Hva Orange Business AWS MSP-status betyr for kundene

Tidligere i år fikk Orange Business det ultimate godkjenningsstempelet ved å oppnå status som Amazon Web Services Managed Service Provider (AWS MSP). Dette betyr at vi nå er i stand til å veilede kundene våre gjennom hele reisen deres i skyen, og hjelpe de å nå ambisjonene om digital transformasjon.

En skyreise ligner på å bygge et hus fra grunnen av. Du trenger de riktige menneskene, de riktige verktøyene og ferdighetene for å skape en stødig og god infrastruktur for å lage et hjem. I stedet for å bruke den vanlige silotilnærmingen til de eldre skyinfrastrukturene, dekkes alle de digitale transformasjonsbasene i én sømløs utviklingsprosess.

Mulighetene som åpner seg i samarbeidet med Orange Business og den nye AWS MSP-statusen er mange. Men det er tre hovedfordeler du bør kjenne til.

Ved hjelp av betydelig flere automatiserte prosesser, kan vi frigjøre ressursene våre til å fokusere på å jobbe med oppgaver som skaper merverdi for kundens virksomhet. Dette gjør at vi kan hjelpe kundene våre til å oppnå økt effekt innen utvikling, smidig forretningsdrift og innovasjon. Det betyr at implementering av f.eks. kunstig intelligens og maskinlæring varsler oss om feil før disse feilene oppstår. Dette eliminerer behovet for å bruke tid og fakturerbare timer på feilsøking.

Med en kombinert operasjonell kompetanse og påfølgende driftseffektivitet, blir reduserte kostnader et naturlig resultat. Penger er ikke lenger kastet bort på utviklingsstadiet, og menneskelige ressurser brukes på best mulige måte for optimal effektivitet.

I løpet av den grundige prosessen for å bli en AWS MSP, har våre team-medlemmer utviklet økt komtetanse innen DevOps– og Mode 2-arbeidskultur.

Dette betyr at vi er smidige i tilnærmingen vår til å designe systemer som kan tilpasses den konstante endringen som moderne teknologiske løsninger krever. Oppdateringer rulles ut flere ganger om dagen, hver eneste dag. Denne praksisen sikrer kontinuerlig samsvar med kravene og optimal funksjon til enhver tid, i tråd med en proaktiv tankegang.

Med AWS MSP-status er vi sertifisert til å støtte både tradisjonelle og neste generasjons applikasjoner, bygge og designe løsninger ikke bare for i dag, men også med fremtiden i tankene.

Design, drift, rådgivning om og revolusjonering av kundenes digitale strategier, gir oss muligheten til å møte dem på deres egne premisser og i unike situasjoner. Vi vil ikke kaste bort tid på å fikse ting som allerede drives optimalt, men i stedet fokusere på områdene som trenger vår rådgivning og hjelp.

Ved å gå sammen med kundene våre hvert skritt på veien av skyreisen, blir vi svært godt kjent med alle delene av applikasjonene og tjenestene som er bygget opp. Kundene våre er støttet av det store partnernettverket til AWS MSP og har derfor våre tilgang til en enorm mengde ressurser som vil sikre en vellykket reise inn i skyen.