En automatisk Application Deployment Platform

Denne plattformen sørger for at dine utviklere kan publisere nye oppdateringer og funksjoner uten å tenke på infrastrukturkode eller "deployment pipelines".  

Ken Robert forklarer hvordan

Det man ønsker å oppnå når man moderniserer applikasjoner er å gå fra en kjent tilstand til en ny og moderne tilstand. Denne reisen kan være både tidkrevende og kostbar. Den består ofte av flere elementer, som å analysere workloads og rasjonalisere applikasjonens tilstand – ofte ved å bruke det så kalte 7R rammeverket.

Vår plattform støtter 2 av disse 7R-ene: Re-architecture og Re-factoring – og ikke minst utvikling og drift.

Når du gjør applikasjonsmodernisering, trenger du en organisasjon. Ett team kan være enkelt å administrere, men når du utvider med flere team kan det medføre noen utfordringer. En av dem er mangel på produktivitet. Ved utvikling er det et høyt fokus på produktivitet, å holde ressursene tilgjengelige med relevant kunnskap konsistent over tid. Dette krever enkelhet – der utviklere kan dele kunnskap, automatisere og kontinuerlig distribuere nye oppdateringer til applikasjonen deres.

Å ha en dokumentert arkitektur og kunne gjenbruke tjenester kontinuerlig over tid resulterer i pålitelighet. Med vår plattform får du 24/7 support, innebygd sikkerhet, lave kostnader og høy produktivitet. En organisasjon med flere team trenger en prosess der Dev og Ops-teamene konsekvent jobber sammen. Applikasjonsutviklerne utvikler koden sin og infrastrukturutviklerne utvikler infrastrukturkoden. Hvis det skjer endringer i applikasjonskoden, utløser den automatisk bygging av miljøet, skanner det for sikkerhetsbrudd, skyver det til pre-produksjon, gjør det tilgjengelig for deg å utføre testing og til slutt kjøre det i produksjon.

Ved transformering og modernisering av en monolitisk applikasjon med mikrotjenester bruker man oftest kontainere. Disse kontainerne må orkestreres, og plattformen vår orkestrerer dette med Kubernetes. Dette er tett koblet til underliggende arkitektur, med en CI/CD-pipeline, fullt orkestrert konfigurasjon med moduler som overvåking, sikkerhet, nettverk og andre funksjoner for å bygge løsningen din.

Fordelen med denne plattformen er at vi kan ta ansvar for 1 - 2 plattformingeniører, og en halvt - 2 SRE'er. Dette vil la deg bruke mer tid på din applikasjonskode og ha mer produktivitet i din digitale transformasjonsreise.

Les mer om hvordan plattformen fungerer her

Snakk gjerne med meg om vår Kubernetes-plattform!

KRL
Ken Robert Løken
Cloud Business Director
Kontakt