Sikre høy reliability med ytelsesovervåking

Enten dere leverer en viktig offentlig tjeneste, en nettbutikk som må være tilgjengelig for å kunne drive salg eller en virksomhetskritisk applikasjon, kan langsomme innlastingstider og avbruddstid koste organisasjonen dyrt.
Ruter-logo-customer

Ruter

-

“ Orange Business eksperter på virksomhetskritisk IT-drift har et godt omdømme når det gjelder arbeid med store og komplekse løsninger. Selskapets kompetanse innen denne typen drift i AWS – som Ruters organisasjon på høyt nivå hadde fastsatt en preferanse for – var avgjørende for at de ble valgt som partner. ”

Er IT-arkitekturen deres tilstrekkelig pålitelig for å sikre driften?

Har dere tatt dere tid til å regne på hvor mye en times avbruddstid i en periode med høy trafikk ville koste dere? AWS tilbyr kraftfulle verktøy for å støtte høy tilgjengelighet, men dere trenger ekspertkunnskap for å kunne overvåke ytelsen effektivt og proaktivt vedlikeholde plattformen og unngå nedsatt ytelse. La oss vise dere hvordan det er mulig å sikre et pålitelig miljø.

Problemet: Ingen margin når det gjelder upålitelig ytelse

Ruter AS leverer en viktig offentlig tjeneste som innebærer ansvar for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Hvis Ruters Core Mobility Platform ikke er tilgjengelig, får det stor innvirkning på mange mennesker som da ikke får bestilt reisene sine. Derfor var det avgjørende å sikre påliteligheten til Ruters AWS-baserte plattform, noe som i sin tur krever effektiv overvåking.

Ruter img

Løsningen: Ytelse og prediktiv overvåking av Orange Business

Vi satte opp Datadog og skreddersydde Ruters skyarkitektur. Orange Business overvåker forretningskritiske applikasjoner ved hjelp av statistiske analysealgoritmer som benyttes til å identifisere ekstremverdier og avvik i måltallene for å få bedre innsikt i hvordan tjenestene blir brukt og hvordan de presterer. Orange Business har konfigurert avviksovervåking for å registrere når noder opplever høy belastning. På den måten kan Orange Business spore bruksmønstre og optimalisere klynger for å forutsi vekst, slik at vi kan planlegge oppskalerings- og vedlikeholdsaktiviteter før ytelsen blir dårlig.

Resultatet: Høy pålitelighet og merverdi

Den skreddersydde Datadog-løsningen vi leverte til Ruter for AWS, omfatter en samlet overvåkingsplattform som dekker behovene til alle team og alltid er tilgjengelig. Løsningen tilbyr prognoser for fremtidig vekst og identifiserer potensielle kostnadsbesparelser, to ting som gir merverdi for Ruter. Automatiseringsfunksjoner, distribuerte komponenter og hendelseshåndtering med Orange Business Operations Center, som er åpent døgnet rundt, gjør også at Ruter sparer tid gjennom økt effektivitet.