Bokbasen: Skreddersydd sikkerhet for effektiv DevOps som følger reglene

Med stadig mer avanserte og raskt skiftende trusler kan det være utfordrende for IT-teamet å henge med i svingene. Én feil kan gi datalekkasje og overtredelser som kan medføre høye bøter og skade bedriftens omdømme. Slik maksimerer vi AWS-sikkerheten og styrker utviklerne i Bokbasen.

​​

Problemet: Sikre etterlevelse og effektiv DevOps

Bokbasen leverer tjenester til allmennheten på vegne av bokbransjen. Dermed er disse tjenestene omfattet av ekstra strenge sikkerhetskrav. Bokbasen benyttet allerede en kontinuerlig integrerings- og idriftsettingsstrategi i AWS for å støtte en fleksibel utvikling. Utfordringen var å implementere en omfattende strategi og sikkerhet i AWS som hadde minst mulig innvirkning på utviklingen.

Døgnkontinuerlig overvåking av compliance med Orange Business

Vi har konfigurert en rekke funksjoner i Amazon og AWS som automatisk skal identifisere sikkerhetsproblemer, potensielle trusler og manglende etterlevelse av regler og policyer. Bokbasens AWS-sikkerhetsverktøy er blitt integrert slik at det automatisk kan generere saker i vår ITSM-løsning. Vi har dessuten omhyggelig deaktivert visse kontroller og konfigurert egen filtrering for å hindre falske alarmer som kan sinke utviklerne. AWS Inspector er blitt benyttet for å muliggjøre avanserte analyser av sårbarheter og compliance.

Resultatet: Maksimal sikkerhet, minimalt manuelt arbeid

AWS-sikkerhetsløsningen som Orange Business har levert til Bokbasen, drar nytte av effektive automatiseringsfunksjoner og fastsatte policyer for å overvåke alle relevante sikkerhetsparametre. Compliance overvåkes helt problemfritt og svært effektivt med funksjoner for revisjon og verifisering som gjennomføres på få minutter og har støtte fra Orange Business døgnet rundt. Alt dette sikrer at alle typer databrudd eller -lekkasjer enten kan forebygges eller avdekkes og korrigeres veldig raskt.

Hvor sikker er IT-arkitekturen deres?

Skyleverandører som AWS kan hjelpe til med å beskytte dere mot trusler som for eksempel løsepengevirus ved hjelp av effektive sikkerhetsverktøy. Men hvis dere ikke vet hvordan dere skal tilpasse dem etter virksomhetens behov, kan sikkerheten gå på bekostning av effektivitet. Vi kan hjelpe dere med å mestre alt som AWS har å tilby når det gjelder etterlevelse, og kan skreddersy sikkerheten for en smidig DevOps.

Bokbasen