Inera støtter digitaliseringen av velferd i Sverige med en felles digital infrastruktur og arkitektur

Inera er den nasjonalt samlende aktøren for digitalisering innen kommuner og regioner. De leverer kritiske tjenester til innbyggere og virksomheter innen velferd, som Vårdguiden 1177 med 16 millioner pålogginger per måned. For å sikre tjenestene trenger Inera en sikker og tilgjengelig digital infrastruktur som kan skaleres opp og ned når behovet endrer seg.

I rollen som IT-sjef jobber Karl tett med virksomheten og holder en konstant dialog om alt fra hendelseshåndtering til forespørsler om endringer. Han forteller at Ineras oppdrag blant annet er å utvikle velferd gjennom digitale tjenester. For å kunne fokusere på kjernevirksomheten, og skape og utvikle digitale tjenester, har de valgt å outsource teknologistakken, inkludert servere, operativsystemer, brannmurløsninger, datakraft og lastbalansering.

– Du kan si at Orange Business leverer fundamentet som vi bygger huset på, sier Karl.

Ulike forhold påvirker hvor stort press fra brukerne det er på de ulike digitale tjenestene. Ved en ekstraordinær hendelse, som en pandemi, kan behovet øke raskt. For å sikre at tjenestene alltid er tilgjengelige, trenger Inera en sikker og tilpasningsdyktig infrastruktur.

– Tjenestene våre er viktige for innbyggere og næringsliv i velferden og vi trenger en plattform som fleksibelt skalerer opp og ned etter våre behov.

Karl jobber tett med det svenske kundeteamet hos Orange Business for å sikre at plattformen fungerer i dag og er klar til å møte nye behov som oppstår. De fører en dialog på flere ulike nivåer, både for å sikre daglig drift og for å heve blikket og ha et strategisk perspektiv. For Inera er det helt avgjørende at driftsleverandøren forstår nøyaktig hvor kritisk det er at løsningen fungerer, og at det finnes rutiner for gjenoppretting av systemer og omlesing av data.

– Min erfaring er at samarbeidet med kundeteamet hos Orange Business fungerer veldig bra. Vi har gode kontaktflater, opptrappingsveier og dyktige teknikere som kjenner oss og miljøet vårt. Malin Blomqvist, som jeg har kontakt med et par ganger i uken, er lett å komme i kontakt med, lytter og handler raskt.

  • Orange Business leverer en fleksibel infrastruktur med høyeste tilgjengelighet, spredt over to fysisk atskilte og gjensidig redundante datasentre.
  • På dagens infrastruktur har Orange Business designet løsninger for Ineras applikasjonsbehov, som leveres med full støtte 24/7 og med svært høye SLAer.
  • Orange Business leverer også en Kubernetes-plattform som passer godt inn i Ineras Agile utviklingsmodell med CI/CD-pipelines, automatiske tester og kontrollerte deployere.
  • På toppen av applikasjonsleveransen kommer flere sikkerhetstjenester som ytterligere bidrar til å øke robustheten til Ineras tjenester og tilgjengeligheten for Ineras sluttbrukere.

Om kunden

Inera er den nasjonalt samlende aktøren for digitalisering innen kommuner og regioner. De leverer kritiske tjenester til innbyggere og virksomheter innen velferd, som Vårdguiden 1177 med 16 millioner pålogginger per måned. For å sikre tjenestene trenger Inera en sikker og tilgjengelig digital infrastruktur som kan skaleres opp og ned når behovet endrer seg.

Inera er kommuners og regioners digitaliseringsselskap med oppgave å støtte utviklingen av velferden. Deres oppgave er å legge forholdene til rette for samordning, forenkling og effektivisering av digitaliseringsarbeidet til regionene og kommunene. Slik at de på sin side kan gi sine innbyggere trygg og likeverdig velferd.

– Nesten alle vet om 1177, som gjør det mulig for personer registrert i Sverige å logge inn og bestille time og se journalen deres, men vi har også tjenester som for eksempel sikrer at helsepersonell alltid har tilgang til rett pasient informasjon, sier Karl Holmberg, som jobber som IT-sjef i Inera.

Inera