Bliksund reagerte for å sikre seg for fremtiden

Bliksund er et internasjonalt programvareselskap med røtter i Grimstad. Selskapet startet i 2010 og har levert samfunnskritiske løsninger som hjelper nødetater både i daglig drift og i nødssituasjoner. Bliksund har vokst til å bli en ledende leverandør av digitale løsninger til nødetater og annen industri internasjonalt, med fokus på brann- og helsesektoren.

Sammen med kundene jobber de for å skape bransjeledende og brukervennlige løsninger. Bransjeerfaring kombinert med kundeinnsikt gjør dem i stand til å levere brukervennlige løsninger og innovativ teknologi. Hver dag jobber de med å lage nyttige løsninger som gir innsikt, bedre forståelse, og færre feil – og dermed bidrar til en tryggere verden.

Utfordringen: Å kunne levere EWA som en sikker SaaS-løsning

  • I en verden hvor trusselbildet er stadig økende, strever Bliksund kontinuerlig etter å være i forkant og leve opp til kundenes forventninger om å alltid ha den sikreste løsningen. De ville sikre sine løsninger for kommende år, og ønsket seg en strategisk samarbeidspartner som har like store ambisjoner på dette området. Målet er å ligge i forkant av eventuelle kommende trusler. 
     
  • Man ønsket å kunne levere EWA som en sikker SaaS-løsning innen kort tid, da man hadde kunder som stod i kø for å ta i bruk løsningen. 
     
Bliksund-Logo

Hvordan løste Orange Business dette?

Bliksund og Orange Business fant en veldig god samarbeidsform ved at man førte de tekniske teamene fra begge selskaper sammen i en ukes lang workshop, hvor man satte opp løsningen og rettet opp i feil underveis. Da Bliksund hadde kunder som ventet på EWA som en SaaS-løsning, var det kritisk at man jobbet effektivt. 

Løsningen ble laget i de lokale datasenterne i Norge, med en rekke managed sikkerhetstjenester samt Managed Kubernetes Service. 

 

Digitale werkplek voor ziekenhuizen

Tjenestene som var løsningen for Bliksund

bliksund

Thomas Baun

Operations and Compliance Director

"På 3 uker hadde vi en full Kubernetes-løsning med en sikkerhetspakke oppe. Alle i Orange Business var veldig løsningsorienterte og raske til å ta tak i problemene som oppstod i testperioden. Det fantes en villighet til å endre planene for å bare få tingene til å virke - og det setter vi stor pris på."

Les om Bliksund her

Systemet som ble flyttet til Sovereign Cloud

EWA - Emergency Worker Assistant 

EWA er en elektronisk pasientjournal for ambulansetjenesten og en sanntidsskjerm for akuttmottaket som gir oppdatert pasientstatus gjennom hele behandlingen. Løsningen sikrer nøyaktig og fullstendig registrering av pasientinformasjon, effektiv kommunikasjonsflyt, og bedre pasientbehandling og sikkerhet.