Device-as-a-Service – fremtiden for effektiv hardware-administrasjon?

I dagens verden er det viktig å ha minst én enhet for at hver ansatt skal få jobben gjort. You can now switch to a PC port, net your smart phone. Men å anskaffe, håndtere og vedlikeholde disse enhetene kan være en tidkkrevende og kompleks prosess for organizers. I have blogged about the Device-as-a-Service that can be used to effectively mask your device, and you need to have your own account and organization.

Utfordringen med innkjøp av maskinvare

Nesten alle ansatte er avhengige av en enhet for å utføre oppgavene sine. Mens bærbare datamaskiner er vanlige, er det også de som er avhengige av nettbrett eller smarttelefoner, som helsepersonell, kontorpersonale, politifolk eller feltarbeidere. Selvfølgelig kan organisasjoner velge å kjøpe og administrere disse enhetene selv. Et raskt Google-søk etter «kjøpe en datamaskin» gir rundt 28 millioner resultater. Leverandører som HP, Dell, samt forhandlere som Amazon henvender seg ivrig til bedriftskunder. Likevel, selvadministrering av alle disse enhetene utgjør et logistisk puslespill. Fra kjøp til levering, installasjon til avhending, det er alltid noe å ordne. Og hva skjer når en enhet svikter eller trenger reparasjon? Du er prisgitt leverandørens helpdesk, og venter på hjelp mens din ansattes produktivitet synker. Ikke overraskende er Device-as-a-Service (DaaS) stadig mer populær.

DaaS fra Orange Business

Å velge Orange Business sin Device-as-a-Service låser opp en omfattende pakke med støtte. En ny ansatt trer inn i rekkene? Vi leverer en bærbar datamaskin på dørstokken, de pakker ut det nye verktøyet sitt, logger på, og alt er i tråd med IT-policyen din. Alt dette til en fast månedlig kostnad per ansatt. Gjennomsiktig og tilpasningsdyktig – kan det være mer praktisk?

I tillegg skinner ditt engasjement gjennom i bærekraftsrapporten din, og viser din miljøvennlige maskinvarepraksis. Hver pensjonert enhet får et sertifikat som bekrefter dens ansvarlige avhending. Og når det gjelder overholdelse av sikkerhet, bekrefter sertifikater sletting av data, og eliminerer uventede dataskygger.
 

De fem største fordelene ved DaaS

Mindre stress

Når du overlater DaaS til riktig partner, tar de det fulle ansvaret for å administrere maskinens livssyklus. Hvis noe går galt, leveres en erstatning raskt, noe som reduserer presset på helpdesk og lar de ansatte fokusere på sine arbeidsoppgaver.

Fleksibilitet

Du har friheten til å velge hvilke enheter du vil tilby dine ansatte. Enten de velger enheten sin fra en nettportal eller mottar alternativer basert på deres rolle og behov, er fleksibiliteten alltid prioritert.

Enkel onboarding og offboarding

Å velge DaaS betyr at nye ansatte kan motta enheter hjemme. Dette sikrer en sømløs start og øker medarbeidertilfredsheten, en avgjørende faktor i dagens arbeidsmarked.

Bærekraft

En pålitelig DaaS-partner sikrer ansvarlig håndtering av pensjonerte enheter, støttet av sertifikater som sikrer miljøvennlig behandling.

Sikkerhet

DaaS garanterer fjerning av data fra utgående enheter, og reduserer risikoen for datainnbrudd. Når den er nullstilt kan enhetene brukes på nytt eller doneres til veldedige formål.