritiske data

Å flytte forretningskritiske applikasjoner til skyen er nødvendig for organisasjoner som må innovere og fremskynde ny teknologi som kunstig intelligens (AI) og “in-memory” databaser som SAP HANA.

Organisasjoner er nå bekvemme med at de kan migrere virksomhetskritiske applikasjoner med minimale forstyrrelser. Risiko er et mindre problem på infrastrukturnivået hvis organisasjoner tar i bruk en skyspesifikk tilnærming. Faktisk er den største faren å velge en partner som ikke kan bevege seg vekk fra tradisjonelle modeller, modernisere og innovere.

Som en forberedelse til outsourcing av forretningskritiske applikasjoner, må organisasjoner gå tilbake til sin digitale datastrategi, se på sin tradisjonelle applikasjonsportefølje og identifisere de som må optimaliseres. Noen applikasjoner kan moderniseres, andre vil bli avsluttet i løpet av de neste 18 månedene, og nye vil komme til.

En strategi må etableres for disse dataene. Hvorfor? Fordi en organisasjons gjeldende datastrategi ikke vil være kompatibel med neste generasjons portefølje bygget med skyspesifikke verktøy – en der applikasjoner er designet for å utnytte skyens iboende egenskaper.

De må finne ut den beste metodikken til å bygge applikasjoner på som høster mest verdi fra disse dataene. Organisasjoner må også se nærmere på neste generasjons inntektsstrømmer og hvor skyspesifikk kan innlemmes for å støtte mikrotjenester.

Flytting til “cloud native” utfordrer applikasjonsdriften

Det kan være enklere å gjennomføre oppgaver på én til én-basis med skyspesifikke (cloud native) applikasjoner, men i kraft av sin sammensetning er de mer komplekse å drifte. Kraften til å bygge nye tjenester og konkurrere øker kompleksiteten. En eldre skyapplikasjon kan for eksempel bestå av tre lag som beskriver funksjonalitet og utrullingsmønstre, mens en skyspesifikk applikasjon kan ha opptil 500.

Jo flere tjenester som kjører som en del av applikasjonen, jo vanskeligere ender den opp med å være å overvåke og drifte. For å kunne drifte kritiske forretningsapplikasjoner i et skyspesifikt miljø på en vellykket måte, må organisasjoner kunne forutsi hvordan svikt i én tjeneste vil påvirke en annen. Du må også forstå hvilke feil som vil være mest kritiske.

En rasjonell og effektiv skyspesifikk overvåkningsstrategi må være på plass for å oppdage flaskehalser og eventuelle problemer med mikrotjenester og infrastrukturer før de blir alvorlige hvis forretningskritiske applikasjoner skal kunne kjøre effektivt.

Integrering, igjen, er også et område som kan skape problemer, først og fremst fordi skyspesifikke applikasjoner omfatter ulike tjenester. Hvis man ser utover applikasjonens arkitektur, er vellykket integrering også avhengig av å velge den riktige utrullingsløsningen.

Dette er et område der en partner som Orange Business kan være uvurderlig i å bidra til å overvinne utfordringene til det skyspesifikke miljøet og utnytte smidigheten, påliteligheten og robustheten. Orange Business gjør dette ved å bygge skyspesifikke miljøer som har full synlighet, full åpenhet og full kodifisering.

Forretningskritiske applikasjoner flytter til skyen

Organisasjoner som ikke har flyttet sine forretningskritiske applikasjoner til skyen har oppdaget at de har manglet fleksibilitet i håndteringen av driftsvansker forårsaket av den nylige globale helsekrisen. Dette har utvilsomt ført til at flere organisasjoner vurderer å flytte sine forretningskritiske applikasjoner til skyen hvis de ikke allerede har gjort det.

Vellykket applikasjonsmodernisering er sentralt i en vellykket skytransformasjon. Outsourcing av administrasjon av kritiske applikasjoner kan redusere sløsing og kostnader og øke verdien til forretningskritiske applikasjoner. Det er virkelig ikke noe å lure på.

Les hvordan denne finansinstitusjonen klarte å optimalisere sin eksisterende digitale plattform, forbedre sine virksomhetskritiske applikasjoner ved å flytte dem til skyen, bygge nye digitale plattformer og tiltrekke seg fremtidens talent.