Slik bruker Artificial Solutions AI-teknologi i Azure

Artificial Solutions tilbyr tjenesten LUIS^Teneo, som gjør det mulig for bedrifter å effektivt utvikle, implementere, teste, oppskalere og vedlikeholde dialogbaserte AI-roboter (kunstig intelligens), såkalte chatboter, på 86 språk. Målsettingen er å øke bedrifters tilfredshet og produktivitet og effektivisere arbeidet med å bygge digitale, AI-baserte dialogløsninger av høy kvalitet til bruk i flere kanaler.

Selskapet bestemte seg for å endre forretningsmodellen sin og tilby «Software as a Service» (SaaS). Gjennom dialog med kundene hadde de avdekket at bedriftenes produktivitet kunne økes ytterligere og behovet for rask oppskalering til større volumer ivaretas bedre dersom LUIS^Teneo ble levert i form av en tjeneste. Samtidig stilte bedriftene i mindre grad enn før krav om at de selv skulle kunne tilpasse og kontrollere den underliggende infrastrukturen. Med SaaS kunne Artificial Solutions dessuten oppnå et høyere utviklingstempo og bedre sikkerhet med fortløpende forbedring av tjenesten for alle kundene samtidig.

Artificial Solutions har et kommersielt samarbeid med Microsoft, og Microsoft Azure ble dermed det naturlige infrastrukturvalget for SaaS-løsningen. Azure oppfylte teknikernes krav til containerbasert utvikling i Kubernetes og tilgang til plattformtjenester innenfor rammene av Azure.

Artificial Solutions’ kunder stiller krav om at alt driftspersonell skal være lokalt ansatt i EU/EØS-området. I tillegg måtte leverandøren naturligvis ha høy kompetanse innenfor Azure-løsninger og Kubernetes og dessuten etablert drift 24/7. Sist, men ikke minst måtte leverandøren ha en kultur som var forenelig med Artificial Solutions’ vektlegging av smidig produktutvikling og DevOps for teknologiutvikling.

Daniel Eriksson, Artificial Solutions:

«Vi er lidenskapelig opptatt av å perfeksjonere vår bruk av teknologi samtidig som vi har et sterkt fokus på vekst. Vi mener at gevinsten blir størst når vi bruker våre egne ressurser til å utvikle tjenestene, mens vi får hjelp av en stabil driftspartner til å sikre at den daglige driften holder høy kvalitet. Vi trengte rett og slett en sterk samarbeidspartner for tjenestene våre i Azure.»

Selskapet ønsket seg en leverandør med tydelige og smidige prosesser for daglig interaksjon samt ivaretakelse av sikkerheten i løsningen. Artificial Solutions holder et ekstremt høyt utviklingstempo, men det betyr ikke at de kan gå på akkord med grunnleggende prinsipper for etterlevelse og ansvar overfor sluttkundene. Orange Business er en viktig samarbeidspartner, og det er avgjørende for Artificial Solutions’ at partneren er åpen om hva som skjuler seg under overflaten, allerede i salgsprosessen overfor nye kunder.

Daniel Eriksson, Chief Innovation and Customer Success Officer i Artificial Solutions

Daniel Eriksson, Artificial Solutions:

«På samme måte som kundene våre viser tillit til våre utviklere, er det avgjørende at våre egne tekniske ressurser har tillit til samarbeidspartnere som Orange Business. Hele vårt tekniske team har vært tidlig involvert i dialogen med Orange Business arkitekter og teknikere, og de kunne raskt slå fast at Orange Business kunne sine saker. I stedet for å la byråkrater forhandle om prosjektets omfang valgte vi å arbeide smidig. Teknikerne våre, som selv skulle bli tjenesteansvarlige, måtte utarbeide et MVP (Minimum Viable Product, eller «enkleste brukbare produkt») og jobbe sprint etter sprint for å sette SaaS-tjenesten ut i livet. Prosjektets korte sprinter gjorde at vi virkelig fikk testet hva Orange Business var gode for og ble godt kjent med dem. Det var utfordrende for begge parter, men det la grunnlaget for et trygt partnerskap for fremtiden.»

Orange Business og Artificial Solutions vurderte sammen ulike løsninger for å tilpasse seg de nye kravene SaaS-strukturen stiller. For å kunne distribuere og administrere containerapplikasjonene tilbyr Orange Business en fullt ut administrert Azure Kubernetes-tjeneste med kontinuerlig integrasjon og standardiserte prosesser. Det gjør det enkelt å skalere opp og duplisere miljøet etter hvert som Artificial Solutions inngår avtaler med nye sluttkunder.

Artificial Solutions

Artificial Solutions’ AI-teknologi setter bedriftene i stand til selv å utvikle et bredt spekter av dialogbaserte AI-løsninger, alt fra virtuelle assistenter og digitale kundeservicemedarbeidere til stemmebaserte samtaleroboter og talebaserte dialoggrensesnitt for smartenheter, bare for å nevne noe.

Teknologien brukes daglig av millioner av mennesker i hundrevis av løsninger, både i privat og offentlig sektor over hele verden.

LUIS^Teneo utnytter Microsoft LUIS (Language Understanding) Cognitive Service, og tjenesten er tilgjengelig for testing på Azure Marketplace.

Näktergal