100% oppetid, høy sikkerhet og virtuelle servere for Norwegian

100% oppetid er avgjørende for Norwegian. Med Orange Business fleksibilitet kan Norwegian tilpasse seg raske endringer i markedet og forandringer i flytider. Dette er ordene til Petter Granviken, Head of IT Operation i Norwegian Air Shuttle.

Når en kunde kjøper en flybillett på nettet, bruker automatisk innsjekking på flyplassen og deretter går om bord på flyet, er han uvitende om datatransaksjoner utført i bakgrunnen. Orange Business drifter Norwegians servere og sørger for at booking, innsjekking og ombordstigning skjer uten vanskeligheter.

Utmerket samarbeid

“Ting forandrer seg fort i flybransjen. Norwegian må være lette på foten og komme opp med enkle og funksjonelle løsninger som støtter de raske endringene. Ulike markeder og flyplasser pålegger ulike krav som selskapet må tilpasse seg til. Orange Business fleksibilitet gjør samarbeidet unikt”, hevder Granviken. “Vi samarbeider tett med Orange Business og oppnår bedre resultater gjennom vårt tette samarbeid. Vi utvikler, drifter og forvalter systemene, og kommer opp med løsninger gjennom harmonisk samspill. Det er en god kjemi mellom oss”, sier han. “Det er den felles dynamikken som gjør dette til en flott løsning. Vår driftsavdeling driver serverne i samarbeid med Orange Business. Sammen kan vi unngå mange byråkratiske hindringer som kunder av større operatørselskap må forholde seg til, der kunden ikke har tilgang til serverne. Denne fleksibiliteten gjør at vi kan skape noe sammen”, forklarer Granviken, som understreker at dette ikke går på bekostning av sikkerheten.

Feilfrie operasjoner og full kontroll

Norwegian har nå rundt 600 servere hos Orange Business. Flyselskapet har aldri opplevd kriser med tjenesteleverandøren.

“Det fungerer effektivt feilfritt. Driftsstabiliteten er høy, og vi føler oss trygge med Orange Business” – Petter Granviken, Head of IT Operation, Norwegian Air Shuttle

Norwegian vokste kraftig på begynnelsen av 2000-tallet og trengte mer kapasitet for sitt tjenestetilbud. Samtidig har behovet for fleksibilitet økt. Partnerskapet med Orange Business startet i 2002. I 2004 byttet Norwegian over til sin driftsplattform, og siden den gang har selskapet driftet sine mest kritiske systemer hos Orange Business.

Orange Business drifter Norwegians hjemmeside, nettbutikk, billettsystem, innsjekkingsautomater på flyplassene og boardingkortsystem. 90% av alle flyselskapets billetter selges gjennom løsningen som kjører hos Orange Business. På en gjennomsnittlig dag er rundt 20 000 billetter solgt via nettet. Hvis systemet skulle svikte ville konsekvensene for passasjerer og flyselskapet være massiv. “Systemene er virksomhetskritiske for oss. Det ville vært katastrofalt hvis de sviktet, noe som kan føre til store tap av inntekter. Når noe har gått ned, har det vært raskt tilbake til full produksjon igjen uten store konsekvenser”, sier Granviken.

Høy sikkerhet

Orange Business drift av Norwegians løsning er fordelt på to datasentre. Dersom problemer skulle oppstå på en lokasjon, er det lett å rute trafikk over til det andre datasenteret. Dette gir ekstra sikkerhet. “Jeg er trygg på at vi alltid har tilgang til alle tjenester. Siden løsningen er drevet fra to datasentre, er både fleksibiliteten og sikkerheten høy”, sier Granviken. En systemfeil ville fått store og ødeleggende konsekvenser. Dersom adgangskontrollsystemer ikke fungerer kan ikke passasjerene gå ombord på sine flyvninger. Dersom innsjekkingsautomater svikter, vil det være køer i avgangshallen. I praksis kan flyet bli stående på bakken hvis de operative tjenestene ikke er på plass som de burde være. “Heldigvis er dette problemer som vi har unngått”, sier Granviken.

Stiller høye krav

Et dynamisk flyselskap krever dynamiske IT-løsninger. Når markedene utvikler seg eller Norwegian starter opp fra en ny flyplass, må IT-systemene holde tritt. “Selv om Orange Business må komme med innovasjoner, ta i bruk ny teknologi og oppgradere i et høyt tempo, leverer de hva vi krever. Vi implementerer ofte ny teknologi i partnerskap, noe som er gunstig både for oss og for dem”, sier Granviken. Han legger ikke skjul på at Norwegian er en krevende kunde. Den største utfordringen er den høye endringstakten. Norwegian ønsker ofte endringer som betyr at Orange Business bør være raske ut fra startblokka.

Opererer mer virtuelt

Norwegian kjører en blanding av virtuelle og fysiske servere. Stadig større deler av løsningen blir overført til virtuelle servere. Dette reduserer behovet for fysiske servere og gir bedre kapasitetsutnyttelse. Granviken ser kun fordeler her. “Virtualiserte servere er energivennlige, kostnadsbesparende og gir oss større fleksibilitet”, sier han. Norwegian har til hensikt å virtualisere sitt servermiljø enda mer, samtidig som de beholder fysiske servere innen enkelte områder.