Profitable Experience

Nu mer än någonsin behöver nyskapare inom området Customer Experiance (CX) göra mer med mindre. Man måste leverera ökad tillväxt, bättre lojalitet och högre kundnöjdhet samtidigt som budgetbegränsningar och kundförväntningarna ökar. Dagens ledande företag är de som kan övervaka och analysera i realtid vad som verkligen bidrar till avkastning på investeringar för CX-lösningar. De förstår inte bara vad som driver engagemang, konverteringar, försäljning och kundnöjdhet, utan har också djupa insikter om kostnadseffektiviteten i kundresor och CRM-processer.  

För att påskynda leveransen av dessa insikter kombinerar företag traditionella BI- och analysmetoder med fördefinierade analysverktyg. Dessa färdiga plattformar är ändamålsenligt byggda och specialiserade på att analysera specifika aspekter av CX. Målet är att snabbt leverera insikter till affärsverksamheten och samtidigt minska arbetsbelastningen på data- och IT-teamen.  

Cloud-Based-Engine.jpg

Kommersiellt kan många företag följa sin prestation, men långt färre kan konsekvent förstå vad som driver kundbeteende och affärsresultat. Denna utmaning inkluderar: 

 • Kunddata och mätvärden för prestanda spridda över olika källor och plattformar.  
   
 • Problem med datakvalitet som leder till ofullständiga insikter. 
   
 • Tungt beroende av data- och IT-experter för värdefull användbarhet 
   
 • Komplex data som är svår för icke-teknisk personal att förstå.
   
 • Affärsanalytiker kämpar med att tolka kundresor över flera kanaler och påverkan av nyckelhändelser.  
   
 • Utmaningar med att koppla kundbeteende till CRM-processer och kostnader.  
   
 • Att omvandla insikter till praktiska åtgärder är ofta en utmaning 
Intelligence Interface

Varför välja Orange Business?

 • Digital Services

  Expertis 

  Expertis 

  Vi har bred kunskap inom Customer Experience (CX) och utvinna värde ur datakällor. Från traditionell CRM och marknadsföringsautomation till avancerade plattformar för kunddata och orkestrering. Denna kunskap kompletteras med våra data- och analysspecialisters expertkunskaper, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda omfattande CX-lösningar.

 • Digital Services

  Bred branschkunskap

  Bred branschkunskap

  Vår kunskap sträcker sig över en bred skala av branscher, inklusive detaljhandel, resor, finansiella tjänster och mer.